Stav starých stromů ve Valdštejnově lipové aleji

lip-al JIČÍN  –   Jičínští  radní  řeší stav  stromů  ve Valdštejnově  lipové  aleji. Určitý počet lip má už jen zbytkovou vitalitu, dutiny nebo je vychýlený z osy. Starosta proto bude jednat s městskou dendroložkou V. Smolíkovou. Lipová alej je po celý den velmi frekventovaná, kdy po pěšinách se pohybují chodci, běžci, cyklisté,  i rodiny s malými  dětmi.  Odpovědnost za stav stromů a bezpečí kolemjdoucích má město Jičín. Pokud dojde k odstranění starých stromů, budou samozřejmě nahrazeny stromy mladými.

Lipová alej je součástí přírodní památky Libosad – Obora, a tak o případném kácení musí rozhodnout odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu KHK. Alej je biotopem chráněného páchníka hnědého.

Na stav stromů upozorňují nejen technické služby, ale i Osadní výbor Sedličky, který  opakovaně vyzýval město k zásahu. Technické služby provedly zhodnocení jednotlivých stromů a předaly vedení města soupis těch nejkritičtějších případů. Nejčastějšími problémy jsou napadení cizopasníkem (např. houby Schizophyllum commune, Ganoderma adspersum či Ustulina deusta), nebezpečné vychýlení osy kmene, vnitřní dutina či hniloba. Některé napadené stromy reagují nadměrným rozšířením báze kmene.

(red)

Foto: vaw

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *