Theatron ve Valdštejnské lodžii je otevřený. Ožívá i cesta Valdštejnských architektů

2f24c5f46b5642ae604c719af5b6a919 SEDLIČKY / Jičín  –  Když barokní architekti Giovanni Pieroni a Carlo Lurago budovali zámky na severovýchodě Čech a v dnešním polském Kladsku, určitě  netušili, že v 21. století bude  jejich dílo uceleno do příběhu. Projekt Cesta Valdštejnských architektů se stal skutečností. Nový multifunkční víceúčelový sál Theatron ve Valdštejnské lodžii s audiovizuální technikou, zásuvným hledištěm a zázemím je po letech výstavby  dokončený. Všichni jsou tedy zváni na návštěvu do Valdštejnské lodžie. A potom na zámky Humprecht,  Náchod,  do bývalé jezuitské koleje v Kłodzku a na zámek Gorzanów, do kterých italští architekti vtiskli svůj rukopis.

theatron-2 Slavnostní otevření sálu Theatron se uskutečnilo v úterý 24. října.  Valdštejnské imaginárium pod vedením kastelána Lodžie  Jiřího Vydry  přichystalo hru, která zároveň představila technické a audiovizuální možnosti nového sálu. Bylo to představení o Albrechtu z Valdštejna, o jeho snech i megalomanii a o nestálosti tehdejší doby, poznamenané třicetiletou válkou.

„Otevření sálu a dokončení této stavební etapy je malým zázrakem, kterému šlo velmi mnoho lidí naproti po docela dost trnité cestě. Lodžie se stává úspěšným příkladem oživení památky a vtisknutí nové podoby i života, aniž by byla památka nějak poškozena. A to je přeci skvělý výsledek!“  zhodnotil místostarosta města Jičína Petr Hamáček.

theatron-4 Na  cestě  k  tomuto  výsledku  ale  nelze  opomenout   nesporný  podíl  občanského sdružení Lodžie,  které  mj.  zabránilo  prodeji  areálu  „za korunu“  investorovi,  jenž  tu  chtěl  s podporou  některých  jičínských  radních   vytvořit  velkolepý  park   Valdštejnland.   A díky manželům Renatě a Martinovi Lhotákovým došlo i  na částečnou  přeměnu   areálu na centrum pro  Rodinu s dětmi.

Přesuneme-li se však do současnosti, v nadcházejících letech návštěvník v Theatronu  uvidí  stálou expozici o Valdštejnských architektech, zvoucí na prohlídku barokních památek v regionu. Příležitostně bude sál dějištěm tvůrčích představení.

theatron-5 Stavební práce  v budovách Čestného dvora  začaly na  podzim  2019 a podle původních předpokladů měly být dokončeny na jaře 2022. Valdštejnská lodžie se však záměru nechtěla podřídit tak snadno. Přidaly se vícepráce, rozsáhlé komplikace po betonáži podlah, kdy se ve vlhkých místnostech nedařilo vysušit čerstvou vrstvu. Vyvstaly i další problémy, protože stav budov okolo Čestného dvora byl mnohem horší  než se očekávalo.  Mimoto  se  práce uskutečnily v covidové  době  a  v  energetické a stavební krizi. Dílo bylo dokončeno  až v létě roku  2023.

(jj a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *