U Robous přibude více než padesát stromů. Alejových i ovocných

20221031_141527 ROBOUSY  /  Jičín   –   U Robous bude  vysazeno více než padesát stromů,  radní města Jičína  schválili uzavření smlouvy o  poskytnutí  příspěvku  od Nadace ČEZ na projekt Výsadba stromů na okrajích Robous.  Alejové a ovocné  stromy budou  zasazeny   na dvou robouských  lokalitách,  na což nadace poskytne přes 131 tisíc korun. Výsadba se uskuteční na podzim.   Podle  grantového programu je  nejméně sedmdesát procent celkových nákladů určeno na nákup  dřevin, další peníze  pak  na  kůly, hnojivo nebo úvazy.  Stromořadí bude vysazeno na západ od kruhové křižovatky podél jednosměrné silnice,  která končí zaslepeným napojením na ulici Hradeckou.  Další část pak ozelení prostor  na sever  od Robous, u  cesty  ke Dvorcům.  Místa k  osázení doporučil Osadní výbor Robousy.

Ilustrační snímek:  VaW

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *