O víkendu můžete poznat RváčOff na Rváčově u Lomnice n. Popelkou

titulka RVÁČOV / Lomnicko / Jičínsko  –  Nový domov pro osoby s postižením autistického spektra RváčOff, který vznikl v Lomnici nad Popelkou na Rváčově čp. 29, mohou zájemci poznat o nadcházejícím víkendu. Díky  společnému  projektu města Lomnice nad Popelkou, Oblastní charity Jičín a Libereckého kraje vzniklo v ČR v zásadě ojedinělé zařízení pobytového typu pro osoby ve věku 15 – 30  let  s  nízkofunkčním autismem.  Den otevřených dveří  v Domově pro osoby s poruchou autistického spektra se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra  se uskuteční  i  v sobotu a  v neděli (23. a 24. července).  Dojde tak k završení několikaleté snahy o využití dlouhodobě nevyužívaného objektu v majetku města Lomnice nad Popelkou.


r-8 Původní školní objekt ve své historii už sociálním službám sloužil, proto je vytvoření Domova jakýmsi malým návratem. Na záměru se domluvilo město Lomnice nad Popelkou, investor stavby, s Libereckým krajem, investorem služby, a Oblastní charitou Jičín, poskytovatelem služby. Zdánlivě jednoduchá věc se začala projednávat  už  v roce 2016, kdy byla Libereckým krajem poptávána optimální budova  pro poskytování  této malé sociální služby komunitního typu. Město zahájilo práci na projektové přípravě a dalších administrativních krocích, které v konečném důsledku vedly k podání a nakonec i získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu EU ve  výši bezmála 25 milionů korun.
r-5 RváčOff je sociální službou v Domově se zvláštním režimem, poskytující celoroční pobyt pro osoby s poruchou autistického spektra od 15 do 30 let věku, které s ohledem na náročnost péče nemohou zůstat v domácím prostředí nebo  jiných zařízeních poskytujících sociální služby. Cílem Domova je umožnit klientům co nejvyšší kvalitu života navzdory jejich zdravotním omezením. Vysoký standard služeb doplňuje výjimečné prostředí Rváčova a Lomnice nad Popelkou. Domov je umístěn přímo na  Zlaté stezce Českého ráje.
Domov RváčOff  má celkem osm samostatných pokojů s vlastním sociálním zařízením. Pobyt v Domově se blíží běžnému rodinnému životu a poskytuje klientům laskavé, přijímající a podnětné prostředí. RváčOff není typickým ústavním zařízením s pevným řádem a striktními pravidly, kterým je nutné se podřizovat. Naopak chce ke každému  klientovi přistupovat individuálně a přizpůsobovat provoz Domova jejich potřebám.

RváčOff je otevřeným Domovem pro klienty a jejich blízké,  

r-1 Do provozu Domova je snaha zapojit místní komunitu formou různých dobrovolnických aktivit ve prospěch klientů s cílem poskytnout jim bohatší, pestřejší a smysluplnější život. Pro splnění vize Domova je klíčový tým pracovníků, který se o klienty stará. Jejich výběru a vzdělávání je věnována velká pozornost. Právě oni tvoří ono „domácí“, laskavé a přijímající prostředí pro klienty. Všichni si jsou dobře vědomi náročnosti této práce, která spočívá v permanentní asistenci a podpoře klientů, ztížené právě chováním náročným na péči.

První klienti byli přijati na začátku července.  Provoz se pomalu rozbíhá s tím, že plnou kapacitu klientů a pracovníků by měl Domov naplnit ještě letos.

Investor rekonstrukce objektu: Město Lomnice nad Popelkou
Poskytovatel sociální služby: Oblastní charita Jičín
Financování sociální služby: Liberecký kraj
Zhotovitel rekonstrukce objektu: REDOMO a.s., Hradec Králové
TDI: Ing. Roman Charvát, Vrchlabí
Dodavatel nábytku: Santal spol. s r.o., Třeboň
Dodavatel kuchyňských linek: Radek Tegel, Nová Paka
Dodavatel výpočetní techniky: Stanislav Dlouhý, Lomnice nad Popelkou
Projektant: INGPLAN s.r.o., Jaroměř
Koordinátor BOZP: TEGO cz s.r.o., Nová Paka
Náklady:
– Rekonstrukce objektu 25 175 296,53 Kč včetně DPH
– Dodávka nábytku 1 230 766,93 Kč včetně DPH
– Dodávka kuchyňských linek 396 028,- Kč včetně DPH
– Dodávka výpočetní techniky 28 666,11 Kč včetně DPH
26 830 757,57 Kč
Celkové náklady včetně všech souvisejících činností budou činit 29.269.652,22 Kč včetně
DPH.
Dotace z IROP EU 24 850 309,50 Kč
Zahájení stavebních prací: 01/2021
Dokončení stavebních prací: 01/2022
Dodávka nábytku: 05/2022
Dodávky kuchyňských linek a IT: 07/2022

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *