Oblastní nemocnici Jičín vede od dubna MUDr. Daniel Malý

543a1072 JIČÍN –    Ve funkci předsedy správní rady Oblastní nemocnice Jičín je od začátku dubna dosavadní náměstek léčebné péče a chirurg MUDr. Daniel Malý, který vystřídal Ing. Tomáše Slámu. Role nejvyššího manažera nemocnice se ujímá v situaci, kdy v areálu vyrůstá nový pavilon s centrem klinických laboratoří, hematologie, odběrovým úsekem, ambulancemi, hemodialýzou a stacionářem onkologie.   „Jako náměstek pro léčebnou péči jsem působil dva roky a lékařskou praxi jsem dělal prakticky naplno. S pozicí ředitele nemocnice se můj profesní život výrazně  mění. Moje práce bude především manažerská, ale ponechám si i menší úvazek na chirurgii, abych nevypadl „ze cviku“.

Jste primárně lékařem, chirurgem, znáte nemocnici zevnitř. K práci manažera je ale zapotřebí i dalších znalostí a schopností. Připravoval jste se nějak na tuto práci?

Od letošního roku jsem studentem postgraduálního studia v medicíně MHA, které je zaměřené na manažerské dovednosti a vedení nemocnice jako společnosti, nabízí nám i ekonomické i legislativní informace ve zdravotnictví zaměřené na praktické využití.

V jakém stavu jičínskou nemocnici přebíráte a jakými kroky chcete začít?

Nemocnici přebírám ekonomicky stabilní, s dobrým personálním i přístrojovým vybavením. Před  sebou  máme  důležité a pro nemocnici nevyhnutelné akce, jakými jsou implementace nového NIS  nebo  dostavba nového pavilonu A. První vrásky na čele mi ale  dělá personální stav lékařů na dětském oddělení, který má být ještě do konce roku oslaben. Takže stabilizovat personál na dětském oddělení a neohrozit chod porodnice a novorozeneckého oddělení je pro nás nyní priorita.

Jaké máte představy o dalším vývoji nemocnice? Jak si představujete jičínskou nemocnici například za pět  let?

Představuji si ji jako prosperující, dobře vybavenou nemocnici s magnetickou rezonancí, která bude ozdobou našeho krásného regionu, a ve které se bude každý pacient cítit dobře a bezpečně.

Doufám, že už  bude dokončen pavilon psychiatrie s dostatečnou parkovací kapacitou, která je v právě probíhající výstavbě v areálu nemocnice  zcela  nedostatečná. Tím by byla dokončena finální etapa přestavby naší nemocnice.

Jak nemocnici poznamenal covid, energetická krize, současná  výstavba  nebo  personální nestabilita některých oddělení?

Samozřejmě, dva roky spojené s covid infekcí zamávalo s personálem i v naší nemocnici. Vzpomínáme na tu dobu neradostně a doufáme, že se to  už nebude opakovat. Co se týče energetické krize, tak dostavba nového pavilonu A pokračuje  jen s krátkým zpožděním oproti plánu a do konce roku by měla být hotova.  Personální nestabilitu jsme před dvěma roky prožili na interním oddělení, a jen díky panu primáři Bičištěmu a obětavému personálu interny se podařilo dát oddělení do provozního stavu. Stále nám však chybí specialisté interních oborů.

Je současná skladba nabízené péče z vašeho pohledu vyhovující?

Z mého pohledu chybí naší nemocnici urologické a ortopedické odbornosti, které by doplnily portfolio nabízených služeb. Potřeba těchto dvou oborů v regionu stoupá. Jistou cestou by bylo vytvoření společného lůžkového fondu pro tyto pacienty v dnes  už  „dožívajících“ prostorách biochemických laboratoří.

Je něco, co byste rád změnil, ale je to mimo vaše kompetence a možnosti?

Nelíbí se mi nastavení a kompetence personálu RZP a RLP, který jen přetěžuje nemocniční lékaře a sestry a výše regulačních poplatků, které jsou řadu let ve stejné výši a pacienty nemotivují chodit k lékaři v ordinační dobu, ale pohodlně v době ústavní pohotovosti.

Lucie Chytilová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *