Pátý sraz rodáků a přátel Dětenic a dvacáté Foerstrovy Osenice

vystr_4 DĚTENICE / Osenice – Přestože obec Dětenice na Jičínsku existovala podle archeologických nálezů už dávno před naším letopočtem, první písemná zmínka o obci se objevila v roce 1052, kdy daroval Dětenice kníže Břetislav staroboleslavské kapitule. V roce  2022 si tam připomínají  970. výročí této první  písemné zmínky a 670 let od první písemné zmínky o obci Osenice.  U této příležitosti pořádá obec Dětenice ve dnech 3. – 5. 6.  tradiční sraz rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku, i bývalých žáků a přátel zdejších škol.  Tento sraz chce tradicí i programem  navázat na předešlé srazy rodáků v obci v letech 2002, 2007, 2012 a 2017 a seznámit přítomné se současným životem v obci.

Zváni jsou všichni, kdo si tuto historickou zajímavost spolu s jinými aktuálnějšími událostmi chtějí připomenout a všichni, kdo si chtějí užít příjemný víkend se současnými dětenickými obyvateli.  Dětenice Vás se ctí uvítají na této oslavě, která má připomenout historii a slávu obcí Dětenice, Osenice a Brodek a osobností, které z nich vzešly. Součástí dění bude i 20. ročník Foerstrových Osenic. 

Program  srazu a  Foerstrových  Osenic připojujeme:

PROGRAM:

Pátek 3.6.2022

14:00 – 16:00 Den otevřených dveří (ZŠ, MŠ)

19:30 – sokolovna Dětenice   Koncert světových hitů (zpívá Jana Ryklová a Michal BRAGagnolo)

Sobota 4.6.2022

 9:00 – kostel Narození P. Marie   Slavnostní mše  – 20. Ročník festivalu Foersterovy Osenice

10:00 – 17:00  – Dětenice – náves  Středověká řemesla a stánkový prodej

10:30 – Osenice Foerstrova zahrada Přehlídka sborového zpěvu – Foerstrova zahrada Osenice

10:00 – 12:00  Den otevřených dveří (ZŠ, MŠ)   

10:00 – 12:00  knihovna OÚ Dětenice  Výstava „Vzpomínka na řídícího učitele B. Finkeho“

11:00 – 14:00 – Osenice   Návštěva pamětní síně Foersterova rodu v Osenicích, Dětenický betlém

14:00 – před sokolovnou v Dětenicích  V lidovém rytmu

15:30 – sokolovna Dětenice  Slavnostní program

17:30 – vycházka obcí Dětenice   Po stopách rodáka z Dětenic historika PhDr. Václava  Chaloupeckého

18:30 –  knihovna  OÚ  Dětenice –  Beseda o historii obce, výstava „Vzpomínka na řídícího učitele B. Finkeho“

20:00 – sokolovna Dětenice popř. hřiště v Dětenicích (podle  počasí)  K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina Sonet, připraveno bude i venkovní posezení

Neděle 5.6.2022

10:00 – hřiště v Dětenicích  Hasičská soutěž

11:00 – 14:00 – Osenice  Návštěva pamětní síně Foersterova rodu v Osenicích, Dětenický betlém

13:00 – 16:00 – hřiště v Dětenicích  Sportovní odpoledne – fotbal

FOERSTEROVY OSENICE:

Sraz rodáků v Dětenicích (Dětenice, Osenice a Brodek) bude v sobotu 4.6.2022 zahájen u příležitosti výročí úmrtí J. B. Foerstera už dvakrát  odloženým festivalem v Osenicích: dvacátým  tradičním setkání a veřejným koncertem  pěveckých sborů, které navazují a pokračují v hudebním odkazu Foersterova rodu – hudební dynastie 19. a 20. stol.. V letošním roce sbory  vystoupí už  tradičně při slavnostní mši v osenickém kostele, před pamětními deskami Josefa Foerstera, Antonína Foerstera a Josefa Bohuslava Foerstera na zahradě Foersterovy školy v Osenicích. V osenickém kostele vystoupí i sólová zpěvačka, rodačka z Dětenic, Jana Ryklová, která se může pochlubit tím, že nechyběla na žádném festivalu Foerstrových Osenic.

Je obdivuhodné, že každý rok přijede do Osenic celá řada významných pěveckých  sborů z nejrůznějších míst. Letos – 4. 6. 2022 obec  navštíví smíšený sbor Hlahol z Nymburka. Hlahol Nymburk je sbor s dlouhodobou tradicí. V roce 2020 oslavil 160. výročí svého založení. Samozřejmě  už  tradičně nesmí chybět ani pěvecký spolek Jizeran ze Semil, každoroční host festivalu. Dál se můžete těšit na smíšený pěvecký sbor Foerster Jičín a Smíšený sbor Kvítek Louny. Nabídka je jako každý rok opravdu  pestrá.

Hlavní organizátor festivalu – obec Dětenice zvládá věc na výbornou. V okolí Dětenic na každé nástěnce visí plakáty, které Vás srdečně zvou  na 20. ročník Foerstrových Osenic. Z tiskárny na obecním úřadě vyjíždějí stravenky, štítky pro pořadatele a programy, které budou osudnou sobotu komukoli a kdykoli k dispozici. Jediné co zbývá, je držet palce, ať sluníčko svítí, festival se vydaří a pořadatelům zůstane chuť pokračovat v této tradici i v dalších letech.

Letošní ročník Srazu rodáků chtějí pořadatelé  věnovat  řídícímu učiteli dětenické školy Břetislavu Finkemu (byl ředícím na dětenické škole v letech 1939-1951). Představit ho nejen jako učitele, ale i jako divadelníka, autora divadelních her, básníka, spisovatele, novináře i malíře. V dětenické knihovně bude zřízena u příležitosti srazu rodáků výstava z jeho pozůstalosti a povídání s  Evou Bílkovou, historičkou z Jičína o jeho přínosu pro obec Dětenice.

20. ročník festivalu Foerstrovy Osenice 

4. června 2022

Pěvecké sbory:

Pěvecký spolek Jizeran Semily, z. s.,  založen v roce 1860, sbormistr Jiří Kurfiřt

Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk, založen v roce 1860, sbormistr Ing. Tomáš Pergel, CSc.

Smíšený pěvecký sbor Foerster, Jičín, z. s., založen v roce 1995,  sbormistryně PaedDr. Božena Maxiánová

Smíšený sbor Kvítek Louny, založen v roce 1976,  sbormistryně Mgr. Lenka Petržilková

PROGRAM HLAVNÍHO DNE :

9:00 – Osenice, kostel Narození Panny Marie, slavnostní mše (celebruje P. Augustin Števica, farář libáňský)

– doprovod liturgie sbory Hlahol Nymburk a Jizeran Semily, sopránové sólo Jana Ryklová, varhany Jana Vávrová, housle Mirka Jeřábková Jaroslava Petrásková, violoncello Adéla Zajptová

Missa brevis Sti Joannis de Deo J. Haydna, sbormistr Jiří Kurfiřt, MgA. Jana Ryklová (soprán), Josef Bohuslav Foerster,  Ave Maria

10:30 – Osenice, amfiteátr před Památníkem Foerstrova rodu  (bývalá Národní škola J. B. Foerstra)

– přehlídka pěveckých sborů UČPS

Úvodní slovo:  Ing. Radomír Vališka – starosta obce Dětenice, Mgr. Jaroslav Vávra – ředitel festivalu

 

FOERSTROVY OSENICE 2022 jsou součástí projektu  “Živý venkov – tradice a současnost“.

Festival se koná za finanční podpory obce Dětenice a rodiny JBF

Partnerem festivalových koncertů je Ochranný svaz autorský. Festivalové logo © akad. mal. Alena Hoblová

(red)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *