Úspěšná podzimní sbírka potravin v Nové Pace a v Jičíně

sp-2023-podzim NOVÁ PAKA /  JIČÍN   –  Úspěšný výsledek zaznamenala  podzimní Sbírka potravin, která se uskutečnila za pomoci  skvělých dobrovolníků a zaměstnanců Oblastní charity Jičín. Tím jim patří velké poděkování.   

Do sbírky  se zapojil jako už tradičně obchodní dům Kaufland a Lidl  v Jičíně a Penny market   v Nové Pace, kde jste mohli zakoupené potraviny a drogerii odevzdat přímo našim dobrovolníkům. Další možností byla statická sbírka v obchodních domech Tesco, Billa, Penny Market  a DM v Jičíně, kde jste nakoupené zboží mohli ponechat na vyznačeném místě.

Dobrovolníky a zaměstnance charity jste mohli potkat v zelených zástěrách Sbírky potravin. Nabízeli letáky s informacemi o akci a zároveň doporučovali, co nakoupit. Další přebírali a vážili zboží. Určitě vás všechny potěšili i vlídným slovem, úsměvem a upřímným poděkováním. Jenom pro vaši představu, v Jičíně bylo potřeba celkem dvacet dva  dobrovolníků a v Nové Pace osm.

Výsledkem sbírky jsou neuvěřitelná čísla. V Jičíně bylo shromážděno  3.235 kg trvanlivých potravin včetně drogistického zboží. V Nové Pace se vybralo celkem 678,5 kg. Oproti jarní sbírce se jedná o navýšení o 1.200 kg.

Z výsledku je patrné, že i přes veškerou krizi, se  kterou se setkáváme v dennodenním životě, dokážeme společně zabrat a naplnit opět sklady Potravinových bank na další rok pro lidi v nouzi, matky samoživitelky, osamocené seniory a všechny ostatní. Potraviny jsou tak přerozdělovány do rodin nebo jednotlivcům pouze ve spolupráci se sociálními pracovnicemi.

Ze srdce děkujeme všem zaměstnancům Oblastní charity Jičín, dobrovolníkům z Jičína a Nové Paky za jejich účast, bez které by se Sbírka potravin neuskutečnila. A také vám, dárcům, kteří jste přispěli například do domácnosti matky samoživitelky se třemi dětmi.

Užijte si blížící se adventní čas a s nimi i krásné vánoční svátky!

 Oblastní charita Jičín 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *