Nepoznáváte muže na fotografiích?

titulka JIČÍNSKO  –  Novopačtí policisté se od května tohoto roku zabývají případem majetkové trestné činnosti, který mohl spáchat nebo by alespoň mohl pomoci s jeho objasněním, doposud neznámý muž, kterého zachytila kamera. Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že by se mohlo jednat o ukrajinsky mluvícího muže světlé pleti, okolo 25 let, 165 – 170 cm vysokého s krátkými zrzavými vlasy a šedivými oči.  V této souvislosti žádáme širokou veřejnost o pomoc při ztotožnění dosud neznámého muže, jehož podobiznu zachytily kamery. Pokud ho  poznáváte, kontaktujte nás prosím na tísňové lince 158 nebo přímo novopacké policisty na telefonu 974 532 651.  Děkujeme.

por. Eliška Majerová

O Den otevřených dveří byl v čistírnách odpadních vod zájem

titulka JIČÍNSKO –  Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. otevřela u příležitosti Světového dne vody po třech letech pauzy pět svých čistíren odpadních vod. Zájemci se mohli  podívat do  třech největších ČOV v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace.  Žáci základních a studenti středních škol byli navíc pozvaní  na exkurzi do dalších dvou menších čistíren – v Kopidlně a Ostroměři. Celkem se na ČOV vystřídalo asi 1 160 dětí a 150 dospělých. Návštěvníky provedli pracovníci celým provozem a ukázali jim, jaká  odpadní voda se přes různé složité čistící mechanismy navrací zpět čistá do vodních toků. Tématem také bylo, co do kanalizace nepatří a proč. Největším nešvarem jsou netkané textilie, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby a papírové pleny. „Lidé by se divili, co všechno už jsme v kanalizaci našli – mobilní telefony, kreditní karty, občanky, zubní protézy. Občas k nám dokonce připlouvají akvarijní rybičky,“ přibližuje téma vedoucí provozu ČOV Josef Soukup.

Celý příspěvek

Geopark Český ráj obhájil značku UNESCO

20140907_075732 ČESKÝ RÁJ –   Komise Globálních geoparků UNESCO jednomyslně rozhodla udělit Geoparku Český ráj tzv. „zelenou kartu“ a geopark se tak může po další čtyři roky prezentovat titulem: Globální geopark UNESCO. 

Komise vyslaná sekretariátem Globálních geoparků UNESCO  kontrolovala  a hodnotila  plnění kritérií pro členství  v říjnu 2021, kdy Český ráj navštívila a hodnotila komise vyslaná sekretariátem Globálních geoparků UNESCO.

Obhájení značky  se  uskutečňuje každé čtyři roky a komise uděluje zelenou, žlutou a červenou kartu. Při udělení žluté karty má geopark dva roky na nápravu nedostatků v plnění podmínek pro členství v síti Globálních geoparků UNESCO a červená karta znamená nevratný krok, kterým je vyloučení ze sítě.

Geopark obdržel od komise Globálních geoparků UNESCO i několik doporučení pro zlepšení práce:  například zajistit,  aby tým geoparku a rozpočet měly odpovídající zdroje a aby bylo zajištěno udržitelné řízení území, což je v současné době pro neziskovou organizaci nelehký úkol.

Geopark UNESCO Český ráj je jediným z devíti geoparků v České republice, který pro své výjimečné geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty byl v roce 2015 zařazen do tohoto prestižního seznamu.

V současnosti se ve 44 zemích světa nachází celkem 169 geoparků UNESCO.

Celý příspěvek

Světový den vody 22. března opět s otevřenými čistírnami

vystr-voda JIČÍN / HOŘICE / STARÁ PAKA  –   Oslavu Světového dne vody 22. března doplní opět po třech letech otevřené čistírny odpadních vod v Jičíně, v Hořicích a Staré Pace.  Dopoledne je určeno školám (po rezervaci) a už teď  je o prohlídky  enormní zájem, protože učitelé chtějí dětem při  výuce ukázat, jaký je postup při  čištění vody, kterou denně využívají.  Den otevřených dveří pro veřejnost se uskuteční také v úterý 22. března od 16 do 18 hodin.

Březen v knihovnách pro čtenáře i náhodné návštěvníky

titulka JIČÍNSKO /  NOVOPACKO /  HOŘICKO   –   Knihovny  v okrese Jičín se  i  letos  připojily  k  Březnu – měsíci čtenářů (BMČ). Knihovnice se těší, že se  s Vámi tentokrát už budou setkávat v knihovnách  naživo na besedách, soutěžích i v tvořivých dílnách. Program připojujeme:

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vyhlásila soutěž o nejhezčí záložku do knihy, soutěž „Najdi knihu, která poprvé vyšla před sto lety“. Uvede gamebook Zpátky v čase se Čtipískem na základě nového komiksu z prostředí jičínské knihovny „Pomoz najít Čtipískovi cestu zpátky do současnosti“. Zahájí celoroční čtenářskou soutěž pro děti a mládež do patnácti let  „Lovci perel-Kdo čte, ten loví“ na pobočce Nové Město.

3.  a 17.3.  Setkání dětí a rodičů Akce je určena pro děti od 3-6 let a je v rámci projektu S knížkou do života

15. 3.  Angličtina s Ellaine Konverzace a deskové hry s rodilou mluvčí

23.3.  Památné stromy Jičínska Regionální knihu představí autorka Ing. Milena Roudná.

9.3.2022 Podvečerní setkání na pobočce Vitamíny & kdo vám v lékárně vydá léky a jaká je další činnost lékárníků. Přednáší lékárnice Mgr. Martina Kůtková.

30.3.  NÁHRDELNÍK workshop Výroba módního doplňku na pobočce Nové Město.

E-knihy jsou tu pro vás kdykoliv.  Počítačové kurzy nejen pro začátečníky. Po covidové odmlce se začne opět scházet Klub aktivních seniorů naživo a tím vstoupí do 10 ročníku své existence.

Celý příspěvek

Návštěvnost v Českém ráji i vloni ovlivnila pandemie

u-pel ČESKÝ  RÁJ – I  loňskou návštěvnosti památek, turistických cílů a akcí výrazně ovlivnila epidemická situace a  s ní související vládní opatření v podobě uzavření památek nebo omezení počtu účastníků akcí. Přesto je návštěvnost řady míst úctyhodná. Monitoring návštěvnosti opět zpracovalo Sdružení Český  ráj.  „Podklady pro souhrnnou zprávu za celý region získává Sdružení ve spolupráci s informačními centry v regionu, která  nám  získané údaje  předávají.  Všem za to patří velké pohledy-z-byvalen-hr-vyhlidky poděkování,“ říká Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj.  Monitoring návštěvnosti byl zjišťován na šedesáti turistických atraktivitách, které v roce 2021 navštívilo 1,1 milionu turistů, což je ve srovnání s rokem 2020 pokles zhruba o 100 tisíc. K nejvyhledávanějším cílům, kde se počet turistů pohyboval kolem 100 tisíc, patří Prachovské skály (130 472 osob), Staré Hrady (114 000 osob), zřícenina hradu Trosky (96 983 osob) a Zámecký resort Dětenice (95 238 osob).

Následují ŠKODA Muzeum (76 218 osob), Zámek Sychrov (58 886 osob), Hrad Valdštejn (51 532 osob), hrad Kost (42 359 osob), Bozkovské dolomitové jeskyně a zámky Hrubá Skála a Humprecht.  Služeb informačních center v Českém ráji v roce 2021 využilo téměř 245 tisíc návštěvníků.

Mezi nejvyhledávanější „íčka“ patří MIC Jičín s 67 tisíci návštěvníky, následuje Autocamp Sedmihorky (téměř 33 tisíc návštěvníků) a Turnov (téměř 32 tisíc návštěvníků).

I přes nepříznivé podmínky zaznamenala některá infocentra nárůst v počtu návštěvníků oproti loňskému roku, konkrétně IC a městské muzeum Nová Paka a TIC Zvířetice zhruba o 30 %, Hotel & zámek Svijany dokonce o více než 90 %.

Celý příspěvek

Fotoklub Nová Paka devadesátiletý v Suchardově domě

plakat_na_vystavu NOVÁ PAKA –   Městské muzeum Nová Paka  a Fotoklub MKS Nová Paka zvou na výstavu  „Fotoklub –  devadesát  let“.  V Suchardově domě v Nové Pace začne v sobotu v 15 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí od 9:00  do 12:00  a od 12:30 do 16:00 hodin.  Potrvá do 18. dubna. Klub fotografů amatérů v Nové Pace byl založen na samém konci roku 1930. „Stalo se tak i díky ochotě zakládajících členů scházet se, učit se novým fotografickým postupům, seznamovat se s novou technikou, soutěžit, vystavovat a prostě být aktivní. Jen díky tomu všemu mohl klub, ať už pod jakoukoli hlavičkou, přežít první, druhou i třetí republiku. Přežít jak nelehké období válečné, tak i budování socialismu. Přežil rovněž kritické období devadesátých let, kdy zanikla naprostá většina kroužků a klubů v našem okrese. I po devadesáti letech je tu stále  a daří se mu. Více či méně aktivní základna se ustálila na počtu kolem třiceti fotografů , ale i fotografek (v klubu je v současné době úctyhodných  sedm žen či dívek),“ píše mimo jiné archivář Fotoklubu MKS Nová Paka  Vláďa Herbrych a dodává: „Přeji novopackému fotoklubu, aby se časem z řad členů vyprofilovala ochotná a schopná osobnost, která jednou klub převezme od nás starších.  Jen tak snad bude mít novopacký fotoklub šanci se dál rozvíjet a plnohodnotně přežít další roky, desetiletí… Dobré světlo všem, i  v časech budoucích, přeje klubu jeho archivář Vláďa Herbrych“.   (citujeme mj. z  výroční publikace „Historie novopackého fotoklubu“  z roku 2021.

(red)

Přemýšlej, sestro milá, co dnes tobě nakreslila ruka má…

imgp6560 NOVÁ PAKA  –  V Suchardově domě  v Nové Pace představují nové kolekce medijních kreseb pod názvem „Co to kreslí ruka má? aneb nové kresby medijní.  Novopačtí muzejníci k ní dodávají: „Doba tomu tak chtěla, a tak jsme se vám rozhodli představit některé z našich nových přírůstků. Prostě vás s nimi propojit.  Zvolili jsme si akvizice týkající se kreseb medijních, které vznikaly v rámci spiritistického hnutí, které mělo na Novopacku především mezi dvěma světovými válkami, v městečku a jeho okolí, své místo. Bylo to především díky nakladatelství edice Spirit Nová Paka, díky rodině Karla Sezemského.  Domníváme se, že čas je příhodný představit vám „do kreseb zašifrovaných několik zpráv ze zásvětí“. Záleží jen na vás, co v nich vlivem svého nastavení, imaginace uvidíte a jaký příběh se vám otevře.  Domníváme se, že i část roku je pro to příhodná. Měl by to být čas zklidnění a usebrání. A když je člověk více „u sebe“ a ještě ho „obklopuje bílá“, otevírá se mu možnost vnímat věci „za zrakem“, tedy věci zázračné.“

V Městském muzeu v Nové Pace si výstavu „Co to kreslí ruka má“ můžete prohlédnout do 27. února. Podle pandemické situace muzejníci zvažují i případnou komentovanou prohlídku. 

Celý příspěvek

Tříkrálovou obchůzku v Jičíně ovlivnila pandemie. Přesto byli dárci štědří

titl JIČÍN  –   Šest  skupin Tří králů dnes od rána obcházelo domácnosti v Jičíně, další trojice složená z dospělých koledníků  se jako tradičně vydala do sousedního Holína.  „Potěšilo nás, že  letos bylo tolik dětských koledníků.  S jednou skupinou jsem byla na obchůzce v jičínských Alanových sadech.  Tam, i  v  jiných částech města se projevila pandemická situace. Lidé se buď báli nákazy a raději neotevírali nebo byli sami nemocní a nechtěli nakazit další. Tam, kde nám otevřeli, pamatovali i na sladkosti pro dětské koledníky. A byli štědří, do kasičky  většinou předávali bankovky. Řetězec Tesco Jičín věnoval našim koledníkům třicet balíčků se svačinkami.“ přiblížila dnešní koledování Šárka Barešová, místní koordinátorka z Oblastní charity  Jičín.  Dodala, že dnes se  Tři králové – skauti vydali do terénu i  v Lomnici nad Popelkou  a v Nové Pace  a  koledovalo se mimo jiné i ve Staré Pace. Tyto obchůzky budou na rozdíl od Jičína pokračovat i zítra.  Zájemci mohou do 16. ledna přispívat  dál i v obchodech a na úřadech.

(red)

Snímky z obchůzky Tří králů na Čeřovce v Jičíně:

Tříkrálové obchůzky začaly. Na Jičínsku a Lomnicku budou o víkendu

soubor_0 JIČÍNSKO / Semilsko  –  Tříkrálová sbírka 2022 je tu! Koledníci se opět chopí zapečetěných kasiček a vyrazí koledovat do ulic.  Při výpravě budou prosit o příspěvek pro ty, kteří se ocitli v nouzi. Největší sbírková akce v Česku se letos uskutečňuje  už po třiadvacáté. Dokáže spojovat lidi a navodit pocit radosti a soudržnosti. Jde taky o skvělou příležitost, jak začít nový rok dobrým skutkem. V okrese Jičín, v Lomnici nad Popelkou a v jejím okolí  se koledníci vydají  třeba právě k Vaším dveřím  od pátku  7.  do neděle 9. ledna. Ti nejmenší se rozdělí do skupinek po třech a oblečou si kostýmy tří králů. K nim se připojí koordinátor, který je bude doprovázet. Každá skupinka bude mít průkaz, který si můžete zkontrolovat, a zapečetěnou kasičku s logem Charity, jenž sbírku pořádá.  Z důvodu hygienických opatření budou  Tři králové koledovat hlavně venku. Nepůjdou k vám domů, zazpívají u vašich dveří, na ulicích nebo náměstích.  Společné požehnání všem koledníkům se ve městech neuskuteční, bude individuální pro jednotlivé královské trojice.

Nemusíte však čekat pouze na koledníky, přispět můžete i do zapečetěných statických kasiček, které se osvědčily vloni. Charity je rozmístily po úřadech, kostelích, firmách, obchodech, lékárnách a na dalších místech. Seznamy s konkrétním umístěním kasiček najdete na webových stránkách jednotlivých Charit. Darovat můžete rovněž prostřednictvím platební brány, sbírkového účtu nebo dárcovské SMS.

Výtěžek sbírky, kterou připravila Oblastní charita Jičín, je určen na částečné financování auta pro pečovatelskou službu, na podporu dobrovolnických aktivit a na přímou pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska.

(red)