Farář na čtyřkolce v Nové Pace a v Železnici

titulka NOVÁ PAKA / Železnice  –  Ve čtvrtek 6. června se v Nové Pace před kavárnou na pěší zóně  u  autobusového nádraží  uskuteční setkání nad knihou Boba Fliedra a Josefa Kordíka:  Farář na čtyřkolce. Další  setkání  pak  bude v pátek 7.  června od 19  hodin v Železnici  u  příležitosti Noci  kostelů.  Novopackou  příležitost  připravilo zdejší Naše knihkupectví.

Volání stát se knězem zaslechl  Josef Kordík na koupališti. Tři roky po kněžském svěcení podepsal Chartu 77. Přišel o státní souhlas, přesto dál sloužil mše, za což dostal půlroční podmínku. Začátkem 70. let vstoupil k jezuitům, koncem 70. let od nich odešel. Živil se rukama. Po listopadu 1989 se stal farářem v Železnici kousek od Jičína, kde dodnes vytváří živé farní společenství. V nedalekých Valdicích slouží jako vězeňský kaplan.  Jako poutník zdolal 3 000 kilometrů dlouhou cestu z Železnice do Santiaga de Compostela.  Josef Kordík (* 1948) – kněz, s-josefem-3 který se nevejde do škatulek. „Originál, kterej si nikdy nevybral nic lehkýho,“  jak o něm řekla Dana Němcová.
Knihu tvoří obsáhlý rozhovor s Josefem Kordíkem, několik rozhovorů s lidmi, kteří jsou mu blízko, a několik jeho vlastních textů.
Bob Fliedr je novinář, hudebník a spisovatel, autor knižního rozhovoru s Janem Konzalem.

„Naše knihkupectví“  v  novopacké Komenského ulici  řídí  nadšená Bohunka Korbelářová,  která  zároveň upozorňuje,  že v knihkupectví je od 1. června do  31. července  možnost  využít  až   50 procent slevy na vybrané  knihy nakladatelství Albatros Media.

„Protože v oblasti  působíme  pod různými majiteli už  třicet  let,  rozhodli jsme  se vás odměnit kartou věrného zákazníka. Kdo nasbíráte deset kytiček, máte u nás tento rok slevu deset procent.  Novopackému  klášternímu kostelu   je  letos  300  let  a s tím souvisejí  i  oslavy ve městě. Proto  nabízíme v knihkupectví  i  na našich  výjezdech  s knihami   Výroční růžence z  Nové Paky,“  dodává  Bohunka Korbelářová   a přidává  dvě   webové  adresy,  které Vás nasměrují:   www.klaster300.cz

https://www.nase-knihkupectvi.cz/…ka/ 

(red)

 

Světový den vody na ČOV přilákal téměř tisíc návštěvníků

2-5 Stará Paka / Hořice / Jičín   –   Světový den vody připadá na 22. března a mj. připomíná důležitost ochrany vodních zdrojů. Při této příležitosti se letos po osmé mohla veřejnost přijít podívat do čistíren odpadních vod, které provozuje VOS a. s.. Dopoledne patřilo místním školám, odpoledne pak ostatním zájemcům. Exkurze se uskutečnily  na největších čistírnách – v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace. Žáci se mohli podívat také do menší ČOV v Ostroměři. Pracovníci provedli návštěvníky celým provozem a ukázali jim, jak se odpadní voda přes složité mechanismy čistí a navrací zpět do vodních toků. Připomínalo se také, co do kanalizace nepatří a proč.

„Děti si pak mohly domů odnést drobný dárek a informační letáčky, co do kanalizace nepatří. S těmi pak mohou pedagogové dále pracovat ve škole, nebo děti s rodiči doma. Jsem rád, že zájem o tuto akci neustává a každým rokem přijde zhruba tisíc zájemců,“ říká ředitel společnosti VOS a. s.  Richard Smutný.

Celý příspěvek

Březen měsíc čtenářů v okrese Jičín na podporu čtenářských dovedností. Pro malé i velké

20240302_175124 HOŘICE / NOVÁ PAKA / JIČÍN  –  Březen přináší nejen první náznaky jara, ale také vzrušující dobu pro milovníky knih a čtení. Každý rok se v tomto měsíci slaví Březen měsíc čtenářů, událost spojená s bohatým programem a spoustou akcí, které přivádějí lidi ke knihám a literatuře.

Ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka  v Jičíně Jana Benešová upozorňuje,  že  mezi oblíbená programová zastavení  patří besedy  s autory, literární diskuse, dílny na podporu čtenářských dovedností, a dokonce i speciální akce pro děti, které mají za úkol zvýšit jejich zájem o knihy. Knihovny se snaží vytvořit prostředí, kde si každý bez ohledu na věk může najít něco, co ho zaujme. Jedním z vrcholů je také  „Noc s Andersenem“,   s možností  strávit noc v knihovně,  což  je pro většinu účastníků  nezapomenutelný  zážitek  spojující  čtení s dobrodružstvím. „Připomínáme si důležitost literatury a vzdělávání v našich životech.  Ať už jste vášnivý čtenář nebo jen občasný návštěvník knihovny, Březen měsíc čtenářů nabízí nespočet možností, jak se zapojit a objevovat kouzlo knihoven,“  dodává  Jana Benešová.

Za čím se  do knihoven vydat?

Celý příspěvek

Dobré zprávy z Českého ráje a okolí přejí do roku 2024

20230320_111217_0 ČESKÝ RÁJ   –   Lehkost bytí,  zdraví,  nezbytné  štěstí   a   přízeň  nejen  Dobrým zprávám,  ale i  všemu dobrému,  co  za to  stojí….  Dávejte  nám  vědět o  tom,  co  dobré  je,  ale  i  o  tom,  co  není  a  co  Vás trápí.   Posílejte  prosím  své  dobré zprávy  a  pozvánky,  ale mj.  dnes a prvního  ledna 2024   i  tipy  na  možné laureáty na Jivínského Štefana  okresu Jičín za dlouhodobé zásluhy,  a taky  za  kulturní  počiny  loňského roku,   připomínky a  náměty.  Za  Dobré  zprávy  z Českého  ráje a  okolí  děkuje  Vaše  redakce.

 

Tři králové už se chystají na cestu. Zahájí i tradiční sbírku

imgp2501 Jičínsko/Novopacko/Hořicko/Lomnicko  – Od 1. do 14. ledna 2024  budete moci potkat   Tři  krále  v ulicích nebo přímo u vašich dveří po celé České  republice.  V našem regionu se sbírka  uskuteční  v Jičíně, Nové Pace, Hořicích, Železnici, Kopidlně, Lázních Bělohrad nebo v Lomnici nad Popelkou.  

Konkrétně v Jičíně se setkáte s koledníky v sobotu 6. ledna 2024, zejména v centru města na Valdštejnově náměstí a Husově ulici, na Čeřovce nebo na Letné.

Sraz všech nahlášených koledníků bude v 11.30 hod. u fary kostela svatého Jakuba v Jičíně (kostel u Valdické brány). Každá skupinka dětí se svým dospělým vedoucím dostane zapečetěnou pokladničku a materiály ke sbírce. Po tradičním požehnání od místního kněze si rozdělí ulice a určí trasy, kde budou koledovat. Potom všichni odejdou svým směrem a potěší svou návštěvou jednotlivé domy a jejich obyvatele. Pokud jim majitelé otevřou dveře, koledníci zazpívají tradiční tříkrálovou koledu a zanechají po sobě známý nápis K+M+B. Zároveň nabídnou možnost přispět do zapečetěných pokladniček ve prospěch dobré věci. Vedoucí skupinky se na vyžádání musí prokázat plnou mocí a průkazem vedoucího.

Celý příspěvek

Zpráva, ale ne dobrá. Vodné a stočné na Jičínsku od ledna vzroste

voda-1 JIČÍNSKO –    Dnes  rozhodlo představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. o  cenách  za  vodné  a  stočné  pro  příští rok.   Zvýší  se  celkově   o  zhruba 10 %.  K ceně se ještě připočítá nárůst DPH o 2 %.  Zákazníci budou nově platit 106,34 Kč/m³, což je zhruba o 11,4  koruny  za metr krychlový víc než letos. V ceně se promítne hlavně  růst cen za energie, míra očekávané inflace a zvýšené DPH. Společnost chce i nadále držet vyrovnané hospodaření a investovat do obnovy své infrastruktury zhruba 70 milionů korun.  Vodné se zvýší o 10 %, zákazníci tak od nového roku zaplatí 54,94 Kč/m³. Stočné vzroste o 14 % na částku 51,40 Kč/m³.

Celý příspěvek

Úspěšná podzimní sbírka potravin v Nové Pace a v Jičíně

sp-2023-podzim NOVÁ PAKA /  JIČÍN   –  Úspěšný výsledek zaznamenala  podzimní Sbírka potravin, která se uskutečnila za pomoci  skvělých dobrovolníků a zaměstnanců Oblastní charity Jičín. Tím jim patří velké poděkování.   

Do sbírky  se zapojil jako už tradičně obchodní dům Kaufland a Lidl  v Jičíně a Penny market   v Nové Pace, kde jste mohli zakoupené potraviny a drogerii odevzdat přímo našim dobrovolníkům. Další možností byla statická sbírka v obchodních domech Tesco, Billa, Penny Market  a DM v Jičíně, kde jste nakoupené zboží mohli ponechat na vyznačeném místě.

Dobrovolníky a zaměstnance charity jste mohli potkat v zelených zástěrách Sbírky potravin. Nabízeli letáky s informacemi o akci a zároveň doporučovali, co nakoupit. Další přebírali a vážili zboží. Určitě vás všechny potěšili i vlídným slovem, úsměvem a upřímným poděkováním. Jenom pro vaši představu, v Jičíně bylo potřeba celkem dvacet dva  dobrovolníků a v Nové Pace osm.

Výsledkem sbírky jsou neuvěřitelná čísla. V Jičíně bylo shromážděno  3.235 kg trvanlivých potravin včetně drogistického zboží. V Nové Pace se vybralo celkem 678,5 kg. Oproti jarní sbírce se jedná o navýšení o 1.200 kg.

Z výsledku je patrné, že i přes veškerou krizi, se  kterou se setkáváme v dennodenním životě, dokážeme společně zabrat a naplnit opět sklady Potravinových bank na další rok pro lidi v nouzi, matky samoživitelky, osamocené seniory a všechny ostatní. Potraviny jsou tak přerozdělovány do rodin nebo jednotlivcům pouze ve spolupráci se sociálními pracovnicemi.

Ze srdce děkujeme všem zaměstnancům Oblastní charity Jičín, dobrovolníkům z Jičína a Nové Paky za jejich účast, bez které by se Sbírka potravin neuskutečnila. A také vám, dárcům, kteří jste přispěli například do domácnosti matky samoživitelky se třemi dětmi.

Užijte si blížící se adventní čas a s nimi i krásné vánoční svátky!

 Oblastní charita Jičín 

Tříkrálovka pomáhá mladé výtvarnici na Novopacku

vc3bdtvarnice JIČÍN / Nová  Paka  –   Utíká to  a Tříkrálová sbírka se opět  blíží. My bychom vám proto  rádi představili příběh, který byl z této sbírky podpořen a pomohl mladé slečně na Novopacku. Ta navštěvuje 2. stupeň základní  školy  a je velmi talentovanou  výtvarnicí.  Pochází ze sociálně slabé rodiny, kde nemá podporu ani podmínky k rozvoji svého talentu. Poskytli jsme jí příspěvek ve výši 4.200 korun na výtvarný a animační kurz v příslušné umělecké organizaci. Věříme, že ji pomůžou rozvinout její výtvarný talent. Přejeme hodně štěstí a radosti při výtvarné tvorbě. Děkujeme všem za přízeň a nezapomeňte, TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se blíží!!! Kdo by se chtěl stát dobrovolníkem, obraťte se na tel.: tel.: 733 741 692, případně na dobrovolnici@charitajicin.cz

Oblastní charita Jičín

Jaroslav Monte Kvasnica a jeho alter ego. Krajinu s vlky představí v Nové Pace

monte_ NOVÁ PAKA  –  24.  října od 18  hodin se v Aule Gymnázia a SOŠPg  Nová  Paka setkáte s Jaroslavem Monte Kvasnicou, znalcem přírody , který  o  ní  krásně píše a vypráví.  Je autorem knih o  vlcích a přírodě.  Bude povídat i  promítat.

V období covidu stál před výlohou knihkupectví v Nové Pace  velký, statný muž. Měl dlouhé prošedivělé vousy a vlasy. Byl jakoby bolestně přihrblý a velmi smutně se díval do výlohy. Musela jsem otevřít a  zeptat se: „Něco potřebujete?“ Narovnal se a řekl: „Já bych potřeboval knížky…“ Tak jsem poznala Jaroslava Monte Kvasnicu. Podívala jsem se do jeho knih a přiznám se, že jsem užasla, jaký člověk jezdí mezi nás do Nové Paky. (BK)

Můžete nám prozradit, jak jste se dostal do našeho kraje?

  To je jednoduché: Manželčin syn, žijící v zahraničí, má zde chalupu, takže ji dlouhodobě – a rádi –  využíváme.

Celý příspěvek

Co dává sílu autorce kuchařek o pečení Ivě Trhoňové? Dozvíte se dnes v Nové Pace

iva-trhoc588ovc3a1-plakc3a1t-1 NOVÁ PAKA – Dnes, 21. září můžete zažít dvě zajímavé  události v jednom:  v 16 hodin začíná v sále kulturní  části Novopackého kláštera v Opolského ulici v Nové Pace setkání s Ivou  Trhoňovou.  Za zážitky tak  můžete  přijít do úplně  nových klášterních  prostor,  a zároveň se setkat s autorkou skvělých kuchařek  o  pečení: Ruce v mouce, Upečeno s láskou, Hrátky s těstem, Kouzlo domácí pekárny, Vypečený diář atd.. Paní Iva trpí nervosvalovým onemocněním postihujícím primárně svalstvo kostní. Každý den bojuje s bolestí. Co ji dává sílu?  Její velkou radostí vždy bylo pečení. Dříve pekla sama, dnes už jen vymýšlí recepty.  Fyzickou práci musí obstarat někdo jiný, většinou manžel nebo neteř.

Před setkáním se podívejte na 13.komnatu v archívu ČT.

Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/223562210800016/?fbclid=IwAR2aVaLKAK4fHO6Gp285ahXO63ggC-M8zVoLHRaJIlVII4WWePG9q9Tdbjc

Soutěž o nejlepší kváskové nebo kynuté pečivo, které sami upečete!

I  když   je  to na poslední  chvíli,  přineste na setkání svoje pekařské výrobky z kvásku nebo droždí. Paní Iva vybere ty nejlepší, kteří vyhrají její knihy!

Přijďte, těšíme se na vás!

(bk)