Tříkrálové obchůzky začaly. Na Jičínsku a Lomnicku budou o víkendu

soubor_0 JIČÍNSKO / Semilsko  –  Tříkrálová sbírka 2022 je tu! Koledníci se opět chopí zapečetěných kasiček a vyrazí koledovat do ulic.  Při výpravě budou prosit o příspěvek pro ty, kteří se ocitli v nouzi. Největší sbírková akce v Česku se letos uskutečňuje  už po třiadvacáté. Dokáže spojovat lidi a navodit pocit radosti a soudržnosti. Jde taky o skvělou příležitost, jak začít nový rok dobrým skutkem. V okrese Jičín, v Lomnici nad Popelkou a v jejím okolí  se koledníci vydají  třeba právě k Vaším dveřím  od pátku  7.  do neděle 9. ledna. Ti nejmenší se rozdělí do skupinek po třech a oblečou si kostýmy tří králů. K nim se připojí koordinátor, který je bude doprovázet. Každá skupinka bude mít průkaz, který si můžete zkontrolovat, a zapečetěnou kasičku s logem Charity, jenž sbírku pořádá.  Z důvodu hygienických opatření budou  Tři králové koledovat hlavně venku. Nepůjdou k vám domů, zazpívají u vašich dveří, na ulicích nebo náměstích.  Společné požehnání všem koledníkům se ve městech neuskuteční, bude individuální pro jednotlivé královské trojice.

Nemusíte však čekat pouze na koledníky, přispět můžete i do zapečetěných statických kasiček, které se osvědčily vloni. Charity je rozmístily po úřadech, kostelích, firmách, obchodech, lékárnách a na dalších místech. Seznamy s konkrétním umístěním kasiček najdete na webových stránkách jednotlivých Charit. Darovat můžete rovněž prostřednictvím platební brány, sbírkového účtu nebo dárcovské SMS.

Výtěžek sbírky, kterou připravila Oblastní charita Jičín, je určen na částečné financování auta pro pečovatelskou službu, na podporu dobrovolnických aktivit a na přímou pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska.

(red)

 

Plamínek Betlémského světla v Jičíně na Štědrý den

bs_2021_rozvoz JIČÍN  –  Skauti z Jičína tradičně před Vánoci rozdávají veřejnosti Betlémské světlo. Letos opět i na Štědrý den, kdy si kdokoliv může plamínek převzít v čase od 14:00 do 15:30 hodin v kostele sv. Jakuba.  Hlavním štědrodenním poselstvím tohoto světla bude bezesporu rozvoz Betlémského světla  kočárem od 11:00 do 16:00 hodin:

Plán zastávek:

1)      11:00 NOVÉ MĚSTO-U BUNKRU

2)      11:30 LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

3)      12:00 LETNÁ-U POTRAVIN COOP

4)      12:30 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ-U KAVÁRNY AMOS

5)      13:30 LÍPY-PARK U SOCHY K. H. BOROVSKÉHO

6)      14:00 SÍDLIŠTĚ-U VĚŽÁKU

7)      14:30 ŠIBEŇÁK-NA HRÁZI RYBNÍKA

8)      15:00 NA VĚTROVĚ-ALLANOVY SADY

9)      15:30 ZÁMECKÝ PARK (ukončení akce v 16:00)

Pokyny k předávání Betlémského světla: 

Rozvoz plamínku Betlémského světla se uskuteční  tak, že přijedeme na místo, předáme pomocí dřevěných špejlí plamínek přítomným lidem, zazpíváme si koledu a pojedeme na další zastávku. Proto buďte dochvilní! Pokud máte možnost volby, vezměte si jiné svíčky, než čajové. Často cestou domů zhasínají a poté se potkáváme na více zastávkách.

Dále prosíme o dodržování následujících hygienických pravidel:

Vojtěch Prášek, zástupce vedoucího střediska Junák-Český skaut, středisko Brána Jičín,z.s.

Cena vody na Jičínsku vzroste o jedno a půl procenta

titul JIČÍNSKO  –  Ceny vodného a stočného na Jičínsku se pro rok 2022 zvýší jen nepatrně. Zákazníci budou platit celkem 86,21 Kč za m3, což je o zhruba 1,5 % za metr krychlový víc než letos. Rozhodlo o tom Představenstvo  Vodohospodářské a  obchodní společnosti a.s.. „I přes nárůst inflace se společnosti daří dlouhodobě držet vyrovnané hospodaření a prodej vody. Zároveň má v plánu dál  investovat do obnovy své infrastruktury,“ dodává ředitel společnosti Richard Smutný.

Za vodné zákazníci od nového roku zaplatí 43,37 Kč a za stočné 42,84 Kč, dohromady 86,21 Kč za m3. „Při rozhodování o ceně vodného a stočného na další rok vycházíme z několika skutečností. Jednak to je na straně příjmové stávající a očekávaný prodej vody, dále na straně nákladů vývoj cen materiálů, energií, mezd, provozní režie atd. Také se samozřejmě do ceny odráží inflace, která se očekává na úrovni 5 %. Ve VOS a. s. máme také strategický plán, což je výhled činnosti společnosti a investic na dalších pět let. Po zvážení všech těchto faktorů jsme se rozhodli o zvýšení ceny o 2 % u vodného a 1 % u stočného. Cenový rozdíl oproti roku 2021 tak bude celkem činit zhruba 1,3 Kč za metr krychlový,“ vysvětluje rozhodnutí předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína  Jan Malý.

Celý příspěvek

Při opravách infrastruktury spolupracují vodohospodáři s městy

konecchlum-1 JIČÍN / HOŘICE  –   Vodohospodářská  a obchodní společnost, a. s. postupuje společně s městem Jičín při rekonstrukci ulice  Konecchlumského.  Práce začaly v září,  opraveno bude 680 metrů od  kruhového objezdu ke křižovatce s ulicí Průmyslová. Kromě nového asfaltu a chodníků  budou zrekonstruovány  revizní šachty i vodovod.. Počítá se i s úpravou zeleně. „Město plánovalo opravu ulice, která už je ve špatném stavu, VOS a. s. zase  potřebovala vyměnit už dožilé vodovodní potrubí. Proto se obě strany dohodly, že tuto rozsáhlou rekonstrukci provedou najednou, aby stavební práce pokud možno dlouho nezatěžovaly místní  obyvatele a neomezovaly je v přístupu k domovům,“ řekl starosta města Jičína a zároveň  předseda představenstva VOS a. s. Jan Malý. Celkové náklady jsou 11,8 milionu korun bez  DPH.  S financováním městu pomohou dvě dotace, zhruba třetinu pak uhradí  vodohospodáři.
V Hořicích zase VOS a. s. soutěžila spolu s městem práce na rekonstrukci vodovodu
v ulici Na Závisti:

Celý příspěvek

Podzimní slavnost v Lišákově doupěti s ohništěm a živou hudbou

lisak HOŘICE  / Jičínsko  –  Lesní školka Lišákovo doupě v Hořicích je místo určené pro vzdělávání dětí od 2 do 7 let, a to společně, v respektujícím prostředí a v co největší míře venku (les, zahrada…). Právě v krásné školkové zahradě se bude 16. října od 10 do 15 hodin konat Podzimní slavnost. K prohlédnutí a vyzkoušení budou jak novinky ve školce (například stromová prolézačka, ložnice, dřevník),  tak i už používané vybavení (jurta, pískoviště, domeček). Připravena bude tvořivá dílnička s podzimní tematikou nebo kaštanové hrátky. Rozradostní nás živá hudba.  Součástí akce bude také bleší trh, na němž můžete vyměnit, darovat nebo si z něj odnést oblečení pro vystr-1 děti i dospělé, hračky, nebo třeba přebytky ze zahrádek. Chybět nebude občerstvení – na tom se může podítet každý tak, že se zapojí do přehlídky jablečných štrůdlů. Připravena bude dýňová polévka, chléb s pomazánkou, dorty a koláče, k zahřátí horký mošt. Ohřívat se budeme u ohniště, na kterém se také z připraveného těsta budou péct hadi.

Všechny peníze vybrané na slavnosti budou použity na podporu Lišákova doupěte, konkrétně na nákup nové plachty na mongolskou jurtu.  Přijďte si užít podzimní sobotu s přáteli nebo  rodinou a zároveň podpořit fungování lesní školky – těšíme se na vás!

Více informací: https://www.facebook.com/events/347850943702056

(mc a red)

Příměstský tábor v Hořicích se základy sebeobrany

Příměstský tábor Hořice ze dne 28. 07. 2021Příměstský tábor Hořice ze dne 28. 07. Policista z oddělení tisku a prevence v tomto týdnu přijal pozvání a zavítal na příměstský tábor do prostor tělocvičny místního spolku v Hořicích. Tábor byl výjimečný svým zaměřením na sebeobranu  

HOŘICE  –  Účastnící tábora na začátku  předvedli ukázkovou rozcvičku na protažení těla. Pak už  přišla na řadu tematická přednáška se zaměřením na otázky spojené s trestní odpovědností a legislativou sebeobrany, s důrazem  na vysvětlení pojmů krajní nouze, nutná obrana a oprávněné použití zbraně.  Děti měly také jedinečnou možnost seznámit se s výzbrojí a výstrojí policistů. Největší zájem vyvolala praktická ukázka poutání. Všichni účastníci se nechali s nadšením dobrovolně spoutat. Pozadu nezůstala ani prezentace představující jednotlivé složky Policie ČR.  Radost  udělal jako obvykle  film představující služební kynologii a hipologii. Pak začala  praktická výuka  prvků sebeobrany a rozvíjení komplexní tělesné zdatnosti. V tomto případě jednoznačně platí přísloví:“ Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

Závěrem se patří poděkovat všem instruktorům a lidem, kteří se na úkor svého volného času věnují dětem. Svojí aktivitou se snaží dostat je od počítačů a virtuálního světa s cílem připravit je na skutečný reálný život, který bohužel chyby neodpouští.

nprap. Aleš Brendl
29. července 2021

Odkaz na video  ze třetího tábornického dne:    https://www.youtube.com/watch?v=_jGCIw84R54

U_mění Hořice. Veřejný prostor zabydlely sochy

titulka HOŘICE   –  Přehlídka současného umění v exteriéru města   „U_mění Hořice“  začíná  vernisáží ve čtvrtek 24. června v 17 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Fyzickými básněmi vytvořenými na motivy vystavených prací  ji zahájí  performer Petr Váša. V době konání exteriérové výstavy (od června do října) se uskuteční také komentované prohlídky za účasti autorů. „Projekt U_mění Hořice je založen na koncentraci kvalitního výtvarného potenciálu umělců-pedagogů zdejší kamenosochařské školy  a jejich osobní vazbě k městu,“ dodává Jana Cermanová, kurátorka přehlídky.  Veřejný prostor představuje místo proměnných kvalit a živé sociální interakce, v němž se umělecké dílo stává významnou součástí vizuálních i společenských vztahů. Kvalitní výtvarné práce citlivě umístěné v exteriéru města mají ambice oslovit nejširší veřejnost a  po dlouhé kulturní odmlce nabízejí nenucenou výtvarnou satisfakci.  Instalace ku potěše místních i  návštěvníků připravili  Ladislav Jezbera, Martina Hozová, Jan Pospíšil, Bronislaw Fiutowski a Michaela Jezberová.

Celý příspěvek

Hledají se nová liščata do lesní školky Lišákovo doupě

aa771931487f2e1ded312ce86237f339 HOŘICE  / Jičínsko  –   Lesní školka  Lišákovo doupě ve Švestkové ulici v Hořicích  zve na  Dny otevřených dveří, které budou po předchozí domluvě 11., 19,.  a  24. května  a 1. června.  Liščí tým zve na individuální návštěvu školky během provozu.  Děti i rodiče si mohou prohlédnout a vyzkoušet vybavení a prostory  lišákovy zahrady i okolní přírody, zeptat se na všechno,  co je zajímá, ale také se na chvilku zapojit do programu. Zápis se letos uskutečňuje online, ale pozor, kapacita je patnáct dětí. Víc informací najdete na: https://lisakovodoupe.com/?fbclid=IwAR16L_5eUaduT4GC4Q0m1XuMIZyVqAhKcJK2dpNtOP52Ma3_dLu1VbQwbNg

Ilustrační foto:  vaw

Hody, hody, doprovody. Velikonoce nejen na Jičínsku

imgp0025 JIČÍNSKO  –   Velikonoční výstavu na zámeckém nádvoří v Jičíně  připravila etnografka jičínského regionálního muzea Hana Macháčková ve spolupráci se svými kolegyněmi.  Jejím prostřednictvím přibližuje  tradici svátku jara v lidovém prostředí na Jičínsku, Bělohradsku, Novopacku, Hořicku  a  okolí. Pro redakci Dobrých zpráv připomněla jednu z  tradic, která se vztahuje k  Bílé sobotě:  Svěcení ohně mělo význam pro lidovou magii. Polínkem připáleným od svěceného velikonočního ohně hospodyně zapálila v kamnech nový oheň, z ohořelého dřeva připravoval hospodář křížky a zapichoval je kolem polí jako ochranu před škůdci, popelem se sypaly louky proti škůdcům, oharky se v domě zastrkávaly za trám, aby se domu vyhnul požár a blesk. Přidávaly se také dobytku do žlabu s vodou, aby byl uchráněn nemocí. Rozdrcené oharky se také přidávaly do osiva, rozhazovaly na pole pro lepší úrodu, proti sněti a čarodějnicím.

Při  procházkové  venkovní  výstavě na zámeckém nádvoří u Regionálního muzea v Jičíně se dozvíte, co je pučálka, líto, hlavička nebo jidáš.  Možná  si  tam  přeříkáte i nějaké regionální říkadlo, které tentokrát provětrá alespoň Vaši paměť, když se pomlázka ani  letos  nebude čepejřit.

 (red)

Lišákovo příměstské tábornické doupě zve do party

Lesní umělecký ateliér JIČÍNSKO  –   Lesní mateřská školka Lišákovo doupě chystá i v letošním roce letní příměstské tábory. První, v němž budeme cestovat kolem světa,  je už plný,  ale na druhý stále hledáme kamarády a kamarádky do party. Týdenní tábor Letní umělecký ateliér bude mít pestrý program. Budeme pracovat s keramikou, přírodním materiálem nebo  textilem, vytvoříme land-art, ale užijeme si i malování na velké plátno a další výtvarné techniky. Kromě tvoření  budeme trávit čas procházkami a hrou v lese i na zahradě, cvičením jógy, hledáním pokladu a různými letními kratochvílemi. Tábor je určen pro děti od 6 do 9 let. Víc informací na https://lisakovodoupe.com/ nebo na e-mailu katerina@lisakovodoupe.com.

 (red)