Po stopách Albrechta z Valdštejna můžete putovat celý rok

propag ČESKÝ  RÁJ –   Tématu Albrechta z Valdštejna se Sdružení Český ráj věnuje už řadu let. V posledních dvou sezonách se ale společně s dalšími partnery rozhodlo téma oprášit a představilo jej v novém kabátě s doplněním o další turistické atraktivity z Českého ráje i okolních regionů, jako jsou například město Vrchlabí, hrad Bezděz, zámek Grabštejn nebo Valdštejnské domky v Liberci.   Téma má své webové stránky www.albrechtzvaldstejna.cz  a  tištěnou brožurku, která podrobně představuje jednotlivá místa Valdštejnova panství, a od letošního roku také mapu panství s motivační razítkovací hrou.

V letošní  letní sezoně bylo také představeno nové video z dílny Jana Frýby: https://www.facebook.com/watch/?v=1041730436532057

Celý příspěvek

Dodávka pitné vody na Kopidlensku a Sobotecku se zlepší

titulka JIČÍNSKO / Hořicko  –  Kopidlensko a Sobotecko propojil nový vodovod. Zlepší se dodávka pitné vody pro tamní obce. Ke zlepšení dostupnosti kvalitní pitné vody pro téměř 3 000 obyvatel došlo díky propojení dvou vodárenských infrastruktur na Kopidlensku a Sobotecku. Je to  další projekt, kterým vodohospodáři zesilují místa, kde jsou slabší nebo méně kvalitní zdroje. Obě lokality propojil mezi Staňkovou Lhotou a Rakovem nový vodovod o délce necelých šest kilometrů,  který umožní jejich obousměrné zásobení. Na vrchu Čakan pak vyrostl zcela nový vodojem. Díky projektu se budou moct na vodovod připojit i další obce v regionu.“

Celý příspěvek

Šolcárna žije kulturou i v druhé polovině srpna

ptacek SOBOTKA  /  Šolcův  statek  – Program na Šolcárně v Sobotce pokračuje tuto neděli  21. srpna ve 14 hodin vernisáží výstavy obrazů a grafik Petra Ptáčka, s hudebním doprovodem violoncella Kristýny  Pánkové.  Další týden, v neděli 28. srpna ve 14 hodin se na zahradě statku setkáte s hercem Václavem Koptou, se kterým bude besedovat moderátor  Jindřich Žemlička.  Zahraje  Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky.

Na Vaši návštěvu se těší Sylva a Jan Samšiňákovi, hospodáři  Šolcova statku v Sobotce.

 

Festival Hudba z ráje vstoupil do druhé třetiny. Pokračovat bude do druhého svátku vánočního

svobod SOBOTKA / Český ráj  –   Festival Hudba z ráje, který začal v Porotním sále Valdštejnského paláce v Jičíně 10. června koncertem Ivo Kahánka a Kateřiny Cingrošové, pokračuje v neděli 24. července od 14 hodin  na zahradě Šolcova statku v Sobotce. Besedu  s herečkou Ilonou Svobodovou bude moderovat Václav Žmolík o hudební doprovod se postarají Josef Žemlička (saxofon) a Bohuslav Lédl (klavír).  Vstupné dobrovolné, počasí bez záruky.
Den předtím, v  sobotu  23. července  se na Malé Skále v Českém ráji, na zřícenině hradu  Vranov  otevře  „Hvězdné nebe nad Granadou“.  Podle pořadatelů se Vám nejdřív rozproudí krev při výšlapu na zříceninu hradu Vranov, a poté skladbami ve španělsko-latinských rytmech.  Zazní slavná píseň Granada, dojemné Ave Maria Williama Gomeze, písně Manuela de Fally, ale také autorská tvorba Lukáše Sommera. Některé z písní, které v tento večer zazní, byly napsány přímo pro Karolínu.  Účinkují   Lukáš Sommer (kytara)  a   Karolína Cingrošová  (soprán)

Celý příspěvek

Ceny za péči o památky doputovaly do Markvartic a Nové Paky

markavrt JIČÍNSKO / Markvartice, Nová Paka – Dvě  z trojice cen za příkladnou obnovu architektonického dědictví nebo  popularizační práci  náleží Jičínsku:   jednu z nich získala římskokatolická farnost v Nové Pace, druhou spolek Přátelé Markvarticka z Markvartic u Sobotky. Královéhradecký kraj tak ocenil dobrovolníky, kteří pečují o historické památky v regionu. Na obou místech porota ocenila obnovu kostela. 

„Cena památkové péče vznikla proto, abychom ocenili a vyzdvihli práci všech, kteří pečují o památky a usilují o jejich záchranu v našem regionu. Do letošního ročníku bylo nominováno třináct osob a spolků a všichni si zaslouží naše velké uznání. Letos se uskutečnil druhý ročník soutěže a já věřím, že v oceňování budeme pokračovat dál.  Vítěze v každé kategorii jsme ocenili částkou 50 tisíc korun,“  uvedla  náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová.

Ceny památkové péče dělí kraj do dvou podkategorií. V podkategorii za stavební obnovu vybrala odborná komise spolek Přátelé Markvarticka za rekonstrukci kostela sv. Jiljí v Markvarticích. Dalšími finalisty byli Josef Šefl za obnovu bývalé fary v Uhřínově a Oblastní charita Červený Kostelec za opravu ateliéru Břetislava Kafky.

Gotický, později barokně upravený kostel sv. Jiljí je dominantou Markvartic. Převzetí areálu kostela do vlastnictví obce bylo impulsem ke vzniku spolku Přátelé Markvarticka a zahájení prvních kroků k jeho obnově. Po opravě márnice byla zajištěna statika kostela a zrekonstruována fasáda věže včetně kostelních hodin. V současné době se opravují kostelní varhany.

Celý příspěvek

Sobotecké potkávání Genia loci začne 2. července

titulka SOBOTKA /  ČESKÝ  RÁJ  –   66. ročník  festivalu českého jazyka, řeči a  literatury  Šrámkova Sobotka  (od 2. do 9. července) se tentokrát věnuje tématu Genius loci. Podrobný program najdete tady:  https://sramkovasobotka.cz/ss66/program/

Kdysi se věřilo, že každé místo má svého ducha, génia. Genia loci. Ať to byl les, studánka nebo dům, ale i celá krajina či země, duch ono místo ochraňoval a tvořil jeho specifičnost. Člověk kolem sebe cítil rozměr posvátna, řád i důvěrnou známost obývaného prostoru. Se svým prostředím se identifikoval, ta či ona místa v krajině dávala jeho životu míru i prožitek blízkosti a dálky. Podněcovala ho k tomu, aby je sám dotvářel a pokládal za svůj domov. Dokázal tak ve světě, jak praví filosof, lidsky bydlet: obývat na zemi a pod nebesy dům světa.

Celý příspěvek

Noc kostelů v Libošovicích s mladými muzikanty a koncertem Tria Talia

titulka LIBOŠOVICE  /  Český ráj    –  Noc kostelů a koncert Tria Talia  se uskuteční v pátek 10. června od 19  hodin v kostele sv. Prokopa v Libošovicích.  Slavnostní večer zahájí mladí muzikanti a žáci ZUŠ z Libošovic a okolí pod vedením  učitele Rýznara a děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Badové.  Koncertní program Tria Talia (Monika Chmelařová – klavír, Jana Vávrová – zobcové flétny a fagot, Veronika Vildmanová – zpěv)  vás provede hudbou několika staletí a prolne se s hlavními událostmi z historie tohoto památného místa. 

Kostel a jeho věž budou mimořádně otevřené k prohlídce  už od 18 hodiny, zváni jste také na procházku kolem starého kostelního hřbitova, o který se příkladně stará mladý restaurátor Vítek Svoboda.  Vše můžete spojit i s návštěvou výstavy jedinečných dobových pohlednic hradu Kosti ze sbírky Pavla Pospíšila, která je umístěna na chodbě Obecního úřadu. Do 17 hodin je otevřena Kavárna Doma, do pozdních hodin pak dobrá hospoda na návsi.  Zkrátka neváhejte a vydejte se v pátek navečer do Českého ráje, do Libošovic!

Na závěr ještě jeden termín do diáře:  srdečně zvu také na koncert do kostela Panny Marie de Salle na Novém Městě v Jičíně, který se bude konat ve čtvrtek 19. 8. od 19 hodin v rámci festivalu Jičínské trojkostelí. Účinkovat budeme spolu s flétnistkou Janou Vávrovou, na cembalo a klavír zahraje Radek Hanuš.

V. Vildmanová

Noc kostelů u sv. Jiljí v Markvarticích

vystr-dal MARKVARTICE  /   Sobotecko   –   Noc  kostelů  v Markvarticích  na Sobotecku  se  koná v pátek 10 června v půl deváté večer v kostele  sv. Jiljí.   Těšit se můžete na mladého talentovaného zpěváka Jakuba Kazdu,  na  hudební doprovod Miroslava Kazdy  a na mluvené slovo  Petra Brabce.  Zve spolek  Přátelé Markvarticka.  Kostel sv. Jiljí ze 14. století získal současnou podobu přestavbou původní stavby v období baroka v první polovině 18. století. Vysvěcen byl v roce 1739. Obepíná jej pískovcová ohradní a opěrná zeď. Až do začátku 20. století byl kolem kostela starý hřbitov, což dnes připomíná jen málo dochovaných, ale zato vzácných kamenných náhrobků s anděly ze sochařské dílny Zemanů z Tatobit, uvádí se na webu obce, která získala do svého vlastnictví kostel  a postupem času i část jeho mobiliáře, a koupila roubenou stavbu čp. 29 z roku 1808, která je kulturní památkou.

Kostel byl na obec převeden v roce 2011. A následující rok se začalo s opravou márnice (kostnice). Během tříleté rekonstrukce vzniklo důstojné místo pro uložení objevených lidských ostatků. Ke svatostánku neodmyslitelně patří i varhany, na jejichž renovaci byla založena v roce 2018 druhá, už ukončená, veřejná sbírka.

Za opravu kostela sv. Jiljí a roubené chalupy čp. 29 v Markvarticích spolek dostal ocenění od Královéhradeckého kraje „za iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu“. Spolek podle jeho předsedy sdružuje členy různých profesí. „A snad právě tato rozličnost dává dobrý základ pro diskuze, při kterých se utváří základní harmonogram postupu prací – jakási kritická cesta napříč časem a financemi. A to vše se děje pod odborným dohledem pracovníků památkové péče. A přes občasné přetahování pravd a vizí má celé toto pestré společenství jediný cíl: Dovést opravu našeho kostelíčka do zdárného konce,“ přeje si za Markvartické Petr Brabec.

ZdroJ: spolek Přátelé Markvarticka  a Svět neziskovek

Mlsný drak a drak Kruťák přesídlí na zahradu Šolcárny

drak SOBOTKA  / Český  ráj  –  Na sobotu 28. května od 14 hodin  jsme pro vás na zahradě Šolcova statku v Sobotce připravili loutková představení „O mlsném drakovi“ a „Drak Kruťák“. O přestávce mezi zhruba dvacetiminutovými představeními si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu ilustrací, známek a portrétů Jana Mageta a expozici skla Jiřího Ryby. Děti jistě zaujme sbírka figurek čertů, umístěná v síni statku.

Představení jsou určena především pro děti od tří  let. Dospělým divákům pak zaručujeme, že pocítí napětí, plně srovnatelné s detektivními příběhy Sherlocka Holmese  nebo jeho českého ekvivalentu, majora Veřejné bezpečnosti Kalaše.

Vstupné dobrovolné.

Na vaši návštěvu se těší

Sylva a Jan Samšiňákovi

hospodáři Šolcova statku

Markvartice: O životě na Karlštejně s emeritním kastelánem a historičkou

karlst MARKVARTICE  –  V pátek 29. dubna od 18 hodin se v hostinci U Markvarta v Markvarticích uskuteční beseda s Naďou a Jaromírem Kubů  o životě na Karlštejně spojená s promítáním. Jaromír je emeritním kastelánem hradu, jeho žena Naďa je historička.  Manželé prožili v péči o Karlštejn  31 let.  Dobrovolné vstupné bude věnováno do veřejné sbírky na opravu kostela sv. Jiljí v Markvarticích.

Za spolek Přátelé Markvarticka  Eva Kuželová