Festival Jinčí čin jako reakce na zásahy do našich životů

unava JIČÍN   –   Sedmý ročník kulturně – vzdělávacího  festivalu  Jinčí  čin nabídne ve dnech  21. – 23. července program na téma ÚNAVA.  „Letos, mimo jiné v reakci na řadu bezprecedentních zásahů do našich životů jakými je covidová pandemie a  ruská agrese na Ukrajině,  jsme pro tři festivalové  dny zvolili téma, jehož prostřednictvím  budeme  na osobní i celospolečenské úrovni zkoumat, kde se únava bere, jak se jí zbavovat a jestli je vůbec nutné zbavovat se jí,“ přibližuje Anna Crhová za pořadatele Jinčího činu.

20210805-0003 Festival Jinčí čin vznikl v roce 2016 a postupem času se vyprofiloval jako unikátní akce, kombinující různorodá umělecká média s odbornými pohledy a zpracovávající aktuální současná témata. V minulých letech to byl například život na sídlištích, školství a vzdělávání nebo štěstí.  Program bude tradičně pestrý: tvořit ho budou přednášky a panelové diskuze, autorská čtení, filmová promítání, divadla a večerní koncerty. Na loňský výstavní projekt nazvaný Pokoje štěstí, ve kterém výtvarné umělkyně a umělci zpracovávali téma štěstí, letos naváže obdobný projekt – Pokoje únavy. Program vzniká tak, aby si v něm něco našli 001-8024-web návštěvníci a návštěvnice všech generací: (nejen)  děti jistě zaujme autorské čtení biologa Jiřího Dvořáka z knihy Jak zvířata spí nebo řada  výtvarných dílen. Dospělí se budou moct vzdělávat při přednáškách a diskuzích (např. se Sašou Uhlovou nebo Šimonem Grimmichem), bavit na koncertech (Toyota Vangelis, Čavalenky a řada dalších), nebo jen relaxovat u dobré kávy od semilské kavárny Klid.
Důležitým aspektem Jinčího činu je oživování opuštěných, nevyužívaných nebo opomíjených
míst: letošní ročník naváže na loňský úspěch konání festivalu v dlouhodobě opuštěné budově bývalého nákladového nádraží, naproti nádraží současnému, na adrese Dělnická 117. Proto, aby byl festival dostupný opravdu všem, je na něj vstupné pouze dobrovolné.
Více na www.jincicin.cz.
Program:
ČTVRTEK 21. 7. // práce
17.00 Jonáš Kreisinger / přednáška
18.30 Práce a únava: Petr Bittner, Saša Uhlová (moderuje Viktorie Vítů) / panelová diskuze
20.30 Pokoje únavy / vernisáž za účasti autorek a autorů
21.00 Tomáš Knoflíček / koncert
22.00 Heidi Hornáček / spánková performance
PÁTEK 22. 7. // přehlcení
16.00 Pokoje únavy / komentovaná prohlídka pro děti i dospělé
17.00 Únava v hudbě / hudební poslechovka
18.00 Nadprodukce, přehlcení, vyhoření: Jaroslava Chaloupková, Martina Johnová (moderuje
Martin Mílek) / panelová diskuze
20.00 Yasha / koncert
21.30 Anna Vaverková / koncert
015-8101-web SOBOTA 23. 7. // odpočinek
10.00 Jiří Dvořák: Jak zvířata spí / autorské čtení
11.00 Laďka Dlouhá: Muzikoterapie / workshop pro děti
14.30 Od únavy k rekreaci / blok krátkých filmů
16.00 Odpočívat!: Šimon Grimmich, Zdenka Mlnaříková (moderuje Petr Bouška) / panelová
diskuze
18.00 Laďka Dlouhá: Muzikoterapie / workshop pro dospělé
19.00 Pokoje únavy / dernisáž
20.00 Toyota Vangelis / koncert
21.30 Čavalenky / koncert
23.00 Ladislav Edodante / koncert

Ve  všech festivalových dnech budou do 20.00 přístupné výtvarné dílny pro děti a dospělé,
bleší trh a  umělecké instalace Pokoje únavy. Na místě bude zajištěno
výborné občerstvení a příjemný prostor pro relaxaci.
Vstupné dobrovolné.
Změny programu mohou nastat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *