Odměna za chrousty a ponravy a další stoleté a jiné zprávy

zeb-1 JIČÍNSKO  –  Stezka na Zebín

V úterý 2. května 1922 převzal odbor KČST v Jičíně do správy a opatrování od velitele technické roty polního pluku č. 22 pana kapitána Valníčka nově upravenou stezku na Zebín a inventární zařízení (lavičky) tamtéž umístěné. Otevřením této pohodlné cesty umožněn je každému výstup na přirozenou rozhlednu kraje jičínského – na vrch Zebín, která zvláště nyní za jasných dnů skýtá skvělý rozhled do širého okolí. Na otevřených místech výhledových zapuštěny jsou lavičky, u kapličky zřízen je ochoz a umístěna cementová magnetka. Cestu opravdu vzorně upravila během několika málo dnů technická rota zdejšího pluku, jíž náleží dík a plné uznání za pečlivě vykonanou práci.  … Odbor KČST doporučuje pak tamní zařízení k ochraně návštěvníků.

Krakonoš 7.5.1922

JIČÍNSKO –  Odměna za chrousty a ponravy:   Vyhláškou prezidenta zemské správy politické ze dne 18.2.1922 č. 4 byla pro rok 1922 stanovena odměna 40 haléřů za 1 litr odevzdaných chroustů a 80 haléřů za 1 litr odevzdaných ponrav. Kde, kdy a komu mají býti v jednotlivých obcích chrousti a ponravy odevzdávány a kdo vyplácí stanovenou odměnu, bude v každé obci zvláště ustanoveno a způsobem obvyklým vyhlášeno.

Hlas našeho venkova 20.4.1922

44308801_1133110290147250_5104440473766854656_n Tělovýchovná jednota Sokol v Jičíně oslavila 60 let svého trvání jsouce založena téhož roku jako mateřská jednota pražská; patří tedy k nejstarším jednotám v Čechách. Aby toto významné jubileum bylo náležitě oslaveno, pořádá jednota veřejná cvičení ve dnech 11., 18. a 25.6., spojená se sletem župy Čížkovy. Pořad je tento:  Dne 11.6. den dorostu a žactva župy Čížkovy (prostná žáků, cvičení žákyň s rákosovými švihadly, prostná dorostenců a dorostenek, hry žáků a žákyň a cvičení dorostenců na nářadí). Dne 18. června cvičení jednoty jičínské. Dne 25. 6. slet župy Čížkovy. Ve všech třech dnech bude provedena po cvičení sletová scéna „Libušin soud a proroctví“, vypracovaná bratrem prof. Martínkem; Smetanovu hudbu k ní upravil ředitel kůru bratr Tomáš. Scéna vyžaduje účasti asi 300 osob a slibuje nádhernou podívanou. V předvečer sletových dnů pořádány jsou akademie, a sice dne 10.6. divadelní (F.V. Krejčího „Půlnoc“), dne 17.6. hudební a dne 24.6. tělocvičná. Cvičení děje se na rozsáhlém sletišti, umístěném na vojenském cvičišti a opatřeném rozlehlou tribunou. Velká výprava rodáků jičínských přijede též z Prahy.

Hlas našeho venkova 18.5.1922

Otevření nové Masarykovy cesty v Prachovských skalách

cesta V neděli 28. května 1922 byla zdejším Turistickým spolkem odevzdána veřejnosti nově upravená cesta, pojmenovaná ku poctě našeho pana presidenta. Vede mezi první Pohovkou a Hlaholskou vyhlídkou dolů do úzké skalní soutěsky, stoupá skalní rozsedlinou ku Bratrské modlitebně a dále pak pod jmenovanou vyhlídkou do Plecháče a na Zadní Točenici, kdež vrcholí Masarykovou vyhlídkou. Vrací se pak k Císařské chodbě a stoupá zpět ke Hlaholské vyhlídce. Cesta poskytuje romantické průchody skalami a skýtá skvělé výhledy, zejména z vyhlídky Všetečkovy a Hakenovy. Pan prezident poslal k otevření cesty vřelý přípis. Slavnosti účastnili se zástupci všech spolků i korporací; přípisy zaslali též i vlastník Prachovských skal pan velkostatkář Šlik a pražské ústředí KČT. Masarykovou cestou obohaceny jsou Prachovské skály o velmi vděčnou partii, která bude jistě hojně vyhledávána.

Hlas našeho venkova 1.6.1922

Další léta:

Zvláštní autobusové jízdy

Do Prachova autobusem a zpět jezdí od 1. května (1921) každou neděli zvláštní vozy a to: odpoledne odjíždí autobus od pošty o jedné hodině a přijede do Horního Lochova ve 13,15. Druhý autobus odjíždí z Jičína ve 14 hodin a přijede do Horního Lochova ve 14,15. Též možno nasedati u reálky o 5 minut později než u pošty. Odjezd z Horního Lochova je ve 13,30 a 18,30, příjezd do Jičína k reálce za 15 minut, k poště pak o 5 minut později. Cena lístku za jízdu od pošty je 3 koruny 30 hal., zpět totéž.

Jičínské noviny 27.5.1921

Co se všechno krade

8. dubna 1920 byl neznámým pachatelem odcizen panu Jaroslavu Kutkovi v Holíně ovčácký pes v ceně 400 korun. Jako podezřelý z krádeže byl nařčen kočí Bohumil Zajíček, který čin houževnatě popíral. Po usilovném vyšetřování se přiznal, že psa skutečně odcizil a rolníku Františku Elisovi na Špici za 50 korun prodal. Pes byl zabaven a majiteli navrácen.

Jičínské noviny 18.4.1920

Oznámení

Prohlašuji tímto veřejně, že již dávno s mým švagrem Fr. Dlabolou vůbec nemluvím a vše to, co v Krakonoši bylo uveřejněno, jest pouze ze msty, neboť pana šikovatele Dlabolu velice mrzí, že moje matka živí mne a moje děti od té doby, kdy opustil mne můj muž. Že se slušně chovám, mohu dokázati vysvědčením, které mně bylo radnicí vystaveno. Růžena S.

Jičínské noviny 29.9.1919

 Z dobového tisku  vybrala Jiřina Holá 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *