Prvním útočištěm pro novorozenou Lenku byl babybox

milosrdni BRNO / Jičínsko  –   148.  děťátkem  v  babyboxu  v   ČR   je  holčička, které Ludvík Hess, předseda Nadačního fondu pro odložené děti  Statim  dal jméno Lenka.  „Šestnácté brněnské děťátko, jenž vstoupilo do nového života dvířky  babyboxu, jsem pojmenoval  po ženě mnohonásobného mecenáše Petra Bečičky, majitele brněnské společnosti 100MEGA Distribution. Lékař ve službě Petr Lavický mi řekl, že děťátko váží 2 480 gramů, je na první pohled zdravé, nevykoupané, zabalené v dece a byl u něj  přiložený útržek papíru s poznámkou *21. 2. 2017, 17:15 hod.,“ informuje L. Hess.  Doktor Petr Lavický vyjmul z babyboxu už pět dětí a z holčičky měl nelíčenou radost. „Pupečník má zavázaný provázkem, myslím, že je to špagátek, jaký se dává na buřty!“ řekl zkušený neonatolog.  Letošní druhé děťátko je jedenáctou v Brně odloženou holčičkou, skóre kluci versus holky zvýšila na 88 : 60. Výrobce babyboxů Zdeněk Juřica, MONTEL, Náměšť nad Oslavou, mě ujistil, že se jedná o páté děťátko vložené do babyboxu nové generace v Nemocnici Milosrdných bratří.

(red)

Zprávy o zachráněných dětech z babyboxů pro vás DZ zveřejňují od června roku 2015, kdy byla schránka nainstalována také v areálu Oblastní nemocnice v Jičíně.

Hlavní je dobrá dostupnost služeb pro občany Turnovska

okres-turnov TURNOV / Český ráj  – Starostové a tajemníci měst a obcí z Turnovska a Semilska, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a zástupci státních úřadů jednali o možném vzniku okresu Turnov. Tato otázka se řeší opakovaně od roku 1960. kdy původní turnovský okres zanikl a situace vyústila ve stávající, v mnoha ohledech problematický stav. Jednání svolalo Ministerstvo vnitra ČR. „ORP Turnov je největší územní anomálie v zemi a není žádné jiné území, kde je působnost rozložena mezi tři okresy,“ konstatoval Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra, který má problematiku na starosti. Ministerstvo chce nyní především sbírat podněty od obcí, kterých se plánovaná změna přímo dotýká. Prioritním tématem je podle Mlsny zejména dobrá dostupnost služeb pro občany. „Jsme rádi, že byla jednání svolána a je možnost o návrzích ministerstva vnitra debatovat. Především bych uvítal, aby nový stav nebyl pro obyvatele Turnovska horší, než ten současný. Hlavním měřítkem je pro nás dostupnost služeb pro občany, která se v poslední době bohužel spíše zhoršuje,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Zároveň zdůraznil, že největším dluhem zůstává, že ani 16 let od vzniku krajů, nemají ani kraje své plnohodnotné instituce a mnohé státní organizace se stále řídí původními okresy.

Celý příspěvek

Školáci v Jičíněvsi vybudují Scholaris hortum

titulka JIČÍNSKO – Nová  zahrada o rozloze více než čtvrt hektaru vznikne u základní a mateřské školy v Jičíněvsi. Léta nevyužívaný obecní pozemek se obec Jičíněves rozhodla přenechat pro vytvoření zahrady. „Jak vylepšit školní zahradu, jsme promýšleli již delší dobu. Všechny nápady jsme dali  dohromady a požádali o podporu Nadaci Partnerství. Velký dík patří pochopitelně našemu zřizovateli, obci Jičíněves, která nám umožnila novou zahradu vybudovat,“ popisuje ředitelka školy Darina Šindlářová. Jičíněveský projekt “ „Scholaris hortum – zahrada poznání, her a dobrodružství“ podpořila  Nadace Partnerství  a budování může začít. „Máme v plánu vysadit dvacet šest nových stromů. Budou to  domácí druhy a staré ovocné odrůdy, které se pěstovaly právě tady v okolí. Založíme motýlí loučku a bylinkovou zahrádku, bude se stavět i suchá zídka pro ještěrky,“ přibližuje druhý z autorů projektu Lukáš Bílek z Vitiněvsi.

Celý příspěvek

Kauza nahých žen v publikaci o archeologii vznikla záměrně

713b410a3b50bc4a4c84642bac08_w640_g8ce30064f39011e69d89002590604f2e JIČÍNSKO – Publikace PhDr. Jiřího Waldhausera o archeologii Sobotecka a s ní související kauza s údajnými fotografiemi ženských aktů obsažených v knize byla připravenou PR akcí jičínského muzea. „Pro propagaci publikace jsme ve shodě s autorem zvolili zcela netradičně tzv. guerilla marketing. Hlavním cílem nebyla ani tak propagace nové publikace, jako spíše popularizace činnosti muzeí v České republice. Po  24 hodinách od vydání tiskové zprávy tímto celou kampaň ukončujeme,“ uzavírá kampaň ředitel muzea PhDr. Michal Babík. Jičínské muzeum uvádí na pravou míru všechna fakta jednoduchým konstatováním, že nová publikace Jiřího Waldhausera o archeologii vyšla v bezchybné podobě a je připravena k prodeji na obvyklých místech. Kampaň podle ředitele jičínského muzea dosáhla svého úspěchu počtem shlédnutí na sociálních sítích, ale také množstvím objednávek jednotlivců, kteří byli ochotni skoupit během jediného dne kompletní náklad kazového vydání, které vlastně nikdy nevyšlo. Reakce čtenářů byly prý veskrze kladné a ve velké míře se přesně trefovaly do záměru, o který muzeu šlo. Jičínské muzeum je podle  M. Babíka  známé svou netradiční formou marketingu, kterým se snaží reprezentovat na vysoké úrovni a pomoci tak oboru muzejnictví jako celku.

(red)

Minulost se vrací aneb co se dělo před sto lety

lazne-2 JIČÍNSKO – Počátkem roku  1917 vycházely Jičínské noviny pouze 1x za měsíc a jejich obsah byl neveselý. Kritizovaly katastrofální stav zásobování potravinami a uhlím a přibývalo také oznámení o úmrtí obyvatel na frontě i v zázemí. Kulturní život města ale neutichl. V lednu a únoru probíhal šestinedělní taneční kurs pod vedením mistra tance MUC.  Bohumila Jůzy, konal se koncert operní pěvkyně – členky Národního divadla jičínské rodačky Olgy Borové – Valouškové a přednášky pořádané různými spolky. Od 23. ledna hostovala v Jičíně opět divadelní společnost A. Konětopské-Havlíčkové. V Jičíně fungovala Lidová kuchyně. Denně se zde vařilo 2000 obědů pro dospělé a  více než 600 polévkových večeří zdarma pro školní děti z  nemajetných rodin. Školní vyučování trpělo různými válečnými nesnázemi. Mnoho učitelů bylo ve  vojenské službě, někde byly stále zabrány školní budovy. V lednu a únoru bylo na  16 školách v  jičínském okrese přerušeno pro nedostatek topiva vyučování. 23. února se znovu otevřely parní, vanové a  lidové jičínské městské lázně.

Celý příspěvek

Zápisy do prvních tříd se posouvají až na závěr dubna

titulka JIČÍNSKO  – Novela školského zákona přinesla výrazné změny :  povinnou předškolní docházku nebo  školské obvody pro mateřské  školy.  Nové jsou i termíny zápisů dětí do základních škol.  „Zápisy dětí do jičínských mateřských škol letos budou  tradičně v květnu, konkrétně 9. května 2017. Novela školského zákona z roku 2016 ale přináší řadu změn. Hlavní je povinná předškolní docházka již pro pětileté děti. Od počátku školního roku, od září 2017, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je tedy předškolní vzdělávání povinné. Výjimky jsou přesně dané zákonem, například při domácím vyučování. Do mateřské školy se pak přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu,  v příslušném školském obvodu v Jičíně,“ přiblížila mluvčí jičínské radnice Magda Doležalová.

Stanovení přednostního přijetí vychází přímo ze znění školského zákona, kdy se tato hranice imgp6573 bude postupně snižovat:  v roce 2018 na  tři  roky a v roce 2020 na dva roky věku dítěte. Podmínkou je dostatečná kapacita školy (podle povoleného maximálního počtu dětí ve třídách dané mateřské školy). Novinkou je také povinnost stanovení školských obvodů MŠ prostřednictvím Obecně závazné vyhlášky, imgp6560 kterou Rada města nyní doporučila zastupitelstvu schválit. Každý rodič tak podle místa bydliště bude mít určenu školku, kam dítě bude chodit, podobně jako tomu je u základního vzdělávání. Rodič může přihlásit dítě do jiné než spádové mateřské školy, nicméně v případě naplnění kapacity vybrané školy může být přijetí odmítnuto a dítě bude mít garantováno místo ve spádové mateřské škole.

„Zápisy do prvních tříd základních škol jsou pro letošek posunuty, uskuteční se  až 20. a 21.  dubna  2017. Dříve byly už v únoru.  I tady  přinesla novela školského zákona řadu změn,  mimo jiné  právě i posunutí termínu přihlášení k povinné školní docházce,“ dodává M. Doležalová.

Celý příspěvek

Územní řízení ve věci kontroverzní cyklostezky začalo

Titulka JIČÍNSKO –  O budoucnosti  přírodní cesty  z  Jičína do Železnice  rozhoduje stavební úřad v Nové Pace. Pokud vydá územní a stavební povolení,  pak  se  krajinou  povine  asfaltová cyklostezka. Proč rozhodují novopačtí úředníci,  to napovídá  i  odkaz  z Dobrých zpráv:   http://zpravyceskyraj.cz/cyklostezkova-brzda-spolek-volse-zablokoval-uzemni-rizeni/   O povolení k výstavbě cyklostezky tedy  teď  rozhodují úředníci, kteří nespadají do působnosti jičínského starosty a dalších představitelů města. Připomeňme, že stezka pro cyklisty (téměř dva kilometry dlouhá a tři metry široká) by měla vést po staré cestě ze severního okraje Čeřovky  kolem Zebína  k  Prostřednímu Mlýnu  a k železnické pile.

Celý příspěvek

Další úspěch jičínských atletů: devět medailí z Jablonce

titulka Jablonec n. N. – Početná skupina nejmladších jičínských atletů startovala už v pátek, v době pololetních prázdnin, na krajském halovém přeboru družstev. Děti startovaly v trojboji složeném z běhu na 50 metrů, skoku dalekého, hodu  medicinbalem a štafetovém běhu na 4×150 metrů. Nejvíce se dařilo dívkám kategorii nejmladších žákyň, které ve složení Kateřina Havelková, Aneta Rajmová, Natálie Kocourková a Viola Melgrová v konečném účtování obsadily třetí místo a vybojovaly tak svoje první atletické medaile. Kompletní výsledky naleznete na www.atletika.cz .

Jablonec n. N. – Vydařené vystoupení na společném halovém krajském přeboru Libereckého a Královéhradeckého kraje v kategoriích staršího žactva, dorostu a juniorů mají za sebou jičínští atleti. Mezi téměř čtyřmi stovkami startujících se rozhodně neztratili a se ziskem devíti medailí patřili mezi nejúspěšnější oddíly. V juniorské kategorii obsadil výkonem 622 cm Jan Rejha druhé místo ve skoku dalekém, ve vrhu koulí zaostal dva centimetry za jedenáctimetrovou hranicí a obsadil místo čtvrté a ve finálovém běhu na 60 metrů, kam se kvalifikoval časem 7,46 z rozběhu, skončil v čase 7,55 na šestém místě.

Celý příspěvek

„Ať je škola hrou,“ vzkázal vévoda Albrecht, když školákům předal vysvědčení

titulka JIČÍNSKO  – Pololetní vysvědčení převzali žáci  druhé  třídy ze 2. Základní školy v ulici 17. listopadu v Jičíně  hodně netradičně. Jejich třídní učitelka Kateřina Babíková je zavedla do Konferenčního salónku Valdštejnského paláce, kam za nimi přišel vévoda Albrecht z Valdštejna. Pro školáky  to  byla  mimořádná příležitost, kterou  si nenechali ujít ani rodiče a prarodiče školáků.  „Chtěli jsme připomenouti, že škola není  tolikož  to  jen místem vědění, objevování a seznamování se s  něčím novým, ale také setkání – nejenom s novými kamarády, přáteli, ale už i s řádem a  s  povinností.  Zajisté už jste poznali, co to jsou domácí úkoly. Neptáme se rodičů, protože ti to  dobře vědí. Chtěli bych  pánům profesorům a učitelům připomenouti, že  by měli  dbát o to, aby  výuka pokračovala tak, jak  ji  prosazoval jeden náš známý  a  velice moudrý učitel  Jan Ámos, tedy,  aby škola byla především hrou. Věříme, že na to dohlédnete,“ obrátil se  vévoda  Albrecht z Valdštejna k  publiku při předávání vysvědčení  žákům druhé třídy  ze  2.  Základní školy v Jičíně.  Ve tvářích většiny školáků se zračil  jak  respekt, tak i  tréma.  Všechno ostatní najdete v reportážním zvuku:

(vaw)

Ten punč platíme my, protože jsme jací jsme

titulka JIČÍN  –  Výrazu „furiant“ se používá pro označení člověka, který dává přemrštěně najevo své sebevědomí a svoje možnosti: musí mít poslední slovo, mít ve všem pravdu (i kdyby ji neměl). Nejklasičtějším příkladem je  hra „Naši  furianti“ od  Ladislava  Stroupežnického. A v jičínském K- klubu se rozhodli, že  nám  furiantství osvěží právě na tomto proslulém obrazu života v české vesnici, který se  divadelně poprvé odehrál na prknech Národního divadla v roce 1887. Káčkovský S-soubor má za sebou dvě úpěšné  premiéry (27. 1. a  3. 2. 2017) Našich furiantů. Vysvětlení dvou termínů je  prosté: i alternující herci chtějí mít svou premiéru. První repríza teď bude 18. února od 19 hodin v sále jičínského K-klubu na Valdštejnově náměstí. Dobré zprávy zaznamenaly zvukovou i obrazovou  atmosféru poslední zkoušky  jičínského  souboru před generální zkouškou. (zvuky)

Celý příspěvek