„Krmítko“ plné Dobrých zpráv od vás

Imobilní klienti z Domova sv. Josefa létali

vozik-1 ŽiREČ  / Zvičina   –  Aeroklub  Žireč poskytl pacientům s roztroušenou sklerózou z Domova sv. Josefa velkorysou nabídku v podobě  patnáctiminutových  letů nad Královédvorskem.  Čtyřicet osm vozíčkářů si postupně mohlo tuto oblast prohlédnout  z oken letadel.  Člen Aeroklubu Josef Mokrý uhradil klientům čtyři hodinové lety. Umožnil jim tak spatřit zoologickou zahradu, přehradu Les Království nebo Zvičinu z ptačí perspektivy. K uskutečnění bylo nutné sehnat fyzicky zdatné dobrovolníky, kteří pacienty do letadla dokázali posadit.

Podle  naplánovaného harmonogramu a počasí se nejprve  „vznesli“  klienti, kteří jsou v Domově sv. Josefa jen  dočasně, např. v rámci rehabilitací, pak přišli na řadu klienti z dlouhodobých pobytů. Nadšení a radost z takového daru nebraly konce a vděk byl nepopsatelný!

D. Turková,  pracovnice marketingu, PR a komunikace

Už zase můžete jít na společný výlet do Českého ráje!

vylet_3 ČESKÝ RÁJ  –   Základní organizace ČSOP Prachovské skály  srdečně zve na jarní výlet do Podtroseckých údolí a Hruboskalska. Můžete se těšit na orchidejové a upolínové louky, rybníky se skalní kulisou i daleké výhledy. Sedmnáctikilometrový  výlet  se koná v neděli 24. května, sraz je  v 9:20 hodin  před vlakovým nádražím v Jičíně nebo v 10:10  hodin  před nádražím v Borku pod Troskami. Návrat do Jičína je plánován vlakem v 16:54  hodin ze Sedmihorek.

Na setkání se těší členové ZO ČSOP Prachovské skály

Narozeninový pohádkový festival v Jičíně letos bude. Těšte se i s vodníkem Vendelínem

94036378_3321831361168566_5982894760497512448_o JIČÍN  –  Třicátý ročník festivalu Jičín, město pohádky, který  by se měl uskutečnit na začátku září, je v přípravách. Pokud v té době nedojde k novým omezením, bude se konat, i když v jiné podobě než v posledních letech. Bude kratší, pravděpodobně hlavně víkendový a propojí se částečně i s letošními odloženými Valdštejnskými slavnostmi. Vodník Vendelín, který měl být hlavní osobností letošního ročníku, zatím zůstane v pomyslné  festivalové karanténě, aby  se  za  vodní živel  projevil  v plné síle  v  příštím roce společně s tématem „Voda, voděnka“.   Ale už  teď  si děti (i dospělí) mohou Vendelína brát s sebou na  výlety a dávat o tom vědět dál.  A jak na to?

Podlepte si obrázek  s Vendelínem tvrdým papírem, vystřihněte si  ho  ve všech jeho podobách a máte hned několik možností co s ním:

Celý příspěvek

Pod okny Domova sv. Josefa zahrála parta hudebníků

titulka Žireč  –   Na nádvoří Domova sv. Josefa v Žirči vystoupila  se svým repertoárem skupina Bumble Bee Band bez nároku na jakýkoliv honorář, aby potěšili pacienty s roztroušenou sklerózou upoutaných na invalidní vozíky, a také sestřičky.  Královédvorská Arnika po delší době kulturního půstu zorganizovala pro klienty domova  koncert „Pod okny“. Druhý den kapela zahrála také v dalším středisku OCHČK – Hospicu Anežky České.  Skupina vystoupila v omezeném seskupení tří hudebníků z devíti a zahrála hity napříč všemi žánry. Předala tak radost a optimismus, který je v těchto dnech velmi důležitý a léčivý pro každou duši. A pro nemocné o to víc.

Pozitivní ohlasy byly četné a Domov sv. Josefa tímto děkuje organizátorům a skupině za nevšední kulturní zážitek.

Vyklízení v karanténě aneb čtvrtý bleší trh ve Skuřině

blecha SKUŘINA  na  Sobotecku  –  Tradiční bleší trh  (už čtvrtý)  se uskuteční 16. května od 14 hodin ve Skuřině  u Markvartic na Sobotecku před knihovnou. Pořadatelé vzkazují: „Vykliďte půdy a kůlny, prodejte nebo vyměňte či darujte, co už nepotřebujete. Bude-li vůle a obsluha, bude i občerstvení. Akce se koná za každého počasí a co kdo neudá, to si zase odveze.“

(red)

V krajských nemocnicích přibývá plánovaných operací. Odběrové stany slouží dál

img_0566 Královéhradecký kraj  /   JIČÍN   –  Nemocnice Královéhradeckého kraje obnovují běžný provoz. Přibývá plánovaných operací i ambulantních výkonů. Omezení, která brání obnovit plný provoz, však pokračují dál.   Nemocnice  v Náchodě, Jičíně a v Trutnově mají dál  vyčleněná lůžka pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19 a ve všech  krajských nemocnicích zůstávají odběrná místa, která obsluhuje vyčleněný personál. Kvůli uzavřeným školám také desítky zdravotních sester v domácnosti pečují o děti, v nemocnicích je proto složitá personální situace. K plánovaným výkonům a do ambulancí  jsou už ale postupně zváni pacienti, kterým byl termín v březnu zrušen nebo nemohli přijít na kontrolu.

V Oblastní nemocnici v Jičíně dál zůstává v provozu  Covid centrum,  které přijímá pacienty s podezřením na infekční nákazu. Snižuje se ale počet lůžek, které byly pro tyto pacienty vyčleněny – ORL lůžkové oddělení, které sloužilo pro potřeby Covid centra začne sloužit pacientům po operacích. Do plného provozu se současně vrací Nemocnice v Novém Bydžově.

Celý příspěvek

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jičín pomáhá šest let

unnamed JIČÍNSKO  –   V Oblastní charitě Jičín (OCHJ) funguje samostatně od roku 2014 Dobrovolnické centrum, které uskutečňuje  šest akreditovaných programů pro zájemce o dobrovolnictví. V roce 2019 věnovalo 41 dobrovolníků svůj volný čas rodinám s dětmi, dětem a mládeži, seniorům, nemocným a zdravotně postiženým lidem. Zapojili se i  do jednorázových akcí, známé Tříkrálové sbírky a Sbírky potravin. Dobrovolníci navštěvovali  např. domov pro seniory, Oblastní nemocnici Jičín, Nízkoprahové kluby, ale i konkrétní rodiny a osoby spolupracující s OCHJ. Dobrovolníci nebyli omezeni ve své fantazii, odborných znalostech, dovednostech, kreativitě a vlastních nápadech a naopak mohli přispět svými zkušenostmi a poznatky v míře nejširší. Například jeden z dobrovolníků radil s informačními technologiemi a staral se o naši databázi dobrovolníků.

Podmínkou stát se dobrovolníkem je dovršení 15 let. Pouze u dvou programů je minimální věková hranice omezena na 18 a 50 let. Možnosti jsou otevřené každému, kdo přichází se zájmem, chutí a energií. Dobrovolnické centrum tak dává příležitost jak starším, tak mladším, setkávat se s lidmi, kteří by se jinak nepotkali. Je to příležitost, jak se vzájemně obohatit, jak podpořit mezigenerační vztahy a najít smysluplné trávení volného času.

Pro získání více informací kontaktujte Dobrovolnické centrum (tel. 733 741 692, dobrovolnici@charitajicin.cz) nebo sledujte internetové stránky Oblastní charity Jičín www.charitajicin.cz .

(šb)

Novopačtí policisté iniciovali dobročinnou pomoc

titulka NOVÁ  PAKA  –  Policistky a policisté z obvodního oddělení v Nové Pace se  v uplynulých dnech  vzhledem k velkému nedostatku ochranných roušek rozhodli  oslovit šikovné  švadlenky z přilehlého okolí.  A  sami přiložili ruku k dílu.  Při  kontrolách dodržování nařízení vlády o povinnosti nosit na veřejnosti roušku nebo jiný ochranný prostředek tak nejdou jen cestou samotné represe a udělování pokut, ale i v takto složité době především ctí  heslo „Pomáhat a chránit“. Při této příležitosti také  lidem rozdávají preventivní informační letáky pro seniory spolu s informacemi jak správně nosit ochrannou roušku.

Je potěšující, že se do této dobročinné akce zapojilo velké množství lidí, organizací, ale i soukromých podnikatelů z celého širokého okolí. Vzhledem k tomu, že se podařilo nad očekávání získat velké množství ochranných roušek, budou policisté i policistky v této aktivitě i v následujících dnech pokračovat.

Všem dobrovolným dárcům a spolupracujícím organizacím patří tímto velké poděkování za projevenou ochotu, solidaritu a především snahu pomoci lidem v této nelehké době. Společně to všichni zvládneme.  Děkujeme.

nprap. Aleš Brendl, 23. 3. 2020

Poděkování všem zaměstnancům BusLine. Společně to zvládneme !

bus_0 SEMILY   –  Není lehké vzít odpovědnost za životy desítek lidí. Ještě obtížnější je tuto povinnost plnit v době, kdy pandemie ohrožuje život Váš, životy Vaší rodiny a přátel. Přesto řidičky a řidiči našich autobusů každý den plní svoji povinnost a snaží se s maximálním nasazením zajišťovat dopravní obslužnost v České republice. Je to spojení pragmatických pojmů a emocí, které nyní vyjadřují to, co všichni zaměstnanci skupiny BusLine dělají.

Autobusové spojení se mnohdy stává tím posledním kontaktem se světem pro mnohé občany v regionech, které se teď  po vyhlášení nouzového stavu a karantény stávají ještě odlehlejšími než kdy před tím. O to víc si ceníme přístupu řidiček, řidičů, zaměstnanců garáží, administrativních pracovníků a manažerů, kteří navzdory obtížným podmínkám věnují nejenom pracovní, ale i svůj osobní čas snaze zajistit spolehlivé fungování autobusové dopravy. Uvědomme si, že chod státu a ekonomické fungování  je závislé na tom, aby se lidé dostali do práce. Všichni máme roušky, přestože bylo drama je sehnat, protože nám nikdo nedal ani kapesník. Snažíme se o maximální zajištění čistoty ve vozech, dodržujeme nařízení a doporučení hygieniků, ale zároveň tušíme, že nejbezpečněji by možná bylo zůstat doma. A přesto je záležitostí naší profesní cti, každý den se vrátit do práce a znovu vypravit stovky spojů pro tisíce občanů naší republiky.

Nejsem příznivcem patetických prohlášení, a proto ze srdce a s úctou všem našim zaměstnancům vzkazuji: Děkuji! Společně to zvládneme!

Jakub Vyskočil, jednatel a majitel skupiny BusLine

Čtenáři, máte svátek! Vyberte si z programu na Jičínsku

titulka JIČÍNSKO  –   V  knihovnách  Jičínska pokračuje  program k Březnu – měsíci  čtenářů.  Stálí čtenáři   i náhodní návštěvníci mohou vybírat z besed, přednášek, soutěží i tvořivých dílen. Celý, pro knihovny sváteční měsíc zakončí Noc s Andersenem, kdy děti přespí mezi knihami. Letošním  motem krajské kampaně Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je „Z našeho kraje na světové nebe…“….Součástí  je  mj.  čtenářská výzva, jejíž témata jsou  spojena s autory a osobnostmi z Jičína nebo Jičínska, chystá se  tradiční vyhlášení Čtenáře roku, letos to bude nejlepší čtenář–učitel/ka.

Celý příspěvek