Přemýšlej, sestro milá, co dnes tobě nakreslila ruka má…

imgp6560 NOVÁ PAKA  –  V Suchardově domě  v Nové Pace představují nové kolekce medijních kreseb pod názvem „Co to kreslí ruka má? aneb nové kresby medijní.  Novopačtí muzejníci k ní dodávají: „Doba tomu tak chtěla, a tak jsme se vám rozhodli představit některé z našich nových přírůstků. Prostě vás s nimi propojit.  Zvolili jsme si akvizice týkající se kreseb medijních, které vznikaly v rámci spiritistického hnutí, které mělo na Novopacku především mezi dvěma světovými válkami, v městečku a jeho okolí, své místo. Bylo to především díky nakladatelství edice Spirit Nová Paka, díky rodině Karla Sezemského.  Domníváme se, že čas je příhodný představit vám „do kreseb zašifrovaných několik zpráv ze zásvětí“. Záleží jen na vás, co v nich vlivem svého nastavení, imaginace uvidíte a jaký příběh se vám otevře.  Domníváme se, že i část roku je pro to příhodná. Měl by to být čas zklidnění a usebrání. A když je člověk více „u sebe“ a ještě ho „obklopuje bílá“, otevírá se mu možnost vnímat věci „za zrakem“, tedy věci zázračné.“

V Městském muzeu v Nové Pace si výstavu „Co to kreslí ruka má“ můžete prohlédnout do 27. února. Podle pandemické situace muzejníci zvažují i případnou komentovanou prohlídku. 

Celý příspěvek

Tříkrálovou obchůzku v Jičíně ovlivnila pandemie. Přesto byli dárci štědří

titl JIČÍN  –   Šest  skupin Tří králů dnes od rána obcházelo domácnosti v Jičíně, další trojice složená z dospělých koledníků  se jako tradičně vydala do sousedního Holína.  „Potěšilo nás, že  letos bylo tolik dětských koledníků.  S jednou skupinou jsem byla na obchůzce v jičínských Alanových sadech.  Tam, i  v  jiných částech města se projevila pandemická situace. Lidé se buď báli nákazy a raději neotevírali nebo byli sami nemocní a nechtěli nakazit další. Tam, kde nám otevřeli, pamatovali i na sladkosti pro dětské koledníky. A byli štědří, do kasičky  většinou předávali bankovky. Řetězec Tesco Jičín věnoval našim koledníkům třicet balíčků se svačinkami.“ přiblížila dnešní koledování Šárka Barešová, místní koordinátorka z Oblastní charity  Jičín.  Dodala, že dnes se  Tři králové – skauti vydali do terénu i  v Lomnici nad Popelkou  a v Nové Pace  a  koledovalo se mimo jiné i ve Staré Pace. Tyto obchůzky budou na rozdíl od Jičína pokračovat i zítra.  Zájemci mohou do 16. ledna přispívat  dál i v obchodech a na úřadech.

(red)

Snímky z obchůzky Tří králů na Čeřovce v Jičíně:

Tříkrálové obchůzky začaly. Na Jičínsku a Lomnicku budou o víkendu

soubor_0 JIČÍNSKO / Semilsko  –  Tříkrálová sbírka 2022 je tu! Koledníci se opět chopí zapečetěných kasiček a vyrazí koledovat do ulic.  Při výpravě budou prosit o příspěvek pro ty, kteří se ocitli v nouzi. Největší sbírková akce v Česku se letos uskutečňuje  už po třiadvacáté. Dokáže spojovat lidi a navodit pocit radosti a soudržnosti. Jde taky o skvělou příležitost, jak začít nový rok dobrým skutkem. V okrese Jičín, v Lomnici nad Popelkou a v jejím okolí  se koledníci vydají  třeba právě k Vaším dveřím  od pátku  7.  do neděle 9. ledna. Ti nejmenší se rozdělí do skupinek po třech a oblečou si kostýmy tří králů. K nim se připojí koordinátor, který je bude doprovázet. Každá skupinka bude mít průkaz, který si můžete zkontrolovat, a zapečetěnou kasičku s logem Charity, jenž sbírku pořádá.  Z důvodu hygienických opatření budou  Tři králové koledovat hlavně venku. Nepůjdou k vám domů, zazpívají u vašich dveří, na ulicích nebo náměstích.  Společné požehnání všem koledníkům se ve městech neuskuteční, bude individuální pro jednotlivé královské trojice.

Nemusíte však čekat pouze na koledníky, přispět můžete i do zapečetěných statických kasiček, které se osvědčily vloni. Charity je rozmístily po úřadech, kostelích, firmách, obchodech, lékárnách a na dalších místech. Seznamy s konkrétním umístěním kasiček najdete na webových stránkách jednotlivých Charit. Darovat můžete rovněž prostřednictvím platební brány, sbírkového účtu nebo dárcovské SMS.

Výtěžek sbírky, kterou připravila Oblastní charita Jičín, je určen na částečné financování auta pro pečovatelskou službu, na podporu dobrovolnických aktivit a na přímou pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska.

(red)

 

Plamínek Betlémského světla v Jičíně na Štědrý den

bs_2021_rozvoz JIČÍN  –  Skauti z Jičína tradičně před Vánoci rozdávají veřejnosti Betlémské světlo. Letos opět i na Štědrý den, kdy si kdokoliv může plamínek převzít v čase od 14:00 do 15:30 hodin v kostele sv. Jakuba.  Hlavním štědrodenním poselstvím tohoto světla bude bezesporu rozvoz Betlémského světla  kočárem od 11:00 do 16:00 hodin:

Plán zastávek:

1)      11:00 NOVÉ MĚSTO-U BUNKRU

2)      11:30 LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

3)      12:00 LETNÁ-U POTRAVIN COOP

4)      12:30 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ-U KAVÁRNY AMOS

5)      13:30 LÍPY-PARK U SOCHY K. H. BOROVSKÉHO

6)      14:00 SÍDLIŠTĚ-U VĚŽÁKU

7)      14:30 ŠIBEŇÁK-NA HRÁZI RYBNÍKA

8)      15:00 NA VĚTROVĚ-ALLANOVY SADY

9)      15:30 ZÁMECKÝ PARK (ukončení akce v 16:00)

Pokyny k předávání Betlémského světla: 

Rozvoz plamínku Betlémského světla se uskuteční  tak, že přijedeme na místo, předáme pomocí dřevěných špejlí plamínek přítomným lidem, zazpíváme si koledu a pojedeme na další zastávku. Proto buďte dochvilní! Pokud máte možnost volby, vezměte si jiné svíčky, než čajové. Často cestou domů zhasínají a poté se potkáváme na více zastávkách.

Dále prosíme o dodržování následujících hygienických pravidel:

Vojtěch Prášek, zástupce vedoucího střediska Junák-Český skaut, středisko Brána Jičín,z.s.

Cena vody na Jičínsku vzroste o jedno a půl procenta

titul JIČÍNSKO  –  Ceny vodného a stočného na Jičínsku se pro rok 2022 zvýší jen nepatrně. Zákazníci budou platit celkem 86,21 Kč za m3, což je o zhruba 1,5 % za metr krychlový víc než letos. Rozhodlo o tom Představenstvo  Vodohospodářské a  obchodní společnosti a.s.. „I přes nárůst inflace se společnosti daří dlouhodobě držet vyrovnané hospodaření a prodej vody. Zároveň má v plánu dál  investovat do obnovy své infrastruktury,“ dodává ředitel společnosti Richard Smutný.

Za vodné zákazníci od nového roku zaplatí 43,37 Kč a za stočné 42,84 Kč, dohromady 86,21 Kč za m3. „Při rozhodování o ceně vodného a stočného na další rok vycházíme z několika skutečností. Jednak to je na straně příjmové stávající a očekávaný prodej vody, dále na straně nákladů vývoj cen materiálů, energií, mezd, provozní režie atd. Také se samozřejmě do ceny odráží inflace, která se očekává na úrovni 5 %. Ve VOS a. s. máme také strategický plán, což je výhled činnosti společnosti a investic na dalších pět let. Po zvážení všech těchto faktorů jsme se rozhodli o zvýšení ceny o 2 % u vodného a 1 % u stočného. Cenový rozdíl oproti roku 2021 tak bude celkem činit zhruba 1,3 Kč za metr krychlový,“ vysvětluje rozhodnutí předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína  Jan Malý.

Celý příspěvek

Se lvíčkem na dresu v novopackém kině

setkani NOVÁ PAKA  –  V sobotu 6. listopadu  se v Nové Pace  uskuteční vzpomínkové setkání ke 130. výročí cyklistiky na Novopacku.  Tato událost doplní program ke stávající výstavě Kol kolem na kole, která v přízemí Suchardova domu výročí připomíná.  Sobotní  setkání s názvem „Se lvíčkem na dresu“,  na které přijali pozvání bývalí českoslovenští reprezentanti v cyklokrosu, začne v  novopackém kině   v 17 hodin.

(red)

Při opravách infrastruktury spolupracují vodohospodáři s městy

konecchlum-1 JIČÍN / HOŘICE  –   Vodohospodářská  a obchodní společnost, a. s. postupuje společně s městem Jičín při rekonstrukci ulice  Konecchlumského.  Práce začaly v září,  opraveno bude 680 metrů od  kruhového objezdu ke křižovatce s ulicí Průmyslová. Kromě nového asfaltu a chodníků  budou zrekonstruovány  revizní šachty i vodovod.. Počítá se i s úpravou zeleně. „Město plánovalo opravu ulice, která už je ve špatném stavu, VOS a. s. zase  potřebovala vyměnit už dožilé vodovodní potrubí. Proto se obě strany dohodly, že tuto rozsáhlou rekonstrukci provedou najednou, aby stavební práce pokud možno dlouho nezatěžovaly místní  obyvatele a neomezovaly je v přístupu k domovům,“ řekl starosta města Jičína a zároveň  předseda představenstva VOS a. s. Jan Malý. Celkové náklady jsou 11,8 milionu korun bez  DPH.  S financováním městu pomohou dvě dotace, zhruba třetinu pak uhradí  vodohospodáři.
V Hořicích zase VOS a. s. soutěžila spolu s městem práce na rekonstrukci vodovodu
v ulici Na Závisti:

Celý příspěvek

Naplánujte si knižní večery s Naším knihkupectvím v Nové Pace

listopad NOVÁ PAKA  / Jičínsko –  Listopad svými dlouhými večery přímo vybízí k setkání nad knihami s jejich autory. Podařila se obdivuhodná věc a můžete se v prostředí novopackého gymnázia besedovat se čtyřmi osobnostmi: Jiřím Padevětem, Margit Slimákovou, Markem Orko Váchou a Jaromírem Typltem. První setkání v úterý 9. listopadu od 17 hodin bude s Jiřím Padevětem, ředitelem nakladatelství Academia na téma: Historie let 1939 – 1948. Druhé setkání v úterý 23. listopadu od 18 hodin bude s Margit Slimákovou nad její druhou knihou Osobní receptář pro zdraví a pohodu. Třetím hostem bude v pátek 26. listopadu od 17 hodin Marek Orko Vácha s tématem: Etika odpovědnosti. Závěrečným setkáním tohoto cyklu bude v úterý 30. listopadu od 18 hodin Jaromír Typlt: Josef Kocourek a příběhy z novopacké reálky.

Habl Už 18. října  od 16 hodin se v aule novopackého gymnázia můžete setkat s doc. PhDr. Janem Háblem,  Ph.D., významným českým pedagogem a komediologem, který studoval filosofii výchovy na University of Wales. Přednáška má název Na charakteru záleží: Je dobro učitelné? Vstupné je dobrovolné.

Naše knihkupectví děkuje  za možnost realizace všech setkání Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka. Musíme doufat, že coronavirová situace bude dobrá a budou stačit jen roušky. Těšíme se na vás a na hezká setkání, při kterých budete moci zakoupit také knihy uvedených autorů.

Celý příspěvek

Slavnostní zavěšení zvonu Kryštofa Haranta na hradě Pecka

titulka PECKA / Podzvičinsko  –  Slavnostní zavěšení nového zvonu Kryštofa Haranta a první oficiální zazvonění se na peckovském hradě uskuteční v pátek 17. září od 10 hodin.  Zvon pro hrad Pecka  vznikl u příležitosti 400.  výročí od staroměstské popravy a 100. výročí od doby, kdy hrad Pecka přešel do majetku stejnojmenného městečka. Byl odlit  21. června  2021 ve Zvonařství Michala Votruby v Myslkovicích u jihočeské Soběslavi. 

Program:

od 10.00 – Ekumenické poženání zvonu Kryštof Harant na hradě Pecka (farářka CČSH Marika Zvardoň a katolický kněz Michal Podzimek), poté se uskuteční samotné instalační práce

od 18.00 – Beseda se zvonařem Michalem Votrubou, poděkování donátorům a představení významných hostů (senátor Tomáš Czernin a další…)
od 19.00 – Slavnostní odhalení zvonu, promluva kmotra zvonu Václava Pištory, skladby Kryštofa Haranta v podání souboru Pifferaios
od 19.21 – První oficiální zvonění na zvon Kryštofa Haranta
od 19.30 – Komentovaná prohlídka unikátní výstavy dobových grafik se sběratelem Janem Vidunou

V průběhu dne se uskuteční komentované prohlídky hradu a speciální prohlídky výstavy Harant a jeho doba  (s originálem Harantova rukopisu).

(red)

Crossgolfový víkend ve Štikovské rokli už po desáté!

titulka NOVOPACKO  / Štikovská rokle  –  Ve Štikově znovu místo bugin létaly golfové míčky. Jičíňáci v rokli na autokrosovém závodišti uspořádali už 10. ročník crossgolfového víkendu. Crossgolf se hraje klasickými míčky a povolena je jen hůl 6,7 a 8. Jamky se nehloubí a kruhový prostor jamky je  vymezen jen slabým provázkem. Všichni včetně dětí hrají ze stejných odpališť a flajty (skupiny hráčů) jsou až po osmi hráčích, a tak je o zábavu postaráno.  V sobotu se tradičně hraje turnaj kategorie A,  v neděli pak nižší B. Posunutý termín zřejmě ovlivnil počet hráčů, a tak tentokrát soupiska bohužel nepřekročila třicítku. Počasí vyšlo perfektně, déšť se nekonal a ani velké vedro hráče nesužovalo. Pořadatelé, tak jako každý rok, využili velké převýšení, tradiční překážky jako ploty, svodidla atd. Přestože obtížnost hřiště patří mezi nejtěžší, tak po základních dvanácti  jamkách byl rozdíl mezi nejlepšími minimální. Favorité potvrdili předpoklady a všichni postoupili do ceněného finále pro šestnáct  nejlepších.

Celý příspěvek