Při opravách infrastruktury spolupracují vodohospodáři s městy

konecchlum-1 JIČÍN / HOŘICE  –   Vodohospodářská  a obchodní společnost, a. s. postupuje společně s městem Jičín při rekonstrukci ulice  Konecchlumského.  Práce začaly v září,  opraveno bude 680 metrů od  kruhového objezdu ke křižovatce s ulicí Průmyslová. Kromě nového asfaltu a chodníků  budou zrekonstruovány  revizní šachty i vodovod.. Počítá se i s úpravou zeleně. „Město plánovalo opravu ulice, která už je ve špatném stavu, VOS a. s. zase  potřebovala vyměnit už dožilé vodovodní potrubí. Proto se obě strany dohodly, že tuto rozsáhlou rekonstrukci provedou najednou, aby stavební práce pokud možno dlouho nezatěžovaly místní  obyvatele a neomezovaly je v přístupu k domovům,“ řekl starosta města Jičína a zároveň  předseda představenstva VOS a. s. Jan Malý. Celkové náklady jsou 11,8 milionu korun bez  DPH.  S financováním městu pomohou dvě dotace, zhruba třetinu pak uhradí  vodohospodáři.
V Hořicích zase VOS a. s. soutěžila spolu s městem práce na rekonstrukci vodovodu
v ulici Na Závisti:

„Hlavními cíli  je rekonstrukce vodovodu a zvýšení jeho kapacity kvůli výstavbě průmyslového areálu společnosti FILIPA. Podpora podnikání a zaměstnanosti ve městě je jedním z dlouhodobých cílů hořické radnice. Po dokončení hlavních stavebních prací v lokalitě Za Mileto u přijde na řadu rekonstrukce silnice a chodníků,“ říká starosta města a zároveň člen představenstva VOS a. s. Aleš Svoboda. Náklady jsou  1,26 milionu korun  bez DPH a spoluúčast města je téměř 722 tisíc korun bez DPH.

„Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. ročně investuje do oprav a modernizace vodovodů a kanalizací okolo 130 milionů korun. Rekonstrukce stávající infrastruktury  plánuje s ročním předstihem ve spolupráci se svými akcionáři. Cílem je uskutečnit  při zásahu do silnice  pokud možno všechny práce najednou. Některé stavební akce dokonce s městy společně soutěží v rámci jedné veřejné zakázky. Výhodou je lepší koordinace prací,“ vysvětluje obecný postup VOS a. s. ředitel  Richard Smutný.
V minulých letech se uskutečnily  společné opravy také s městem Nová Paka, a to v ul. Krkonošská, Ruská a Lužická nebo při výstavbě nového autobusového nádraží, s městem Sobotka v Oseku, s městem Hořice v části Betlém a v Kopidlně v ul. Vackova, Hilmarova a Jičínská a při opravě náměstí. V příštích letech se ve spolupráci s Novou Pakou  plánuje další etapa prací v ul. Ruská, ul. Lomnická, ve Staré Pace rekonstrukce infrastruktury průtahem celé obce, s městem Hořice ul. Čechova, Kollárova, Karlova a Škrétova, v Jičíně ul. Ruská – Poděbradova a Kukulova, v Kopidlně lokalita u nádraží a v Miletíně ul. Komenského.

(md a red)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *