Jičínskou pečeť za zásluhy při záchraně památek převezme Miloslav Fišer

celnidetail JIČÍN –    Spolek Jičínská beseda udělí v pátek 31. ledna  v  18 hodin na  faře  arciděkanství Jičín  osmou  Jičínskou  pečeť.  Převezme ji  bývalý  vikariátní asistent Miloslav Fišer jako uznání  a  poděkování  za  své dlouholeté mimořádné zásluhy o záchranu a nadstandardní péči o sakrální památky Jičínska.  „Díky jeho nasazení došlo k řadě počinů, které by se za standardních okolností s největší pravděpodobností buďto vůbec neuskutečnily, nebo  jen ve značně omezené míře. Vedle záchrany střechy kostela Všech svatých pod Zebínem, věže i střechy kostela svatého Ignáce v Jičíně, sanace krovu kostela  svatého  Jakuba Většího v Jičíně,  zrestaurování oltářů v kostele  svatého  Ignáce, zrestaurování obrazů Zvěstování Panně Marii a svaté  Sekundiny od Karla Škréty, nelze přehlédnout například i jeho nenahraditelnou roli při odborném posouzení vzácné ikony Panny Marie Rušánské, stejně jako výzkumu a zrestaurování unikátního barokního relikviáře s ostatky patronky města Jičína svaté Sekundiny,“ přiblížil předseda Jičínské besedy Pavel Kracík.

Jičínská pečeť je ocenění, jímž se spolek Jičínská beseda od roku 2009 snaží projevovat svůj hluboký respekt, úctu a poděkování všem, kteří svou aktivní činností a osobní invencí dalece přesahující rámec jejich běžných pracovních povinností zanechali na Jičínsku svůj pomyslný pozitivní otisk. V duchu tohoto obrazného příměru má i tzv. Jičínská pečeť podobu uměleckého předmětu vyrobeného z vysoce olovnatého skla v barvě zlatého topazu, jenž v sobě nese také hluboký pozitivní otisk – otisk středověkého gotického pečetidla města Jičína. Autorem Jičínské pečeti je respektovaný umělecký sklář Jiří Ryba.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *