Pocta Lepařovi. V Jičíně zrekonstruovali pietní místo

frantisek-lepar JIČÍNSKO  –    Nejen gymnázium, ale i jedna z nejhezčích vyhlídek v Prachovských skalách nese jméno Františka Lepaře:  jazykovědce, překladatele,  autora řecko – českého slovníku, spoluzakladatele Klubu českých turistů a ředitele jičínského gymnázia. Hrobku rodin Lepařových, Sobotových a Šírových zrekonstruovala podle archivních materiálů  firma ARTEGRAM  s.r.o. z Lužan, která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkou 404 300 korun  bez DPH.  Restaurační práce začaly vloni na podzim  a  skončily letos na jaře.

„Od prvotního podnětu do dokončení rekonstrukce uteklo téměř pět let, vyplněných především hledáním jak narovnat vlastnické vztahy. Všechno  se podařilo a jsem rád, že město Jičín znovu  ukázalo, že si váží svých významných osobností i po jejich smrti. Celkově považuji celou rekonstrukci za velmi významný kulturní počin,“  uvedl místostarosta města Petr Hamáček.

Za podporu a investici  do rekonstrukce hrobky bývalého ředitele gymnázia poděkoval městu Jičín i  současný ředitel Lepařova gymnázia Miloš Chlumský:  „Zásluhou Františka  Lepaře  byla v letech 1882 až 1983  vystavěna nynější budova gymnázia. K této osobnosti  se jičínské gymnázium hrdě hlásí. A to nejen svým názvem. I my se snažíme přispět k připomenutí této regionálně významné osobnosti. Na září tohoto roku připravujeme pietní setkání u hrobu Františka Lepaře a následně i návštěvu míst, která v Prachovských skalách připomínají zásluhy rodiny Lepařových o rozvoj turistiky. Lepařův pomník i vyhlídka budou opatřeny informačními tabulemi, průběžně pracujeme i na vzhledovém vylepšení obou míst.“

hrobka1 Restaurování pietního místa  nebylo jen  pouhou kosmetickou úpravou. Hrobka byla značně poškozena hlavně prorůstajícím kořenovým systémem a propadem terénu.  Celkově tak došlo k destabilizaci bloků a pilířů hrobky,  i zdi za ní. Místy se projevovalo zvětrávání kamene, materiál křehl kvůli organickým nánosům a z plotu se odlupoval  černý nátěr, do kamenného bloku přes praskliny pronikala voda.

Přípravné práce  na rekonstrukci začaly  hned poté,  co Jičín získal hrobku rodin Lepařových, Svobodových a Šírových do svého vlastnictví.  Město ji koupilo za více něž osm tisíc korun v polovině roku 2017 od soukromé majitelky, která ji získala do vlastnictví na základě dědického řízení. K rekonstrukci se město zavázalo i v kupní smlouvě.

PhDr. František Lepař se narodil  1. srpna 1831 v Lipňanech. Většinu života prožil v Jičíně a platí za jednu z jeho nejvýznamnějších osobností. Třicet pět let  působil jako profesor na jičínském gymnáziu, z toho dvacet let  byl jeho ředitelem. Stěžejními díly  filologa, který se specializoval na řečtinu,  byly  Homérovský slovník  řecko – český a Nehomérovský slovník řecko-český.  V roce 1892, fakticky v důchodovém věku, měl zásadní podíl na vzniku jičínského odboru Klubu českých turistů. Stal se jeho prvním předsedou a nejvýznamnějším úspěchem klubu bylo stanovení turistických stezek v Prachovských skalách. Za své iniciativy byl  Klubem českých turistů v roce 2016, tj. 117 let po jeho skonu, uveden do Síně slávy české turistiky.

(jj a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *