Rekonstrukce školní kuchyně v Poděbradově ulici a náhradní stravování

image_28 JIČÍN   –   Kde  se  kdo  bude  stravovat  až  začne rekonstrukce  největší  školní  kuchyně  Základní  školy v Poděbradově ulici  v Jičíně?  Zdejší  kuchyně,  která  vyrobí  víc než  tisíc porcí  denně,  bude naposledy vařit  31. března a rekonstrukce  se může překlenout až do začátku školního roku 2023/2024.  Se zahájením se počítá 11. dubna, tedy po velikonočních prázdninách. O týden dřív, od 3. do 7. dubna  se uskuteční  vyklízení kuchyně, a proto už na začátku dubna začne  dočasný  systém stravování, naplánovaný městem. Nahrazení takového výpadku se ale neobejde bez kompromisů.

Veřejnou zakázku na rekonstrukci kuchyně ZŠ Poděbradova vyhrála firma ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o. s cenovou nabídkou  bezmála 12 milionů 500 tisíc  korun včetně DPH. Zrekonstruovány budou vnitřní  dispozice,  zmodernizována  technologie a přibude zcela nový varný blok.

Jak se budou stravovat žáci a zaměstnanci ZŠ Poděbradova? Žáci prvního stupně (celkem 202) budou  obědovat  v Sociálních službách města Jičína v Hofmanově ulici. Žáci druhého stupně  ve výdejně ZŠ 17. listopadu, přičemž o docházení projevilo zájem 71 žáků z původních 120. Zaměstnanci školy budou namísto školního stravování dostávat stravenky.

Situace na ZŠ Husova:  Žáci prvního stupně (150 dětí) budou navštěvovat jídelnu Střední průmyslové školy v Denisově ulici,  žáci druhého stupně a zaměstnanci se budou stravovat jako obvykle. ZŠ Husova totiž bude částečně pokrývat výpadek výroby obědů, kdy 300 porcí dodá   do ZŠ 17. listopadu.

Situace na ZŠ Železnická: Pro strávníky (žáky a zaměstnance) bude stravování beze změn. Kuchyně ZŠ Železnická bude navíc dodávat 250 obědů do ZŠ 17. listopadu. Bude se tím podílet na řešení výpadku.

Situace na ZŠ 17. listopadu: Žáci (celkem 491) se budou stravovat jako obvykle. Na ZŠ 17. listopadu budou docházet žáci ze ZŠ Poděbradova (celkem 71). Zaměstnanci (celkem 67)  dostanou oběd  v ZŠ 17. listopadu, ale vařit pro ně bude jídelna Oblastní nemocnice Jičín. Cena jídel je v rozmezí 98 až 115 korun, proto bude zaměstnancům školy posílen příspěvek z fondu FKSP.

Zbytek výpadku pokryje jídelna Oblastní nemocnice Jičín.  Půjde o obědy pro ZŠ a PŠ Soudná (93),  ZŠ Libuň (52)  a  ZŠ Bodláka a Pampelišky (62), a to jak pro žáky, tak zaměstnance. Přičteme-li  už   zmíněných 67 porcí pro zaměstnance ZŠ 17. listopadu, pak jídelna nemocnice bude nahrazovat celkem 274 obědů.

Kuchařky ze ZŠ Poděbradova dočasně posílí ostatní vývařovny. Samostatnou kapitolou je potom řešení samotného rozvozu jídel. Město Jičín zajistí auta, vzdálenější školy z Libuně a z Robous si však odvoz vyřeší vlastními silami. Rozvoz do ZŠ a PŠ Soudná zajistí ZŠ Poděbradova.

Velmi děkujeme všem zapojeným zaměstnancům a institucím, zvláště personálu jídelny v Oblastní nemocnici Jičín, jídelny Střední průmyslové školy a jídelny Sociálních služeb města Jičína za to, že se ochotně zapojili do řešení stravování.

Rovněž zdvořile žádáme strávníky o pochopení. Plán má náročnou logistiku, takže může dojít k dílčím nedostatkům.

(j.jireš)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *