Skauti v Jičíně mají stabilní členskou základnu. Přibývá malých dětí, skautky chybí

titulka JIČÍN –   Skautingu se v Jičíně daří. Nejnovější čísla o počtu registrovaných členů ukazují, že jejich počet se v posledních letech pohybuje okolo stejných čísel. Oproti jeho poklesu v minulém roce jičínští skauti letos zaznamenali mírný nárůst.  „V našem městě je situace podobná jako na mnoha dalších místech republiky. Zájem dětí i rodičů o skauting po epidemii Covidu opět roste. Děti ve skautu získávají mnoho zážitků a přátelství, která často vydrží na celý život. Neučíme děti jen morseovku a štípat dříví, ale mnoho dovedností důležitých pro běžný život, které si děti doma nemají šanci zkusit. Při tom všem rozvíjíme jejich charakter a učíme děti myslet na druhé, čímž se odlišuje skauting od běžných kroužků,“ říká zástupce vedoucího střediska Vojtěch Prášek.

cirota-cerov V Jičíně je nejvyšší zájem o skauting v kategorii vlčat a světlušek (chlapci a dívky ve věku 6-10 let, pozn. autora). Kde naopak počty v posledních letech výrazně klesají je kategorie dívek ve věku 11-15 let, což komplikuje činnost oddílu. Skautky by tak na svých schůzkách každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 rády uvítaly nové tváře.

Rostoucí zájem o skauting má i stinnou stránku. Na mnoha místech republiky čekají kluci a holky na vstup do oddílu po dlouhou dobu. Limitem pro přijetí dalších dětí bývá kapacita nebo špatný stav kluboven a nedostatek vedoucích – dobrovolníků. Těch totiž přibývá pomaleji než kluků a holek v oddílech, a tak se oddíly postupně učí pracovat také s dospělými nováčky – tedy lidmi, kteří skautingem jako děti neprošli, ale skautské hodnoty jsou jim blízké.

uklidme Tento problém se nevyhýbá ani jičínskému středisku „Brána“. Stejně jako další okresní města zažíváme každoroční odliv dobrovolníků a vedoucích do velkých měst, zejména kvůli studiu vysoké školy. Ne všichni tak mohou pokračovat v činnosti, alespoň ne v takové míře jako dosud, a málokdo se po ukončení studia vrací zpět do Jičína a do oddílu. Středisko tak přichází o vedoucí s kvalifikací a noví přibývají pomalu.

Skautingu se často daří dobře tam, kde má podporu samosprávy, ať už obce či kraje. Zásadním způsobem totiž mohou pomoci oddílům k dobrému zázemí – klubovnám pro pravidelnou a základnám pro víkendovou činnost a vzdělávací kurzy.

sbirka „Pro mnoho rodičů a dětí je určitě lákadlem i naše klubovna na Čeřovce,  známá jako „Skautský srub“, ze které máme při našich schůzkách a výpravách přímý vstup do lesoparku. Právě blízkosti přírody a bezpečných podmínek pro naši činnost si velmi považujeme, proto sledujeme s velkými obavami stavební práce na nové „Lokalitě Kasárna“, pár desítek metrů od našeho srubu,“ komentuje Prášek.

Skauting stojí po celou svou více než stoletou historii na unikátní Skautské výchovné metodě. Mezi její principy patří například to, že staví výchovu na postojích (hodnotách), využívá učení zkušeností nebo že kluci a holky fungují v menších týmech, v nichž rozvíjí schopnost spolupráce i vzájemné domluvy. Skauti se aktivně zajímají o své okolí a pravidelně se zapojují do snah o zlepšování míst, kde žijí.

Také jičínští skauti se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti ve městě. Kromě pomoci s akcemi typu Jičín-město pohádky nebo Pochod za Rumcajsem každoročně zbavují (nejen) Čeřovku odpadu v rámci akce Ukliďme Česko. Významnou součástí skautské činnosti v Jičíně je rozvážení Betlémského světla na Štědrý den, o které je každý rok velký zájem. V uplynulých letech se členové střediska zapojili také do dobrovolnické činnosti v covidovém období (chodili seniorům na nákupy, venčili psy nemocným, šili roušky), na jaře loňského roku pomáhali Oblastní charitě Jičín se sbírkou pro Ukrajinu.

K. Kabelová, mediální zpravodajka  Skautského střediska Brána  Jičín, z.s.  (katerinakabelova@skaut.cz, 721 618 822)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *