Světový den vody na ČOV přilákal téměř tisíc návštěvníků

2-5 Stará Paka / Hořice / Jičín   –   Světový den vody připadá na 22. března a mj. připomíná důležitost ochrany vodních zdrojů. Při této příležitosti se letos po osmé mohla veřejnost přijít podívat do čistíren odpadních vod, které provozuje VOS a. s.. Dopoledne patřilo místním školám, odpoledne pak ostatním zájemcům. Exkurze se uskutečnily  na největších čistírnách – v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace. Žáci se mohli podívat také do menší ČOV v Ostroměři. Pracovníci provedli návštěvníky celým provozem a ukázali jim, jak se odpadní voda přes složité mechanismy čistí a navrací zpět do vodních toků. Připomínalo se také, co do kanalizace nepatří a proč.

„Děti si pak mohly domů odnést drobný dárek a informační letáčky, co do kanalizace nepatří. S těmi pak mohou pedagogové dále pracovat ve škole, nebo děti s rodiči doma. Jsem rád, že zájem o tuto akci neustává a každým rokem přijde zhruba tisíc zájemců,“ říká ředitel společnosti VOS a. s.  Richard Smutný.

Dopoledne prošlo  čistírnami  850 dětí z místních základních a středních škol, někde  i  nejmenších děti z mateřinek. Prohlídky se konaly každou půlhodinu a děti byly rozděleny na menší skupiny, kterým se vždy věnoval jeden pracovník. Odpoledne patřilo veřejnosti. Dospělých s dětmi se přišla podívat zhruba stovka.  “Cílem je také veřejnosti připomínat, co do kanalizace nepatří. Do toalety by se neměly splachovat hygienické potřeby, v kuchyni pak zbytky jídla nebo tuky a oleje ze smažení. Mohou ucpat nejen domovní kanalizaci, ale i kanalizace po cestě a pokud se dostanou až k nám, dělají velké problémy při přítoku, kde ucpávají čerpadla. Všechen tento odpad musíme nejdříve mechanicky vytřídit, až poté se dá odpadní voda čistit,“ říká vedoucí provozů ČOV Josef Soukup.

Čištění vody v praxi 

V čistírně se nejprve musí odpadní voda oddělit od tuhých částí. K tomu slouží tzv. česle, takto zachycený odpad putuje do kontejneru. Poté se voda napouští do lapáku písku. Jakmile je voda bez tuhých částí i písku, přepouští se do dalších nádrží, kde začne biologické čištění. Takto voda proteče několika dalšími stupni čištění, až se dostane do koncové dosazovací nádrže. Zde se na dno usadí poslední zbytky kalu, který se pak dá využít pro výrobu energie nebo třeba jako hnojivo. Vyčištěná voda poté může zpátky do přírody. Samotné čištění řídí speciální technologie a systémy. Některé procesy probíhají automaticky, některé musí pracovníci čističky obstarat ručně.

ČOV Jičín

18 000 občanů z Jičína, Valdic, Popovic, Robous a Vitiněvse denně využívá ČOV Jičín

1 500 tun kalu ročně vyprodukuje

7 660 m3/den je objemová kapacita čistírny Jičín

Přečištěná voda je vypouštěna do řeky Cidliny.

ČOV Hořice

8 000 občanů z Hořic denně využívá ČOV Hořice

1000 tun kalu ročně vyprodukuje

3 066 m³/den je objemová kapacita čistírny Hořice

Přečištěná voda je vypouštěna do Chvalinského potoka.

ČOV Stará Paka

8 000 občanů Nové a Staré Paky denně využívá ČOV Nová Paka

1 000 tun kalu ročně vyprodukuje

3 821 m3/den je objemová kapacita čistírny Nová Paka

Přečištěná voda je vypouštěna do řeky Olešky.

VOS a. s. spravuje celkem 285 km kanalizací a provozuje 11 čistíren odpadních vod, a to v Jičíně, Hořicích, Staré Pace, Lázních Bělohradě, Pecce, Miletíně, Ostroměři, Libáni, Sobotce, Vysokém Veselí a Kopidlně. Na všech ČOV vyčistí denně 18 000 m³ odpadní vody a kanalizace využívá na 45 300 obyvatel jičínského regionu.

Chcete vidět mapu cesty vody? Najdete ji tady:  http://vosjicin.cz/mapa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *