Toulavé kočky a jejich budoucnost v Jičíně

20190730_111507 JIČÍN   –  Město Jičín  má nová pravidla pro vyplácení příspěvků za kastraci  a následnou péči o kočky a kocoury. Rozhodli o nich jičínští radní.  Na problematiku toulavých koček upozorňovali mj.  i někteří občané spojení s městským útulkem pod Zebínem.  Podle nich by bylo nejlepším řešením zřídit specializovaný útulek – „kočičí azyl“.  Takové  řešení ale  nepovažují zástupci města za vhodné.  Přemnožení je podle nich  lepší předcházet preventivním opatřením. Způsobem, jak regulovat množení toulavých zvířat, je ustanovení pravidel pro kastraci.  Městský úřad Jičín se prostřednictvím  Odboru životního prostředí a ekologie poradil s Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

Z dodaného doporučení je možné vyčíst, že: „Regulací populace zvířat se obecně rozumí soubor soustavně prováděných preventivních opatření, které mají přispět k udržení populace v určité zdravotní, genetické, případně chovatelské kvalitě. Zejména mají omezit rizika, která mohou nastat překročením mezí početností populace v jejím teritoriu, a zabránit vzniku utrpení zvířat a nadměrných škod, např. šíření nákaz nebo jiných nežádoucích vlivů jejími přemnoženými a často oslabenými příslušníky. Soustavně a včas prováděná regulační opatření mají omezit zejména nepřirozenou nabídku potravních zdrojů a dostupnými prostředky omezit možnost rozmnožování populace. Preventivní charakter těchto opatření má zabránit tomu, aby jejich pozdní uplatňování vedlo k utrpení zvířat a nutnosti likvidace velkého množství přemnožených jedinců.“

Výše popsané ukazuje, že preventivní opatření formou kastrace jsou pro populaci zvířat humánnější než řešení následků přemnožení.

Nově schválená pravidla stanovují, za jakých podmínek vzniká v Jičíně nárok na příspěvek na uhrazení kastrace. Uplatňuje jej osoba, která se ujala nalezené  nebo opuštěné kočky nebo kocoura, zajistila kastraci a poskytla následnou péči. Tento nárok vzniká dnem vystavení dokladu (faktury) za kastraci a žádost může být podána nejdřív po uplynutí pěti dnů po provedení kastrace kocoura a 10 dnů po kastraci kočky. Požadavkem také je, že žadatel o zvíře pečoval a předal ho zpět na nalezené místo nebo ho umístil do jiného, vhodného prostředí. Žadatel musí vyplnit formulář, který bude společně s kompletním zněním pravidel dostupný na webových stránkách města.

(jj a red)

Foto: vaw

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *