V Hořicích těsnou většinou rozhodli o koupi zámku

zamek tit HOŘICE – Město Hořice odkoupí zámek  nad  Náměstím  Jiřího z Poděbrad.  Těsnou většinou hlasů (11:10) o tom rozhodli  hořičtí zastupitelé poté, co se nepodařilo dohodnout bezúplatný převod s Lesy České republiky.  Správce  nabídl barokní stavbu za deset milionů korun, úplná rekonstrukce se odhaduje na 45 milionů korun. Na podporu odkoupení nejstarší stavby městem vznikla i petice občanů. V budoucnu by zámek mohl poskytnout například výstavní prostory, které by umožnily vybudovat stálou exposici k historii města, pro níž v hořickém muzeu není dost místa. Zastupitelé, kteří zvedli ruku proti prodeji, poukazují na ekonomická  rizika spojená s využitím a provozem.

Návrh využití zámku Ing. arch. Martina Poura :

http://www.horice.org/_uploads/zamek/10-zamek_priloha_1_studie_pour.pdf

(red)

Historie barokního zámku v Hořicích

vstup Hořický barokní zámek je sice spíše skromnou, přesto nepřehlédnutelnou a plošně rozsáhlou budovou příhodně postavenou v sousedství centrálního hořického náměstí Jiřího z Poděbrad. Od roku 1958 je zapsána v evidenci nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (č. rejstříku 32051/6-1160).  Založen byl již v 16. století za správy významného rodu Smiřických, ale v průběhu staletí docházelo k jeho úpravám a přístavbám. Současná podoba je z poloviny 18. století, byť některé jeho části (sladovna, brána, pivovarské lednice aj.) vzaly za své v průběhu 20. století, a to především z dopravních důvodů. Zámek je spjat především s významným chodba florentinským rodem Strozziů, kteří v Hořicích založili ve své době naprosto jedinečnou nadaci na podporu válečných invalidů. Jejich znak krášlí vstupní portál. Zámek se rozkládá na lichoběžníkovém půdorysu s uzavřeným čtvercovým nádvořím, na němž se doposud dochovala původní zděná (sklepní a přízemní) část středověké tvrze s originálními kamennými ostěními a překlady, na několika místech i s kamennými slunecni značkami. Níže od zámku se v minulosti nacházely zahrady, hospodářské budovy a pozemky, dnes je toto území zastavěno moderním sídlištěm. V parčíku vedle zámku je stojí  barokní mariánský sloup z poloviny 17. století, svého druhu jeden z nejstarších v širokém okolí. Hořický zámek byl v současnosti účelově využíván společností Lesy České republiky, pro případné muzejní využití nabízí vynikající polohu v centru města, budovu se zajímavou historií a praktickým uspořádáním vhodnou k všestrannému využití.

Budova zámku je historicky spjata s rokem 1866 a událostmi kolem prusko-rakouské války bitvou u Sadové. V Hořicích tehdy krátce sídlilo i velitelství pruské armády a kancelář zde měl samotný pruský král Bedřich Vilém a kancléř Bismarck. 

Lesní závod Hořice převzal po zániku nadace Strozziovy  se správou lesů i budovu zámku. V roce 1945 tam sídlilo ředitelství Státních lesů spravující rozsáhlé území.

Zdroj: Město Hořice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *