Cena vody na Jičínsku vzroste o jedno a půl procenta

titul JIČÍNSKO  –  Ceny vodného a stočného na Jičínsku se pro rok 2022 zvýší jen nepatrně. Zákazníci budou platit celkem 86,21 Kč za m3, což je o zhruba 1,5 % za metr krychlový víc než letos. Rozhodlo o tom Představenstvo  Vodohospodářské a  obchodní společnosti a.s.. „I přes nárůst inflace se společnosti daří dlouhodobě držet vyrovnané hospodaření a prodej vody. Zároveň má v plánu dál  investovat do obnovy své infrastruktury,“ dodává ředitel společnosti Richard Smutný.

Za vodné zákazníci od nového roku zaplatí 43,37 Kč a za stočné 42,84 Kč, dohromady 86,21 Kč za m3. „Při rozhodování o ceně vodného a stočného na další rok vycházíme z několika skutečností. Jednak to je na straně příjmové stávající a očekávaný prodej vody, dále na straně nákladů vývoj cen materiálů, energií, mezd, provozní režie atd. Také se samozřejmě do ceny odráží inflace, která se očekává na úrovni 5 %. Ve VOS a. s. máme také strategický plán, což je výhled činnosti společnosti a investic na dalších pět let. Po zvážení všech těchto faktorů jsme se rozhodli o zvýšení ceny o 2 % u vodného a 1 % u stočného. Cenový rozdíl oproti roku 2021 tak bude celkem činit zhruba 1,3 Kč za metr krychlový,“ vysvětluje rozhodnutí předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína  Jan Malý.

Při stanovení cen pro rok 2022 je důležité  i uvolnění podmínek dotačních programů, které VOS a. s. využilo při svých investicích. Konkrétně se jedná o úpravnu vody Březovice a dále projekty měst – ČOV a kanalizace Nová Paka, ČOV a kanalizace Sobotka, ČOV a kanalizace Kopidlno.

Na příjmové straně se letos mírně zvýší očekávaná spotřeba vody na 2 790 tis. m3  a obdobně se mírně zvýší objem stočného na 2 905 tis. m3. S podobnou spotřebou, tedy příjmy pro společnost, se počítá i v příštím roce. Na výdajové straně se ale zvyšují materiálové, režijní, mzdové náklady a náklady na služby o inflaci ve výši 5-6 %. „U elektrické energie a zemního plynu předpokládáme nárůst pouze o inflaci, a to u regulované složky. Máme totiž uzavřeny kontrakty se zafixovanou cenou silové elektřiny a zemního plynu až do roku 2023. Díky postupné kapitalizaci majetku provozovaných vodárenských zařízení se nám ale sníží nájemné a zároveň vzrostou odpisy. Úrokové sazby úvěru plánujeme stále nízké. Co ale plánujeme vyšší, jsou náklady na opravy naší infrastruktury, a to o miliony korun. Celkem tedy počítáme s rozpočtem ve výši 55 milionů korun,  dalších 60 milionů  korun plánujeme dát do investic. Dokončíme tak propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku. Ostatní je závislé na rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev, kterým akcím dají přednost,“ komentuje hospodaření a plány VOS a. s. ředitel společnosti Richard Smutný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *