Benefice pro SASanku bude 21. března v Masarykově divadle

snc3admek-obrazovky-2024-02-17-173101 JIČÍN  –   Oblastní charita Jičín ve spolupráci s KZMJ Jičín a ZUŠ Jičín vás zve ve čtvrtek 21. března na Benefici pro SASanku od 18.00 hod. v Masarykově divadle v Jičíně. SASanka je zkratka pro sociálně aktivizační služby, které jsou zaměřené na poskytování pomoci rodinám s dětmi. Ty se často nachází v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženy a neumí nebo nemohou si pomoci vlastními silami. Služby Centra SASanka může využít jakákoliv rodina zcela bezplatně.

Smyslem benefice je prezentovat činnost a účel SASanky širší veřejnosti a případný výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na další pomůcky či rozvoj jednotlivých středisek SASanky.

Hlavním kulturním programem bude vystoupení jednotlivých žáků a na konec úžasný dechový orchestr ze Základní umělecké školy v Jičíně. Více informací najdete na  www.charitajicin.cz

Jste srdečně zváni, přijďte si poslechnout, co konkrétně dokážeme zajistit nebo nabídnout široké veřejnosti.

Těšíme se na vás!

Fotogalerie z povedeného železnického masopustu

titulka ŽELEZNICE  / Jičínsko  –  Masopustní  průvod v Železnici se  v sobotu  10. února 2024  odpoledne  povedl.  Hodně masek, hodně diváků, atmosféra jak se patří. Podpořil  ji  i  folklorní  soubor Barunka z  České  Skalice.   Průvod masek městem s hudbou vyšel v 15 hodin ze železnického náměstí, závěrečný program s masopustním občerstvením se uskutečnil na nádvoří Vlastivědného muzea v Železnici. 

Snímky ve fotogalerii: Simona Hrabalová  a Aranka Novotná

Křest knihy Autogramy s příběhem v městyse Pecka

krestautogramyplakat_0 PECKA  –   V sále hasičské zbrojnice v městyse Pecka se 27.  února  od 17  hodin uskuteční  křest knihy Pavla Vydry „Autogramy s příběhem“.  Setkání  se zúčastní držitelka ceny  Paměti národa, dvojnásobná účastnice olympijských her a bývalá  držitelka světového rekordu v běhu na 1500 metrů Jaroslava Jehličková,  rodačka z Hořic,  pětinásobný mistr Evropy v autokrosu Václav Fejfar a další.   Pro  zájemce bude kniha k  dispozici. Pořadateli jsou OK Reco Sport a TJ Harant Pecka pod záštitou městyse Pecka.

 

Jak dál s Valdštejnovou lipovou alejí

titulka JIČÍN / Český  ráj   –   Valdštejnova alej (také Lipová alej) spojuje  Jičín  s osadou  Sedličky Vede  podél silnice směřující z  Jičína  směrem k Lomnici nad Popelkou. Stromořadí patří do projektu barokní krajinné kompozice Jičínska, kterou komponoval v letech 1630–1634 Giovanno Pieroni. Na své panství  ho  pozval vévoda  Albrecht z Valdštejna.   Ctění čtenáři se v předchozím článku mohli seznámit s diskusí kolem skutečného i domnělého stavu jičínské lipové aleje  https://zpravyceskyraj.cz/lipova-alej-v-jicine-lipova-alej-v-jicine/   Děkuji   panu ing. Zachovalovi a panu Mgr. Kracíkovi, že téma otevřeli. Lipová alej jako mimořádná památka přírodního, kulturního a historického významu – „vše v jednom“ – jistě pozornost a péči potřebuje.  I když  není „v žalostném stavu“,   jak bylo tvrzeno,  neznamená to,  že bychom se o ni neměli starat.

V současné době  se  v  těsné blízkosti  aleje  v  jičínské  lokalitě  Kasárna  staví silnice,  infrastruktura  pro  novou  bytovou  výstavbu,  mateřskou  školu…,   proto  je  žádoucí apelovat jak na stavební firmy, tak na pracovníky odboru investiční výstavby a údržby města, aby dohlíželi na ochranu stromů. Kořenový systém stromů je křehký a může být blízkou stavební činností poškozen.

Technické služby (TS) v současné době provádějí ořezání lip. Přejme jim mrazivější počasí, aby byl prostřední zelený pruh rozježděný technikou méně než aktuálně je.

Pro pořádek ohledně bezpečnosti stromů byl na Městskou policii Jičín vznesen dotaz, kolik je evidováno úrazů v lipové aleji způsobených pádem stromu či větve. Na odpověď stále čekáme.

Ve spolupráci s Odborem životního prostředí v současné  pokračuje  zpracování neinvazivního měření tomografem u patnácti kusů lip. Ty byly vytipovány jako staré stromy v potenciálně špatném stavu. Měření však nedopadá tak špatně, jak se očekávalo. Výsledky budou ještě dvakrát ověřeny. Pokud by se ukázalo, že stromy jsou v nevyhovujícím zdravotním stavu, budou pokáceny a nahrazeny novými lipami.

V pátek 26. ledna paní vedoucí zeleně TS ing. Fišerová a paní referentka odboru životního prostředí RNDr. Smolíková sečetly lípy v aleji s těmito výsledky:

Celkem cca 1166 ks lip (odchylka při sčítání možná). Z tohoto počtu je

– 608 ks starých dřevin (52 % z celkového počtu)

– 445 ks dřevin nově vysazených při revitalizaci v roce 2014

– 93 ks nově vysazených dřevin

– 22 ks nových lip vysazených před rokem 2010

Celkově je tedy v lipové aleji cca 560 ks nových dřevin – lip.

Z předložených čísel lze vyčíst, že za cca deset let bylo vyměněno zhruba 50 % lip. Není možné spolehlivě poznat, které lípy byly vysazeny nově v rámci projektu v roce 2014  (zde se předpokládalo vysadit 425 ks nových stromů a napočítáno bylo o 20 ks více tj. jsou všechny zhruba stejného vzrůstu). Zcela nové lípy v počtu 93 ks byly vysazeny jako náhrada za pokácené staré stromy v průběhu posledních pěti  let.

Tento poměr dokládá, že požadovaná obnova pokračuje.  Znovu připomeňme, že probíhá tak, aby splnila podmínky zachování biotopu chráněného brouka páchníka hnědého, tj. aby byla zachována různověkost stromů a aby bylo zachováno minimálně třicet procent starých stromů, v jejichž trouchu se larvy vzácného páchníka vyvíjí. Díky postupné obnově je posilována odolnost aleje vůči počasí a klimatickým změnám (např. není vykácen větší úsek najednou, který by odhalil stojící stromy vlivu povětrnostních podmínek a půdu nadměrnému slunečnímu záření).

Otázkou do diskuse je případná úprava cest v lipové aleji. K tomuto tématu se bude komise pro životní prostředí vracet a přivítá i návrhy a názory z řad občanů. Budeme rádi za vaše komentáře.

Připomeňme však i základní pravidlo, totiž že pro hladké dopravní využití lipové aleje je nejdůležitější ohleduplnost účastníků provozu – chodců, cyklistů, běžců i bruslařů.

Dobrým nápadem návrhu pana ing. Zachovala a pana Mgr. Kracíka je také nabídnout občanům Jičína spoluúčast na péči o stromy a alej. Tento „sociální aspekt výsadby“ je užitečný a konkrétní nápady jsou též v diskusi vítány.

Unikátní lipová alej – Přírodní památka a Evropsky významná lokalita – si zaslouží pozornost zástupců města i veřejnosti. Pokud nás skrze péči o ni naučí respektu jak k historii, tak k přírodě, bude to jistě skvělá zpráva pro celý region.

Terezie Dubinová, předsedkyně komise pro životní prostředí

28. ročník Žlutomodrého kocoura ovládne umělá inteligence!

422315582_897037578789816_4110556292644965211_n TURNOV / Český  ráj  –   Už  15. února začíná v Turnově jeden z největších divadelních svátků v České republice,  festival Žlutomodrý kocour. Maratón dvaceti divadel patří
k největším kulturním  událostem  Libereckého kraje, který každoročně přiláká bezmála 2000
diváků a divadelníků z celé České republiky. Pod heslem „AI IM FUNNY!“ se uskuteční
slavnostní zahájení, jehož autorem poprvé od převzetí festivalu Mariem Kubašem nebude
on sám.
Žlutomodrý kocour kvůli neustávající válce na Ukrajině, tak jak přislíbil, nemění název.
Stejně jako minulý rok bude součástí  sbírka na podporu vybraného ukrajinského amatérského
divadla, tentokrát z bombardované Oděsy, které pracuje na autorském textu o tragédii
ničení chersonské oblasti. Žlutomodrý kocour ví, že divadlo je zbraň a výraz odporu, stojíme
za Ukrajinou!
Hlavním tématem, který se každoročně projevuje na celkovém vizuálu, kampani a
slavnostním zahajovacím večeru je téma umělé inteligence.  „Jsem přesvědčen, že dochází
k podobné revoluci jako byla ta knihtisková nebo průmyslová. Žijeme v revoluční době, v době
exponenciálních změn. Náš festival tepe s dobou, téma umělé inteligence bylo jasná volba,“
říká ředitel festival Mario Kubaš. Jako představení slavnostního zahájení byl vybrán titul
Happy Hour performera a experimentátora Jana Mocka. „Snažíme se stále posouvat hranice.
Myslím si, že diváci kocoura jsou zvyklí už na všelicos. Ale toto jistě ještě nikdy neviděli,“
dodává tajemně principál divadla.

Celý příspěvek

Lipová alej v Jičíně! Lipová alej v Jičíně….

titulka JIČÍN  –   Jednou z ozdob Jičína je lipová alej vedoucí z kruhového objezdu u nemocnice do Valdštejnské lodžie. Její unikátnost tkví nejen v tom, že jde o krajinotvorný prvek a zajímavou historickou památku, ale i v jejím významu pro přírodu.

V dutinách, respektive  v trouchu starých lip žijí larvy vzácného brouka páchníka hnědého. Díky této skutečnosti se alej těší evropské ochraně – je evropsky významnou lokalitou v soustavě Natura 2000. Jičíňáci tak mají jedinečnou příležitost využívat pro svůj volný čas či jako dopravní spojnici alej, která má jak historickou a kulturní, tak přírodní hodnotu.

lipovc3a1-alej-lc3a1kc3a1-k-prochc3a1zkc3a1m-a-sportu-v-kac5bedc3a9m-roc48dnc3adm-obdobc3ad-foto-vlac48fka-wildovc3a1 Na jaře roku 2023 se v lipové aleji konalo jednání zástupců vedení Města Jičín, Odboru životního prostředí, Krajského úřadu, Národního památkového ústavu, Komise pro životní prostředí a dalších zájemců. Ze schůzky vyplynulo, že výše zmíněná unikátnost aleje není některými účastníky vnímána jako přednost, ale spíše jako handicap. Zvláště nároky přírodní ochrany jsou vnímány jako brzda, která brání rychlejší obnově lipové aleje.

Tato obnova probíhá od roku 2012 postupně tak, aby zároveň nahradila dožívající či spadlé stromy mladými stromy, a zároveň podle doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny zachovala biotop páchníka hnědého a dalších druhů živočichů. Momentální vysazování mladých stromů „do oken“, odpovídá moderním trendům obnovy a pohledově zachovává alej. O pravidelnou údržbu se starají Technické služby, které v zimním období seřezávají lípy tzv. na hlavu, jak je doporučováno i památkáři. Také v Plánu údržby zeleně Města Jičína pro rok 2024 se s ořezáním lip, kácením havarijních stromů, náhradní výsadbou a vyvětvením dospívajících lip počítá.

imgp7599 Diskuse týkající se péče o lipovou alej je rozhodně vítána. Od jara do ní vstoupili pan ing. Jan Zachoval (zastupitel) a pan Mgr. Pavel Kracík. Jejich materiál nazvaný „Obnova lipové aleje a záchrana páchníka obecného“ mluví o „odumírajícím, zuboženém reliktu stromořadí“, které potřebuje „jednorázovou výsadbu, aby všechny stromy byly stejně staré, aby dělaly stejnou korunu a aby byly dodrženy historické vzdálenosti.“ (z článku pro idnes.cz). Páchník by měl být s masou dřeva přesunut do dalších částí lokality Natura 2000 (Libosad, Obora, prostor kolem židovského hřbitova). Autoři navrhují „zajištění posudků a projektu obnovy špičkovými odborníky“. Posudky by mj. „detailně řešily u každého stromu všechny potřebné aspekty.“ Návrh dále mluví o sociálním aspektu výsadby a řešení bezpečnosti dopravy. K tématu dal rozhovor deníku idnes.cz pan Kracík (https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/valdstejnova-alej-jicin-lipy-obnova-vysadba-pachnik.A240123_767244_hradec-zpravy_tuu ). Citováni jsou i pan ing. Jiří Balský, ředitel NPÚ Josefov, paní místostarostka Alena Stillerová a pan ředitel TS Čeněk Strašík. V rozhovoru je opakováno, že „lipová alej je v žalostném stavu“ a „není bezpečná“. Probíhající postupná obnova aleje je popsána jako „porušení“ („alej…je na mnoha místech porušená. Někde kvůli spadlým stromům, jinde na místě vzrostlých rostou mladé.“). V závěru je naznačena téměř konspirační opozice („víme, že se to určité skupině lidí nebude líbit“), zároveň je zdůrazněna (neověřitelná) podpora („…ale má to velkou podporu.“).

Vyjádření k návrhu pana ing. Zachovala a pana Mgr. Kracíka a k článku v idnes.cz:

Celý příspěvek

Publikace o Českém ráji, o lásce, tvorbě, lidech a přírodě

cesky-raj-moje-veka-laska JIČÍN  –  Úterý 16. ledna od 18.00 hodin v Denisce (Denisova 504)

ČESKÝ RÁJ – MOJE VELKÁ LÁSKA, KŘEST KNIHY ZDEŇKA MRKÁČKA

Autor je ornitolog, fotograf krajiny, přírody i folklóru, památek, spisovatel, režisér a kameraman dokumentárního filmu Jedinečný Český ráj a také dvojnásobný účastník slavného Vasova běhu. Velkou část své životní energie využívá na poznání a popularizaci Českého ráje, kterému dosud věnoval už deset knih. Ve své práci vždy hledá vlastní cestu a důsledně se drží zásady, že nemá smysl tvořit kopie něčeho, co už bylo. Také ve své nové publikaci představuje Český ráj v originálním a dosud nepublikovaném pojetí. Jeho hlavní myšlenkou je zdůraznit unikátní propojení krajiny, přírody a památek na území nevelkého rozsahu. V obrazové části jde o volnou procházku od Turnova a Maloskalska, Trosek a Podtroseckých údolí, Příhraz a Mnichova Hradiště přes Sobotku a Jičín a jejich okolí až po Lomnici nad Popelkou.

Celý příspěvek

Autorské čtení Jaroslava Rudiše: Vlaky, Winterberg, Jičín

titulka JIČÍN  –  Dnes, 11.  ledna  od 18  hodin  se  v Knihovně V. Čtvrtka v  Denisově  ulici čp.  504  v  Jičíně uskuteční autorské  čtení  spisovatele Jaroslava Rudiše pod názvem  „Vlaky, Winterberg, Jičín“. 

„Winterbergova poslední cesta je putováním dějinami střední Evropy, hlavní postava trpí na návaly historie, jak říká, snaží se pochopit dějiny a čím dál tím víc se v nich ztrácí. Celé se to odehrává v zimě a ve vlacích. V současnosti a zároveň v minulosti. Můj hrdina bloudí z Berlína přes opuštěná bojiště u Hradce Králové nebo u Slavkova, přes Jičín, přes Prahu, Linec, Vídeň až do Sarajeva. Celou tu cestu jsem absolvoval. Vracím se tam hodně i do Liberce, kde jsem studoval. Tato kapitola v románu souvisí mimo jiné i s odsunem sudetských Němců,“ přibližuje Jaroslav Rudiš s tím, že jeho román je procesem vyrovnávání se s dějinami. Týká se i Jičína a Českého ráje, tedy míst, kam se z Německa, nejčastěji vlakem, rád vrací.

Jaroslav Rudiš (*1972) je spisovatel,  dramaturg, scenárista, novinář, siderodromofil, saunař,  autor románů Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu, Konec punku v Helsinkách, Národní třída, Český ráj, Winterbergova poslední cesta,  Nebe pod Berlínem.  S výtvarníkem Jaromírem 99 vytvořil úspěšnou komiksovou trilogii Alois Nebel, podle které vznikla divadelní hra a v roce 2011 také mezinárodně úspěšný film režiséra Tomáše Luňáka oceněný Evropskou filmovou cenou. Je spoluautorem několika českých a německých rozhlasových a divadelních her i filmových scénářů. Za své knihy získal Cenu Jiřího Ortena, čtenářskou cenu Magnesia Litera a v Německu Usedomskou literární cenu a Cenu literárních domů. S Jaromírem 99 založil také skupinu Kafka Band, se kterou vydali alba Das Schloss a Amerika. Žije a pracuje mezi Českou republikou a Německem. Píše česky i německy. Za první německy psaný román Winterbergova poslední cesta,  byl nominován na prestižní cenu lipského knižního veletrhu. Po  temné  Národní třídě s chutí sepsal  novelu „Český ráj“,  která  je  vhledem do života sauny  a do  duší  jičínských mužů,  s nimiž  se  tam  potkával.

jaroslav-rudic5a1-se-rc3a1d-hlc3a1sc3ad-k-podkrkonoc5a1skc3a9mu-mc49bstu-ve-kterc3a9m-vyrc5afstal-foto-vlac48fka-wildovc3a1 Zatím  poslední knihou  J.  Rudiše  v českém jazyce  je  „Návod k  použití  železnice“,  která  se v Německu  stala bestsellerem. O  této  literární  cestě po  kolejích celé  Evropy,  která  je také osobním a poetickým průvodcem pro všechny železniční  lidi,  bude i  část  dnešního  Rudišova autorského  čtení  v Knihovně Václava Čtvrtka  v  Jičíně.

Anotace:  Autor, od dětství fascinovaný světem železnice, své poutavé vyprávění o dějinách prokládá brilantními historkami z mnoha cest — z Palerma na Sicílii až do finského Laponska, nočním vlakem z Kyjeva do Lvova, lokálkou z Českého ráje do Jedlové. Přes Německo, Švýcarsko a Rakousko překolejí Alpy a dostane se do italského Terstu a Benátek. Už nikdy vám nebude vadit, že zmeškáte vlak, protože vždycky pojede další. Nejrychlejší trasy vyměníte za ty pomalejší a hezčí, naučíte se vnímat krásu nádražních katedrál, rozumět „zpívajícím“ lokomotivám a pochopíte, proč nad našimi osudy bdí železniční bohyně.

(red)

Dobré zprávy z Českého ráje a okolí přejí do roku 2024

20230320_111217_0 ČESKÝ RÁJ   –   Lehkost bytí,  zdraví,  nezbytné  štěstí   a   přízeň  nejen  Dobrým zprávám,  ale i  všemu dobrému,  co  za to  stojí….  Dávejte  nám  vědět o  tom,  co  dobré  je,  ale  i  o  tom,  co  není  a  co  Vás trápí.   Posílejte  prosím  své  dobré zprávy  a  pozvánky,  ale mj.  dnes a prvního  ledna 2024   i  tipy  na  možné laureáty na Jivínského Štefana  okresu Jičín za dlouhodobé zásluhy,  a taky  za  kulturní  počiny  loňského roku,   připomínky a  náměty.  Za  Dobré  zprávy  z Českého  ráje a  okolí  děkuje  Vaše  redakce.

 

Šolcův statek v Sobotce bude jednou z poboček jičínského regionálního muzea

titulka SOBOTKA / Český  ráj  –   Hospodář na Šolcově statku  v Sobotce  Jan Samšiňák  se  rozhodl převést  slavnou  roubenou stavbu na Královéhradecký  kraj,  potažmo na Regionální muzeum v Jičíně.  Statek  se tedy v nadcházejícím roce  stane jednou  z  poboček jičínského muzea. 

„Rád bych Vás informoval, že přestože nám pan doktor Samšiňák neklade žádné podmínky a ultimáta, co by se na Šolcově statku mělo v budoucnu dít či konat, bude naše instituce k objektu přistupovat co nejvíc podobně, jako to činil s úctou a láskou on sám s manželkou. Akce, které byly dohodnuté, bychom chtěli zachovat, chtěli bychom také udržet to, co je zaběhnuté a má tradici. Šolcův statek by také v žádném případě neměl ztratit svou specifickou identitu tím, že bude zahrnut do našeho provozu,“ informoval Michal Babík,  ředitel  jičínského regionálního muzea s tím,  že v  současné  době pokračuje přepis statku  a nejpozději na jaře už  bude všechno vyřešené.

(red)