Odvaha promluvit! a smírčí kříž na jičínské radnici

titulka JIČÍN  –   Letošní dvacetileté výročí vzniku Jičínského apelu a vztyčení smírčího kříže na hřbetu Veliše nebylo jen vzpomínáním. Přineslo dvě aktuální provolání k dnešní době, připomínající potřebu vzájemného respektu a úcty mezi lidmi jiných, opačných nebo dokonce nesmiřitelných názorů.   „Autory jednoho z nich, které má název Odvaha promluvit!,  jsou studenti Lepařova gymnázia v Jičíně. Jejich postoje a odpovědné formulování myšlenek bylo pro účastníky zářijového setkání v porotním sále překvapením. Překvapením radostným. Pro ty, kdo by se chtěli s oběma texty seznámit, odkazujeme na webové stránky jičínského muzea nebo gymnázia, kde jsou vyvěšeny,“ připomíná učitel a bývalý ředitel Muzea hry  v Jičíně  Jaromír Gottlieb.  Od 15. října je v přízemí Městského úřadu na Žižkově náměstí k vidění výstava o celé akci, která propojuje události dějin Jičínska z let 1629, 1728, 1999 a 2019. Na místě jsou i archy, kam bude možné pod tato provolání svůj eventuální podpis připojit. Výstava potrvá až do 17. listopadu. Pak  budou s celou touto jičínskou iniciativou seznámeni členové Senátu České republiky, jak přislíbil senátor Tomáš Czernin. A tím by pak teprve bylo letošní výročí završeno. „Dějiny přece nemají rozměr pouze toho, co bylo a o čem se máme učit. Dějiny dlužno dělat,“ dodává J. Gottlieb.

(jg a red)

 

Záznam z  části Jičínského apelu ke smíření v kostele sv. Jakuba Většího  v Jičíně (13.9.)  kde zazněl českobratrský  chorál a   Halasovy verše  svým nezaměnitelným projevem recitovala Hana Kofránková, herečka a rozhlasová režisérka.

https://www.youtube.com/watch?v=eAeEzpA7HMw

Výprodej! začíná v Galerii plastik sobotní vernisáží

horice-galerie HOŘICE  –  Výstava  Výprodej! z tvůrčí dílny  designéra, sklářského výtvarníka a kamenosochaře  Jakuba  Berdycha  Karpelise  začne  v Galerii plastik v Hořicích  vernisáží v sobotu 12. října v 15 hodin.  Spoluzakladatel i na zahraniční scéně skloňovaného Qubus design studia je známý především díky konceptuálně laděným dílům, v nichž netradičním způsobem kombinuje materiály, narušuje zažité stereotypy a posouvá významy. Jakub Berdych je absolventem hořické  sochařské školy a návrat k práci v kameni charakterizuje i jeho aktuální tvorbu.

Celý příspěvek

Skautská muzejní noc ke století hořického skautingu

sto HOŘICE  –   Výstavu  ke  sto letům skautingu v Hořicích  v  hořickém  městském muzeu  doplní v pátek  18. října  Skautská muzejní noc od 18 do  23 hodin. Nabídne speciální program pro děti i dospělé. Komentované prohlídky výstavy,  která  mapuje stoletou činnost hořických skautů i současnost českého a světového skautingu, začínají v 18:30 a ve 20:30 hodin, součástí budou povyražení  pro děti, malé i velké.  Po celou dobu se navíc  uskuteční skautské workshopy v uzlování nebo v  první pomoci.  Odvážlivci se budou moci vydat na strašidelnou stezku do sklepa a ulovit si tak bobříka odvahy. Mobilní telefony rozhodně nejsou zapovězeny, naopak je návštěvníci využijí při lovu pokladu pomocí QR kódů. Zatím se mnoha lidem nepodařilo truhlu s pokladem otevřít, její bohatý obsah může tedy čekat právě na vás.  K nahlédnutí budou také všechny kroniky a další dobové písemnosti skautského střediska. Ty se běžně nevystavují, sloužily ale jako podklady k velké časové ose, která dominuje zadní stěně Štorchovy síně.

Celý příspěvek

Fotografická soutěž HOKUS FOKUS je ve finále

1570254451-img_0196 NOVÁ PAKA   –    Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku Fotografické soutěže HOKUS FOKUS, spojené s vernisáží fotografií,  se uskuteční v sobotu 12. října od 13 hodin  v novopackém kině.  Těšit se můžete nejen na výstavu všech soutěžních snímků, ale i komentované promítání snímků, které se dostaly do užšího výběru v jednotlivých kategoriích.  Pořadatelem je OPEN ART, z.s.. Přijďte se podívat, popovídat si o fotografování, potkat se s jinými fotonadšenci nebo zkonzultovat své snímky s členy odborné poroty. Rádi vás uvidíme !

(kk)

Fotoohlédnutí za Dnem architektury v Jičíně

titulka JIČÍN – Den architektury v Jičíně vedl 5. a 6. října  po stavbách tvůrce „moderního Jičína“  Čeňka  Musila.  V sobotu  zájemce prováděla hlavně Gabriela Petrová, historička umění z jičínského muzea,  nedělní „zmoklá“ procházka  byla v režii historičky  Evy  Chodějovské. Cestou se účastníci seznámili s hlavními budovami, které pro Jičín ve 20. a 30. letech 20. století architekt a urbanista vyprojektoval. 

(red)

Café Muzeum: poklady v archeologii, pravěká móda i dílny

vystr JIČÍN  –   Další oblíbené Café Muzeum  připravilo  Regionální muzeum a galerie v Jičíně  u  příležitosti  Mezinárodního dne archeologie.  Program návštěvníkům nabídne možnost vyslechnout několik odborných přednášek, které reflektují nejnovější archeologické nálezy na Jičínsku, zúčastnit se dílen pro malé i velké  nebo  se  pokochat pravěkou  módní přehlídkou. Café Muzeum se uskuteční v sobotu 12. října od 13 hodin v prostorách muzea.  „Program zahájíme otevřením muzejní kavárny, ve které si návštěvníci mohou dát čerstvě praženou kávu. K zakousnutí nabídneme drobné občerstvení podle pravěké a středověké receptury – ochutnáte tak moučné placky, ovesné koláčky, sušené ovoce či chleba s tvarohem,“  láká  za jičínské muzejníky Jana Schlesingerová a dodává, že návštěvníci si budou moci prohlédnout jednorázovou výstavu Poklady Jičínska, která ukáže nejnovější přírůstky archeologické sbírky muzea. K vidění bude například mincovní depot stříbrných denárů, kostra keltské ženy z Kopidlna nebo měděné předměty ze sklonku doby kamenné.

Celý příspěvek

Eurokomisařka Věra Jourová bude besedovat v Jičíně a Turnově

Pierre Moussa at the EC JIČÍN / TURNOV   –   Eurokomisařka  Věra Jourová  přijala  pozvání  o.p.s.  Baševi a  organizace  Turnovské památky a cestovní ruch.  V  pátek  11. října přijede besedovat do Jičína a do Turnova. Pořadatelé ji pozvali pro její aktivity spojené s agendou boje proti rasismu, diskriminaci a xenofobii, konkrétně pro její úsilí o řešení problému antisemitismu. Evropská komise úzce spolupracuje s členskými státy Unie, a to jak na úrovni hledání definice antisemitismu a ochrany obětí, tak na úrovni prevence, např. monitorováním on-line antisemitských projevů a jejich odstraňování odpovědnými firmami (Twitter, YouTube, Facebook či Microsoft), podporou památníků holokaustu, vzděláváním učitelů, pracovníků státní správy  nebo  členů neziskových organizací, podporou legislativy v členských státech, a další.  Eurokomisařka Věra Jourová  je připravena diskutovat i o jiných tématech  a to od  17 hodin v sále  Židovské 100 v Jičíně  a  od 20 hodin  v synagoze v Turnově, v  Krajířově ulici.

(red)

Jičín předvedl své charisma na letošní nejprestižnější události

titulka JIČÍN –  Od 3. do 5. října hostilo město  Jičín  celostátní konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.  Zúčastnilo se jí  na 120 hostů  z měst a obcí celé České republiky. Hlavním program se uskutečnil  v jičínském Masarykově divadle.

Podrobně jsme o programu informovali na:  http://zpravyceskyraj.cz/jicin-hosti-konferenci-sdruzeni-historickych-sidel/

ba8a2003 „V  Jičíně  využili příležitosti  k  představení města, které se pečlivě stará o památkově chráněné budovy a odpovědně je zapojuje do každodenního společenského života. Odpovědnost byla ostatně  druhým, nevyřčeným podtitulem letošní konference.  Jičín se totiž zároveň představil jako město, které zadává veřejné zakázky s ohledem na společenskou odpovědnost a které prosazuje moderní trendy, jako jsou separace odpadů a podpora cirkulární ekonomiky,“ připomněl  Jan Jireš, mluvčí jičínské radnice s tím, že pořadatel konference se vybírá velmi pečlivě : stane se jím město, které má na svém území hodně historických památek, zároveň se o ně stará  a zapojuje je do každodenního života. Město  Jičín je navíc držitelem titulu Historické město za rok 2016.  Jičínský místostarosta Petr Hamáček na konferenci mj. upozornil, že práce je ještě pořád dost. Ve špatném stavu je například jezuitská kolej,  jejíž rekonstrukce a využití zatím převyšují možnosti města.

Hosté navštívili  Valdštejnskou lodžii, Centrum přírodních věd – Hvězdárnu Jičín, Biograf Český ráj, Valdickou bránu, bývalou židovskou školu čp. 100,  nebo se jen tak prošli centrem města.  Ti nejvytrvalejší z hostů se v sobotu podívali  i za monumenty Mariánské zahrady v  komponované krajině Františka Josefa Schlika.

(jj a red)

Den architektury v Jičíně bude „v režii“ Čeňka Musila

moa JIČÍN  –  Po meziválečných stavbách tvůrce „moderního Jičína“  Čeňka Musila se o víkendu vydají zájemci  s historičkou Evou Chodějovskou.  V Jičíně budou navíc  v anketě hledat tři stavby, které jsou pro obyvatele symbolem města. První říjnový týden je totiž ve znamení festivalu  Den Architektury, který veřejnosti představí nový pohled na architekturu. Návštěvníci se mohou v celé ČR i na Slovensku těšit  na prohlídky jindy nepřístupných staveb i procházky po známých i neznámých místech s poutavým výkladem odborníků. Víc na   http://www.denarchitektury.cz

Sobotní setkání (5. října)  začne v 9 hodin ráno na  nádvoří  Valdštejnského zámku  v  Jičíně  s podtitulem:  Je symbolem Jičína jen Valdická brána?  Na „ikonické pohledy a stavby Jičína“ se pořadatelé budou ptát studentů jičínských středních škol, i  široké veřejnosti.  V 10 hodin dopoledne se zájemci sejdou na schodišti v zámeckém parku, kde začne procházka s historičkou Evou  Chodějovskou  na téma   Jičín – Čeněk Musil – Tvůrce meziválečného Jičína.  Cestou se seznámí s hlavními budovami, které pro Jičín ve 20. a 30. letech 20. století vyprojektoval  architekt a  urbanista, tvůrce „moderního Jičína“ Čeněk Musil. Druhý  termín procházky,  která přispěje  k lepšímu poznání  předností Musilovy  tvorby v kontextu s místem bude  v neděli  6. října  od 10 hodin, sraz je opět na schodišti v zámeckém parku.

(red)

Jičín hostí konferenci Sdružení historických sídel

namesti JIČÍN –   Celostátní odborná konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se  letos uskuteční  od 3.  do  5. října  v Jičíně.  To převzalo žezlo po loňském pořadateli,  kterým  bylo  město  Valtice.  Konferenci  dotačně  podpořil Královéhradecký kraj. Letošním podtitulem je „Vztah k místu a způsob jeho zprostředkování veřejnosti“. Program se uskuteční především v Masarykově divadle a ve Valdštejnském zámku. Do Jičína přijede na 120 hostů  z  celé České republiky, dorazí i zástupci ze dvou ministerstev – kultury a pro místní rozvoj,  předseda sdružení historických sídel  Libor Honzárek, hejtman Královéhradeckého kraje  Jiří Štěpán,  náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a senátor  Tomáš Czernin.  Smyslem konference, i celého Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, je popularizace památek a osvěta o důležitosti jejich renovace a rekonstrukce.

Celý příspěvek