Podtrosecká údolí budou jarní pastvou pro oči

snimek Podtrosecká údolí / Český ráj  –  Základní organizace ČSOP Prachovské skály srdečně zve všechny zájemce na první jarní výlet. Směřovat bude již tradičně do Podtroseckých údolí, kde v tuto dobu rozkvétají nádherné koberce bledulí. Šestnáctikilometrový  výlet  se  koná  v sobotu 18. března a zájemci se mohou sejít v 7:20 hodin  před vlakovým nádražím v Jičíně nebo v 8:00 hodin  u  železniční zastávky  Ktová. Návrat do Jičína je plánován vlakem z  Borku pod Troskami v 16 hodin. Na setkání se těší členové ZO ČSOP Prachovské skály.

(red)

Badatel pátral po pivovarech v Českém ráji

10a-kost-010-w-rau-1850-litografie LIBOŠOVICE / Český ráj   –  V libošovické knihovně Antonína Bocha se dnes od 16 hodin můžete těšit na vyprávění o pivovarech v Českém ráji.  Hostem bude zemědělský inženýr Jaroslav Egert z Kacanov, který se řadu let věnuje historickému bádání na nejrůznější témata. Velký ohlas měla mezi čtenáři jeho kniha Mlýny na Žehrovce. Je autorem a spoluautorem i  dalších publikací zaměřených  na regionální historii. Vloni např. vyšla  zajímavá a pěkně vypravená kniha, která pojednává o historii a současnosti jeho rodné obce Kacanovy. Do libošovické knihovny jsou zváni nejen přátelé piva…

(red)

Sobotecký starosta povolil první čálovické masopustní veselí

titulka ČÁLOVICE / Český ráj  –  Tradici s předjarní lidovou obchůzkou  s  kobylkou, s  medvědem  a  s dalšími maškarami  zahájili  (v neděli 26. února) v Čálovicích u Sobotky na Jičínsku. Historicky první novodobý ročník se jim bez nadsázky vydařil.   V obci, kde žije přes čtyřicet stálých obyvatel, se vyrojilo dokonce 33 maškar a přihlížely více než dvě desítky místních a přespolních. Čálovice patří pod město Sobotku. Řadí se k nejstarším obcím v okolí, první písemný záznam pochází z roku 1229.  Leží na jihovýchodním okraji Českého ráje.

Dříve než si poslechnete zvukovou reportáž, kterou jsme pořídili v neděli (26. února dopoledne), měli byste vědět, že podle  spisovatelky a výtvarnice  Kamily Skopové je masopustní obyčej  příslibem jara, kdy lidé zapomenou na „dobré vychování“, tancují, veselí se, křepčí, převlékají se za roztodivné potvory,  pijí,  jedí tučné pokrmy  a vůbec se chovají trochu ztřeštěně a bláznovsky:

(vaw)

Štefani mají nové držitele: sošky putují do Sobotky a Dětenic

imgp7396 JIČÍNSKO /Dětenice  –  Ceny Jivínského Štefana za kulturní počin loňského roku a za dlouhodobé zásluhy v kultuře  jsou rozdané.  Hostitelem  setkání s vyhlášením výsledků byla tentokrát obec Dětenice. Do konce loňského roku obdržela  Štefanská komise 124 nominací  za počin roku 2016 a 157 nominací za dlouhodobé zásluhy, celkem tedy 281 nominací. Prvek náhody rozhodl o držiteli ceny za loňský kulturní počin. Laureátem této ceny  je  město Sobotka a to  „za znovupostavení zchátralé 3796296-dum-pod-pulmesicem-v-sobotce-po-obnove-1-620x0p0 skulptury italského umělce Claudia Parmiggianiho Dům pod půlměsícem – Casa sotto la luna v Děkanské zahradě v Sobotce. Slavnostně odhalena byla  v  říjnu 2016 s doprovodným programem o vzniku a historii původní stavby a jejím znovupostavení, součástí programu bylo představení nových webových stránek celého projektu v Knihovně Fr. Šrámka“. Na tomto odkazu Českého rozhlasu Hradec Králové se o skulptuře dozvíte víc:  http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/v-soboteckem-parku-stoji-neobvykly-meditacni-prostor-dum-pod-pulmesicem–1695916

Těsně před letošním dětenickým setkáním, které začalo dnes v 16 hodin,  rozhodla Štefanská porota také o držiteli dřevěné sošky Jivínského Štefana za dlouhodobé zásluhy v kultuře.  Nejvíc hlasů  v této kategorii získala obec Dětenice  za  už  šestnáctý ročník festivalu Foerstrovy Osenice. V nominaci se uvádí,  že „jde o hudební svátek, kde účinkují pěvecké sbory nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Je vidět, že i v malých obcích lze dělat náročné akce, pokud obyvatelé přispějí k úspěchu svou nezištnou a obětavou prací.“

sbory „Program, který se konal v dětenické sokolovně,  byl perfektní: příjemné sousedské prostředí, které napovídalo, že lidi v obci drží pospolu. Paní Vališková četla z Foerstrových pamětí, viděli jsme úryvek z představení Labyrint světa. Program z místních zdrojů doplnil zpěv sopranistky, rodačky z Křince Jany Heryánové – Ryklové a také místní děti.  Štefanský klobouk pro příští pořadatelství převzal v Dětenicích místostarosta města Hořic  Ivan Doležal,“ přiblížila za pořadatele  členka Štefanské  komise  Oldřiška Tomíčková. Držitelům dřevěných sošek Jivínských Štefanů za Dobré zprávy blahopřejeme!

(red)

S Karlem Čermákem je v Českém ráji stále co objevovat

imgp2853 ČESKÝ RÁJ  –  Nejnovější kniha známého regionálního historika a sběratele historických pohlednic  Ing. arch.  Karla Čermáka „Opomíjená místa Českého ráje“  překvapí i  nejzasvěcenější znalce  Českého ráje  a přesvědčí  je i  nás, že máme ještě hodně co objevovat. „Karel Čermák se tentokrát cíleně zaměřil na zajímavá místa s pozoruhodnou historií, jež se sice nacházejí v bezprostřední blízkosti turisticky hojně navštěvovaných lokalit,  ale návštěvníci je buďto míjejí bez povšimnutí, nebo mají jen mizivou šanci je objevit. Karel Čermák se proto vydal v doprovodu nakladatele Leoše Erbena na intenzivní, rok trvající a v mnoha ohledech dobrodružnou výpravu, během opomijena které objevoval a dokumentoval místa vpravdě neznámá a neprávem opomíjená. Jejich současné i dobové fotografie posléze doplnil mapovými podklady a krátkými, čtivě psanými texty, v nichž čerpá z málo známých písemných pramenů,“ přibližuje předseda spolku Jičínská beseda.  Výsledkem se podle něj stala jedinečná kniha,  která je lákavou inspirací a praktickým návodem  k objevitelským výletům každého z nás. Dnes,  24. února od 18 hodin se v Porotním sále jičínského zámku dozvíte víc jak od regionálního historika Karla Čermáka, tak i od nakladatele knihy Leoše Erbena. Účastníci uslyší o peripetiích a překvapeních při  putování  p opomíjených místech, k nimž  často vedou skryté a křivolaké cesty. Součástí bude i autogramiáda knihy.  „Únorového setkání Jičínské besedy se navíc zúčastní i třetí „tajemný“ účastník těchto výprav, kterého mohou čtenáři spatřit v knize na fotografiích některých míst,“ láká P. Kracík.

(red)

Do konce února hlasujte o vítězi Ceny sympatie veřejnosti

panorama TURNOV / Český ráj –  „Město Turnov vyhlásilo veřejnou fotografickou soutěž, kterou fotografové zachytili jedinečnou atmosféru zimního města. Veřejnost teď může určit i svého vítěze hlasováním na facebookovém profilu města Turnova,“ upozorňuje  mluvčí města Anna Šupíková.  Snímky  najdete na :  https://www.facebook.com/pg/mestoturnov/photos/?tab=album&album_id=820602774744074  Hlasující mohou vybrat jeden snímek, který je nejvíc zaujme. Fotografie s nejvyšším počtem „To se mi líbí“ získá Cenu sympatie veřejnosti. Hlasovat můžete na Facebooku do 28. února 2017, kdy bude hlasování ukončeno a hlasy sečteny. Na začátku března budou všichni ocenění pozváni na turnovskou radnici, kde převezmou věcné dary.

Celý příspěvek

Opomíjená místa Českého ráje inspirují k výletům

cermak LIBOŠOVICE / Český ráj – V Knihovně Antonína Bocha v Libošovicích uvedou v sobotu 11. února v 16 hodin  nedávno vydanou knihu „Opomíjená místa Českého ráje“. Autorem je Karel Čermák, sběratel pohlednic, milovník Karla Jaromíra Erbena, pečlivý a skromný badatel, znalec historie Českého ráje. Svou novou výpravnou knihu představí společně se svým dvorním nakladatelem Leošem Erbenem, majitelem vydavatelství Gentiana v Jilemnici. V knize jsou podrobně popsána méně známá místa a události na Jičínsku, Sobotecku, Michovohradišťsku, v okolí Trosek, Hrubé Skály. na Turnovsku, Maloskalsku, Železnobrodsku. Zastoupeno je také Semilsko, Lomnicko a Novopacko. Jde o inspirativní publikaci, která vybízí k výletům a bližšímu poznávání krásného koutu Čech.

(red)

Šrámkovské matiné v Sobotce připomnělo Jaroslava Ježka

titulka SOBOTKA  –  Letošní Šrámkovské matiné připomnělo  osobnost,  která    byla   překvapivě velmi  blízko  regionu  Jičínska  a  Českému  ráji.  Účastníci tradičního setkání si v sále sobotecké spořitelny prostřednictvím členů Studia Šrámkova domu  nejprve  hudbou,  i básnickými texty připomněli letošní 65. výročí úmrtí básníka, prozaika, dramatika a buřiče Fráni Šrámka s tím, že  celý pořad studio představí  na letošním 61. ročníku festivalu českého jazyka, řeči a literatury imgp9498 Šrámkova Sobotka. Letošním ústředním tématem odpoledního setkání však  bylo 75. výročí úmrtí hudebního skladatele, dirigenta a klavíristy Jaroslava Ježka. Nezasvěcené diváky v sále tak možná překvapilo, že tato známá osobnost, úzce spjatá s Osvobozeným divadlem Voskovce a Wericha, měla blízký vztah k Libáňsku,  k Veliši na Jičínsku a také  k Turnovu. Tato fakta, ale i základní Ježkovy životní a tvůrčí mezníky připomněl v Sobotce Vlastislav Hnízdo, emeritní vysokoškolský profesor z Turnova. Jeho vyprávění  doplnila Ježkova hudba v mimořádně kvalitním podání klavíristy Martina Hyblera a kontrabasisty Ivana Hájka.

Celý příspěvek

Pro Český ráj je tu oblíbená trhací mapa, i kalendář TOP akcí

top-akce-titulka ČESKÝ RÁJ  –  Sdružení  Český ráj  vydalo na začátku letošního roku nové  propagační materiály pro oblast Českého ráje. Patří k nim „trhací mapa regionu Český ráj“, která usnadní turistům všeobecnou orientaci v regionu a  její uživatelé v ní najdou přehled nejvýznamnějších turistických cílů a památek. „Další nově vydanou tiskovinou je „Kalendář kulturních, sportovních a společenských TOP akcí 2017“, který vychází již tradičně začátkem roku. Pro čtenáře je tam celoroční přehled nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí, turistických pochodů, i letních  a prázdninových skalni_mesta_titulka programů ve městech a na turistických atraktivitách. Součástí kalendáře je také přehled významných výstav muzeí a galerií v Českém ráji,“ přiblížil ředitel sdružení Český ráj Aleš Hozdecký.  Reedice se dočkaly velmi žádané letáky „Hrady a zámky“ a „Skalní města“. Byly vydány ve čtyřech jazykových mutacích: čeština, angličtina, němčina a polština. Nové materiály budou  dispozici zdarma na pultech informačních center a na dalších místech v regionu. Objeví se samozřejmě i na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Z tuzemských veletrhů to bude Holiday World Praha, Dovolená a region Ostrava, Infotour Hradec Králové, Euroregion Tour Jablonec nad Nisou, For Bikes Praha či Krajské dny Libereckého kraje a ze zahraničních např. Vakantie Utrecht, ITB Berlín, Tourtec Jelení Hora, ReiseMarkt Drážďany a MTT Wroclaw.

Materiály jsou v elektronické formě ke stažení k dispozici na stránkách www.cesky-raj 

(red)

Ptačí chřipka v kraji: venkovní chovy je rozumné přemístit

titulka KRÁLOVÉHRADECKÝ   KRAJ  / Jičínsko    –  Krajská veterinární správa vydala doporučení chovatelům  drůbeže a exotického ptactva, které se týká preventivních opatření proti tzv. ptačí chřipce. „Město Jičín situaci monitoruje a vzhledem k tomu, že se tato nemoc objevila u volně žijícího ptactva už i v Královéhradeckém kraji, měli by chovatelé přijmout opatření, aby domácí ptactvo pokud možno nepřišlo do styku s volně žijícím ptactvem či jeho trusem a omezilo se tak riziko případné nákazy. Domácím ptactvem  je  myšlena  drůbež, kur, ale například  i papoušci,“ sdělila mluvčí jičínské radnice Magda Doležalová.

Celý příspěvek