Do nového roku bez Nových novin. Končí po 22 letech

nove-noviny JIČÍNSKO  –   Titulek před vstupem do roku 2020  nepřináší  dobrou zprávu.   Schovat  ho  do  Černé schránky  se  ale nesluší:  Nové noviny si za více než  dvě  desítky  let  zasloužily  oprávněnou pozornost  čtenářů  a  spíš  více než méně se držely  svého  původního poslání  z  prosince roku 1997, kdy redakce  začala  pracovat. A to  se zase tak často v našich  ( i jiných)  zeměpisných  šířkách neděje.  Takhle tehdejší  redaktoři oslovili  budoucí odběratele tiskoviny  v nultém čísle:  

Vážení čtenáři,  do rukou se vám právě dostalo nulté číslo měsíčníku Nové Noviny.  Záměrem našeho redakčního kolektivu zpravodajů a dopisovatelů je zprostředkovaně přinášet zprávy, informace a zajímavosti, týkající se především města Jičína a jeho občanů. Navzájem si však připusťme i zpravodajské aktivity z ostatních měst a obcí okresu.  Nové noviny nevyužívají státních finančních prostředků, ani dotací politických stran. Tento fakt by nám měl umožnit objektivní a nezávislý pohled jak na instituce řízené státem, tak na radnice obcí a měst, jejichž činnost řídí námi volení poslanci. Stejně tak budeme pohlížet na podnikatelské aktivity soukromých společností, činnost spolků a organizací. Výjimky by měly tvořit pouze články placené inzerce (PI). S obsahem těchto materiálů se nemusíme vždy názorově ztotožnit a o jejich uveřejnění rozhodne redakční rada.

Na osmi stranách měsíčníku chceme přinášet zprávy o důležitých událostech ve městě, publicistiku, policejní zpravodajství, informace z kultury, sportu a pozvánky na společenské akce. Prostor dostanou i zajímavé pohledy do historie města. V dalších rubrikách vás budeme seznamovat se vším co se sluší pochválit, ale také s problémy a negativními jevy, na které poukazujete nebo poukazovat budete.

Je  29. prosince 2019, listujeme  úplně posledním číslem Nových novin  a na čtvrté straně  vpravo dole čteme: 

Vážení čtenáři týdeníku Nové noviny, děkujeme Vám za přízeň v uplynulých letech, kdy jsme Vám pravidelně přinášeli aktuální zpravodajství z regionu. Nyní se 22letá historie našeho listu uzavírá. Nové noviny k  31. prosinci končí.  Přejeme Vám krásné vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2020.  Redakce Nových novin.

A  co se psalo v nultém čísle Nových novin v prosinci  roku 1997, to z nostalgie, i z piety  připojujeme:

Kde nás najdete: 
Jičín – Redakci NOVÝCH NOVIN naleznete v nejvyšším poschodí prosklené budovy na autobusovém nádraží (VZP). Příspěvky zasílejte na adresu 17. listopadu č.p. 861, 506 01 Jičín. Osobně můžete doručit korespondenci do redakce, nebo využít schránky umístěné v levé části přízemí zmíněné budovy. Nové noviny lze číst i pomocí internetu – Server Jičín: http://jicin.tpc.cz Pokud nás nezastihnete na redakčních telefonech 0433/523 443, 0433/522 604 doporučujeme využít linky 0443/24 429 nebo mobilního telefonu 0602/446 007.

(mar)

Nové Noviny nemohou vycházet zdarma
Jak jste asi všichni pochopili, nulté číslo Nových novin zaplnilo všechny jičínské poštovní schránky zdarma poprvé a bohužel naposled.  Počínaje prvním číslem, tedy lednovým, budete muset v případě zájmu o tento měsíčník sáhnout do peněženky pro rovných šest korun. Nové noviny příště koupíte vždy začátkem prvního týdne v měsíci na novinových stáncích a samozřejmě tam, kde se běžně prodávají. Nabízíme vám i trochu neobvyklou možnost čtení Nových novin – na internetu (Server Jičín: http://jicin.tpc.cz). Podle čtenářského zájmu jsme připraveni vydat předplatitelský lístek, jehož vyplněním se měsíčník dostane opět až do vaší schránky, přičemž ještě získáte slevu a na každém vydání ušetříte celou jednu korunu.

(mar)

Právě uplynulo sto let od výtržností v Jičíně
Počátkem prosince tomu bylo sto let, co tichý, klidný Jičín, město škol a úřadů, zažil po dva večery a po dvě noci pouliční výtržnosti, jaké neměly pamětníka.

V noci na 3. prosince 1897 byla vytlučena mnohá okna domů v Židovské ulici, nejhůře byla postižena německá židovská škola, která byla už dlouho trnem v oku českému národnímu cítění. Vytlučeny byly také okenní tabulky Lesevereinu, jediného německého spolku v Jičíně. Večer dalšího dne dal majitel hotelu „U města Hamburka“ (dnešní Paříže) hrabě Šlik sám sundat – na popud vůdčích osobností města – tabuli Lasevereinu z hotelu. Dav lidí přihlížel s nadšením a táhl pak na velké náměstí sundat označení Central z tehdejšího hotelu židovské rodiny Goliathů (dnes Valdštejnovo č.p. 3).  Pak se lidé dali do vytloukání oken židovských bytů. Proti rostoucím výtržnostem zasáhla vojenská posádka pod vedením majora Weisse – a situace se postupně uklidnila.

„Národní výbor“, složený z členů městské rady a představitelů národních spolků, k událostem vydal 11. prosince 1897 prohlášení, že pouliční výtržnosti byly „svým rázem čistě protiněmecké a nenesou ….znak antisemitismu“.

Bylo tomu opravdu tak? Na to se pokusíme odpovědět v příštím čísle Nových novin.

(Ú)

Nezletilí školáci zabíjeli v honbě za dobrodružstvím
Libáň – Nezvaní „hosté“ navštívili před nedávnem odchovny bažantů ve Starých Hradech, Libáni a Zlivi, patřící libáňskému mysliveckému sdružení „Pod borovičkou“.  Roztržením sítí vnikali do voliér, kde sadistickým způsobem utloukli více jak 130 bažantů připravených k vypuštění do volné přírody. Bažanty masakrovali klacky, přičemž některé doslova přibili k zemi. Škody přesáhly 13 tisíc korun. Kopidlenští policisté si v počátcích vyšetřování stanovili dvě verze možného motivu. Takto hrůzný čin mohl spáchat někdo z Libáňska jako mstu za osobní problémy se zdejším mysliveckým svazem, ale také to mohly být děti, které si tam chodily hrát. Podle zjištěných stop ve voliérách se nakonec přiklonili k druhé variantě, která se ukázala tou správnou. K trestnému činu se v závěru vyšetřování přiznali dva dvanáctiletí žáci Základní školy v Libáni. Pohnutkou jim údajně byla touha po dobrodružství a hra na „Ramba“. Případ byl šetřen jako trestný čin poškozování cizí věci a týrání zvířat. Vzhledem k tomu, že vinící nejsou věkem doposud trestně odpovědni, byla celá věc odložena.

(tmp – mar)

Pavilon operačních oborů zahájí činnost v roce 2000
Jičín – Sítem výběrového řízení na obsazení místa ředitele okresní nemocnice propadlo všech osm kandidátů. Z předchozího období, dluhy zatíženou organizaci, tedy nadále z pověření okresního úřadu řídí ing. Dana Kracíková.  V jičínské a novopacké nemocnici spolupracuje 87 lékařů a 320 pracovníků středního zdravotnického personálu. Okresní nemocnice Jičín provozuje 11 specializovaných oddělení s 347 akutními lůžky, LDN s 68 lůžky, oddělení komplementů, lékárnu, lékařskou záchrannou službu a dopravní zdravotní službu.

Za ředitelování ing. Václava Třešňáka byla zastavena činnost prádelny LDN v Nové Pace. Dalším ekonomickým opatřením měla být i přes odpor lékařů a zástupců města zrušena novopacká biochemická laboratoř a nemocniční kuchyně. Toto se podle vyjádření současného vedení mělo dít, aniž bylo známo, zda opatření přinese významnou finanční úsporu kompenzující problémy, které by nastaly v případě zrušení jmenovaných provozů. Faktem je, že se okresní nemocnice nachází v tíživé ekonomické situaci již řadu let a že problém s financováním tohoto zařízení přetrvává i v současnosti.  V roce 2000 dojde k celkovému zprovoznění budovaného pavilonu operačních oborů. V něm se soustředí chirurgické obory – ORL, gynekologie s porodnicí, chirurgie a dětské oddělení. Všem společně budou k dispozici tři centralizované operační sály se stálým lékařským personálem, lůžkovým ARO a jednotkou intenzivní péče (JIP). Přízemí budovy obsadí oddělení pro příjem akutních případů, chcete-li záchranka, pohotovost, nebo spíše podle vzoru televizních seriálů – oddělení EMERGENCY.

Výstavba je dotována za státního rozpočtu. Nečerpá tedy finanční prostředky z pokladny zřizovatele nemocnice – okresního úřadu, ani ze samotného zdravotnického zařízení. Pavilón operačních oborů přijde minimálně na 375 milionů korun.

(mar)

Padnou stromy v městském parku ?
Jičín – Před několika dny byl projednáván návrh na rekonstrukci jičínského zámeckého parku. Architekt Šonský plánuje vykácet všechny lípy a okrasné třešně v horní části a polovinu lip v dolní části parku. Touto aktivitou by téměř zanikla možnost letního posezení v chladném stínu tohoto krásného historického prostředí – novou výsadbou by byly pouze záhony letniček! Pokud se k tomuto záměru chcete vyjádřit, nebo umíte navrhout jiné řešení napište, nebo se obraťte na městský úřad, odbor místního hospodářství – veřejná zeleň, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, kde je k volnému nahlédnutí i projektová dokumentace.

/eh/

Česká pojišťovna půjde do nového roku v novém
„Císařsko královský privilegovaný ústav pro škody pohořením vzniklé“, byl založen v roce 1827. Od tohoto data se odvíjí právní kontinuita až po dnešní Českou pojištovnu a.s., která je největším pojišťovacím ústavem v České republice. Na našem území poskytuje ze všech pojišťoven nejširší komplexní pojišťovací služby v nejhustší síti poboček, agentur a jednatelství.

Jičínské pracoviště České pojišťovny se právě v těchto dnech stěhuje do nové, architektonicky zajímavé budovy v Jungmannově ulici (v blízkosti autobusového nádraží). Přibližně za deset dní zde zahájí činnost agentura pojištění občanů, doposud sídlící v budově okresního soudu. Z Havlíčkovy a Denisovy ulice se do nových prostor přestěhují agentury průmyslu a podnikatelů.

V průběhu příštího roku se zde usídlí i Pragobanka. Tím dojde k soustředění všech pracovišť České pojišťovny, což byl hlavní důvod k zahájení výstavby nové provozní budovy. Dalším pak byly stísněné poměry některých pronajatých pracovišť. Až vstoupíte do důstojného a příjemného prostředí prosklené budovy, tak se ocitnete ve velké hale, kde obdržíte základní informace a zároveň zde budete moci uzavřít pojištění. Ve dvou pokladnách pak zaplatíte, nebo naopak obdržíte plnění z pojistné události. Dva oddělené boxy vám v případě potřeby zajistí anonymitu při jednání s likvidátory. Do kanceláří agentury průmyslu a podnikatelů, umístěných v prvním patře budovy, pohodlně vystoupíte přímo z provozní haly. Závěrem je nutné vyzdvihnout výborný výsledek královéhradeckého Pozistavu, jehož pracovníci tak rozsáhlou výstavbu realizovali za neuvěřitelných 16 měsíců.

Pro klienty uvádíme novou adresu agentury: Česká pojišťovna, Jungmannova 1103, 506 50 Jičín. Od 15.12.1997 pak platí i nový telefon 0433/586111.

(mar – PI)

Děti dětem
Jičín – Se zajímavým nápadem, jak pomoci záplavami zničené Základní umělecké škole v Otrokovicích, přišla jičínská „hudebka“.

Děti pod vedením pedagogů nastudovaly program, který pak odehrály na sedmi představeních v Lázních Bělohradu, Nové Pace a naposledy 20. listopadu v Jičíně. Výtěžek z těchto vystoupení ve výši 18 000 korun jistě udělá radost paní ředitelce Miladě Grimové ve zdecimované otrokovické „hudebce“. Děti tak svojí uměleckou prací pomohly kamarádům z postižené oblasti.

(ras)

Změny na MěÚ
Jičín – Vzhledem k rekonstrukci radnice se přesunula některá pracoviště a kanceláře městského úřadu do budovy č.p. v Nové ulici. Jedná se o vedoucího odboru místního hospodářství Jaroslava Zacharu, pracovníka tohoto odboru Kamila Kunsta, živnostenský úřad, správce počítačové sítě Bohuslava Švihu a Josefa Ruse a dále o mzdovou a finanční účtárnu. Stávající telefonní čísla přestěhovaných pracovníků platí. O změnách se můžete informovat v podatelně MěÚ na Žižkově náměstí.

(ras)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *