Do přírody po asfaltu. Děti by se neměly umazat

titulka JIČÍN / Sedličky / Železnice –  V  Porotním sále Valdštejnského paláce v Jičíně se na  veřejném jednání zastupitelů nepodařilo přesvědčit většinu zastupitelů, aby hlasovali pro revokaci  usnesení o změně povrchu cyklostezky  z Jičína  do Železnice. Návrh na  změnu  z  asfaltového betonu AC 11  na  přírodní zhutněné kamenivo přednesl radní Josef Novotný. Následovala poměrně mohutná diskuse, kterou vykrývali hlavně milovníci asfaltu, především nadšení cyklisté.  Programové body se ještě před zahájením  schůze  překvapivě  zamíchaly  a cyklostezkové  téma  tak přišlo na  řadu  prakticky hned na začátku.

Cyklostezka by posloužila všem kromě  in line bruslařů

„Všichni velmi dobře víme, že problematika cyklostezky Železnice – Jičín  je tématem, o kterém pohled do salu se velmi živě diskutuje už nejméně rok a půl. V poslední době se však nediskutuje o tom, zda cyklostezka ano či ne, ale jaký bude její povrch. Diskuse je velmi emocionální a to jak mezi zastupiteli, tak zejména mezi veřejností.  Ta se rozdělila na dva ostře oddělené tábory a vznikly petice z obou stran. Důležité bylo, že v dubnu 2014  rada města změnila povrch cyklostezky  z penetračního makadamu na asfaltový beton a následně červnové jednání zastupitelstva tyto změny společně s financováním schválilo také. Dnes je celé kolečko ve fázi,  kdy byla podána žádost o územní rozhodnutí,“  otevřel  ožehavé téma radní Josef Novotný, který  vystoupil i  za odpůrce asfaltového povrchu. Navrhl zastupitelům, aby revokovali původní usnesení a asfalt nahradili zhutněným kamenivem.  Zároveň upozornil, že takový  povrch by vyloučil z užívání  stezky jen  inlinisty, kteří 11 jsou  velkým nebezpečím pro  všechny ostatní uživatele.  „Tato cesta by měla sloužit k výletům a výjižďkám do přírody, nemá to být rychlodráha,“ zdůraznil J. Novotný.  Jako první reagoval zastupitel  Petr Šindelář, který se netajil tím, že propaguje asfalt.  „Myslím, že čím více lidí se tam bude pohybovat, tím lépe. Vylučovat  bruslaře  je špatný směr a právě proto takový povrch podporuji kvůli lidem, kteří nemají  kde jezdit,“ osvětlil zastupitel  Petr Šindelář svůj „asfaltový“ názor.  Jeho kolega, zastupitel Miloš Starý  přečetl z pověření dva protichůdné názory na budoucnost jabloňové aleje.  První mu předal geolog Martin Košťák, který prosazuje rozumný kompromis pro všechny skupiny účastníků  v podobě zpevněného, neasfaltového povrchu.  Druhý příspěvek byl úvodem k petici pro asfalt,  jehož autorem je  Radek Řehák.  Nedávno v Železnici otevřel kavárnu a záměr vybudování  asfaltové  cyklostezky  z  Jičína  mu  vyhovuje.

Trasa Valdice – Železnice je důležitá kvůli bezpečí

„Jsem podporovatelem návrhu pana Novotného, i když vím, že je to věc velké diskuse. Jisté je, že do budoucna vznikne i cyklostezka, která bude spojovat obec Valdice se Železnicí. Všichni víme, když tam projíždíme, že měla být už dávno. Tato cyklostezka bude bezpochyby asfaltová, tak jak kracikova běžně vznikají  stezky podél asfaltových silnic. Jak jsem zjistil, město Železnice jedná  s vlastníky pozemků v této lokalitě. Ti vesměs nejsou proti, aby byly vykoupeny pozemky po levé straně komunikace, která vede z Valdic do Železnice.  Bude to  jasná  spojnice, kterou využijí Železničtí i Valdičtí. Cyklostezka, která by měla  vzniknout v jabloňové aleji, ta nechť je z povrchu, který bude příjemný pro většinu.  Myslím, že  nejlepší je zhutnělé kamenivo,“ přidal se k názoru J. Novotného místostarosta Jan Jiřička.  Schůzi zastupitelů  navštívila i železnická starosta Dana Kracíková, která do mikrofonu připomněla, že Železnice  cyklostezku z Jičína kolem Zebína podporuje v asfaltové podobě, protože je to rozumná cesta pro všechny.  Obyvatelé městečka však potřebují i  bezpečnou cestu do Valdic.  „Ta naše vznikne v horizontu několika let, kdežto ta, kterou připravuje město Jičín, by mohla být časově bližší a navíc vede krásnou přírodou, proto bude prospěšná,“ míní železnická starostka.

Zachovejme jedinečný  charakter krajinné kompozice

„Jedná se o zhruba dvoukilometrový úsek  luk  kolem Bílého mlýna mezi zahrádkářskou kolonií alej a  Čeřovkou  a rekultivovanou skládkou Zebín, což je skutečně poslední dochovaný příměstský prostor, který v průběhu třech, čtyř staletí  zůstal prakticky nedotčen. V tomto krátkém úseku dnes máme možnost vstoupit do krajiny, jak ji znaly generace našich předků.  Jinde ji  v bezprostředním okolí  Jičína  nenajdeme. Navíc se tady neobjevují ani žádné výraznější prvky moderní civilizace 20. století, které by znehodnocovaly horizont,“  bránil krajinu před asfaltem jičínský občan, archeolog Pavel Kracík.  Naopak,  ve prospěch asfaltové cyklostezky  vystoupil například  bývalý  jičínský zastupitel Miroslav Jiran, cyklista Ivan Pírko  či  MUDr. Jan Tomášek  ze Železnice.  Jiří Krupka ze ZO ČSOP Prachovské skály připomněl, že je třeba zajistit  na cyklostezce bezpečí pro všechny.  To se podle něj dá řešit jen méně rychlým povrchem (ne asfaltovým), a také tím, že bruslaři mohou mít v Jičíně svou vlastní dráhu jinde.  „Zpevněný přírodní povrch je kompromisním návrhem pro cyklostezku. Zároveň umožní, abychom  tady příštím generacím zanechali jedinečnou, neposkvrněnou krajinu,“ řekl ve svém diskusním příspěvku J. Krupka.

Obyvatelé  Sedliček  o  asfalt  na  cyklostezce  nestojí

„V Sedličkách mi vyhubovali, proč se prý neberu o to, aby tam nebyl asfalt. Jsou totiž zásadně proti. Sama vidím, že lidi tam chodí, projede se tam i s kočárkem. Cesta je tam už mnoho let, nikdy nebyla udržovaná, proto se nedivte, že je tam  plno vody,  není  odkanalizovaná. Lidi u nás  chtějí  travnatý nebo zpevněný povrch, ale ne asfalt. Vyřizuji to tak, jak mi bylo řečeno, ale řekla jsem jim,  že to asi sama neovlivním. Ale netvrďte mi, že když by tam byl zpevněný povrch,  že by tam nemohly jezdit kočárky, když mohou jezdit kola. A že tam teď  jezdí motorky, to  vidím dnes a denně. A nejenom motorky, i malé traktůrky,“ vystoupila za  spoluobčany   Hana  Rejhová, předsedkyně osadního výboru Sedličky. To, že přírodní cesta je v 21. století nemoderní, znělo z úst příznivců asfaltu velmi často. V tomto kontextu zmiňovali i dětské uživatele, kteří se na asfaltové cyklostezce neumažou.

Povrch ze zhutněného kameniva není sportovní, ale rekreační

tabule „Od začátku nám bylo jasné, že pokud chceme nahradit asfalt jiným povrchem, tak musí být opravdu odolný a  vyžadovat minimum údržby. Hledali jsme kompromis. Proto se naše pozornost obrátila k firmám, které dělají lesní cesty, protože vedou v těch nejtěžších terénech, jezdí po nich těžká technika. Proto jsme se přiklonili ke zhutněnému kamenivu,“ vysvětlil radní Luděk Havel s tím, že se na takový povrch jel podívat do nedalekého Kněžmostu, kde cyklostezka slouží pět let zatím bez údržby a lokalita, v níž se nachází,  se podobá  jičínské jabloňové aleji.  Pro vytvoření povrchu ze zhutněného kameniva nejsou zapotřebí žádná pojiva, je stoprocentně recyklovatelný, nezatěžuje životní prostředí a při poškození se udržuje daleko snadněji než asfalt, který je také mnohonásobně dražší. Podle knezmost 2 výpočtu odborné firmy, který pan Havel předložil, by  třímetrová cesta se zpevněným povrchem o tloušťce 30 centimetrů v jičínské aleji stála jeden a čtvrt milionu korun  bez  DPH.  „To znamená, že vychází 230 korun za metr čtvereční bez DPH.  Celková cena je tedy zhruba čtvrtinová oproti kalkulaci na asfaltový povrch,“ vyhodnotil náklady L. Havel a zdůraznil, že takovou stezku mohou využívat pěší, cyklisté, imobilní spoluobčané  na vozíku, maminky s kočárky i  pejskaři. Nebyla by tedy ryze sportovní, ale spíše rekreační. „Buďto chceme tuto cestu otevřít všem, tedy i  inlinistům, a pak by tam měl být asfalt, nebo chceme vyloučit určitou skupinu lidí, tedy bruslaře, hendikepované a maminky s kočárky, pak vytvořme lesní cestu, která by však po vymačkání nebyla vhodná ani pro cyklisty, budou tam ostré kamínky a podobně,“ reagoval zastupitel Miloslav Kůta. V technické poznámce Luděk Havel znovu upozornil, že by zpevněná cesta měla vyloučit pouze bruslaře. „Nevím, proč by tam ti ostatní nemohli. To je úplný nesmysl! Není tam nic, co by bránilo k naprosto bezpečnému a bezproblémovému pohybu. Díky použité technologii tam nemohou být ani žádné ostré kamínky. Mám tu příklady z konkrétních realizací konkrétních cest,“ připomněl L. Havel. K navrhované změně povrchu se za investiční odbor výstavby města vyjádřil  Jakub Šmíd. Mechanicky zpevněné kamenivo podle něj není v daném úseku vhodné hlavně kvůli erozi dešťovou vodou.

Nevytvářejme bariéry, pojďme tam všichni

nisa „Jedna skupina dělá maximum pro to, aby  krajinu maximálně otevřela  pro všechny, druhá skupina, vědoma si unikátnosti té krajiny, vytváří určité bariéry pro to, aby  krajinu neotevřela a aby tam chodila jenom omezená skupina lidí. To mně přijde trošku sobecké. Myslím si, že každá krajina je něčím vzácná. S podobným přístupem, který máte vy, bychom v této republice nic nevybudovali,“ obrátil se na odpůrce asfaltu zastupitel Martin Puš. „Myslím, že  Jičín by měl chránit venkov  a nedívat se přitom na to,  že dělají asfalt  v  Rakousku, v  Krkonoších  nebo jinde. Měli byste chránit  to, co je okolo Jičína. Všechna  města, která s tím pracují,  už venkov zrušila  a pokud  byste přistoupili na alternativní petice cestu, tak  zachováte venkov  a s  ním  i jedinečnost Jičína. Zároveň  nevyloučíte, aby tam jezdili vozíčkáři, cyklisté, chodili maminky s kočárky, pejskaři, využívaly ji děti na odrážedlech. Bruslařům a „kolečkovým“ lyžařům najděte jinou cestu, jinou variantu, kde by mohli bezpečně jezdit. Měli byste to moudře řídit tak, aby tudy do krajiny šel ten, kdo se zajímá, nespěchá a kochá se jí.  Když cestu otevřete všem, tak ji vezmete chodcům,“  upozornil zastupitele Jaromír Gottlieb, autor studie Jičín-město čtyř krajin.  K  tomuto názoru se připojila i zastupitelka Alena Stillerová. „Pojďme se zamyslet nad tím, že bychom nejprve vybudovali alternativní povrch. Zjistili bychom, jaká negativa či pozitiva to přináší a pak se můžeme zamýšlet nad asfaltem,“ vyzvala A. Stillerová. Její stranický kolega, starosta Jan Malý naopak  připomněl významné asfaltové a využívané cyklostezky v okolí. Například Poděbrady-Kolín, kde jezdí i bruslaři a chodí pěší. Podle jeho názoru se tam všichni dobře srovnají. „Svůj život chtějí nějak  zpomalit, ale ne tak, že budou chodit pěšky, protože takové zpomalení si nemůžeme dovolit, ale zpomalit tím způsobem, že budou jezdit na městském kole a po kvalitním povrchu. Proto jsem pro asfalt. I pro mě je však důležité, jakým způsobem se bude udržovat, abychom pak neřešili, až bude nějak znehodnocen,“ podpořila příznivce asfaltu zastupitelka Ivana Krabcová. „Ze společenského hlediska preferuji asfaltový povrch,“  uzavřel  diskusi  zastupitel MIloš Starý.

Závěrečné hlasování potvrdilo sílu asfaltu: 16 : 5 (proti zvedli ruku : J. Novotný, L. Havel, A. Stillerová, P. Lisý a  J. Jiřička)

(vaw)

11 komentářů u „Do přírody po asfaltu. Děti by se neměly umazat

 1. HZ

  Jak čtenář sám vidí, některé výroky byly skutečně velmi oduševnělé a jako kabaretní číslo by nepochybně obstály. Mě nejvíce zaujala fráze „otevření lokality pro celou veřejnost“, které zdatně sekunduje výrok „jiný povrch než asfalt diskriminuje“ a dále pozoruhodná myšlenka „rozhodněte se pro asfalt, děti pak budou zdravé a nebudou pacienty“. Asfalt má prostě nadpřirozenou moc a mýtické rozměry, což někteří demonstrovali více než dostatečně, za což je pak dav zcela spontánně odměnil potleskem, aby je podpořil v jejich srdnatém boji proti nebezpečné přírodě. Je to město sportovců, pravil jeden kvalifikovaný řečník.

 2. Lada

  Hmm, za těch 8 let, co tam chodím pěšky, nebo jezdím na kole potkávám dopoledne, i odpoledne davy a davy dětí, které tak touží chodit do přírody. Hlavně Jičín má velice uvědomělé pubescenty, kteří místo sezení u počítačů a poflakování se po hospodách každý den chodí touto cestou ve velikých houfech kochat se krajinou. Mám takový pocit, že až tam dají asfalt, nebude tam už teprve k hnutí… ; ) Nebylo by na zvážení udělat tam rovnou čtyřproudovou dálnici-silnici, která by nás spojila třeba, rovnou i s Lomnicí? ; )

 3. Petr Krupka

  celé diskusi a obhajobě asfaltu mi však chybí prapůvodní myšlenka obnovené krásné jabloňové aleje,která bude znehodnocena asfaltovým povrchem a tento bude za několik let znehodnocen a poškozen kořenovým systémem nově vysazených jabloní.
  Respektuji možnost stavby cyklostezek s asfaltovým povrchem,avšak zde bylo zcela opominuto,že budeme asfalt aplikovat do nově vysazené aleje,tento bude několikrát přetnut žulovými přejezdy a vzhledem ke hladkosti,sklonu a spadu listí bude pro mnohé i nebezpečný. Asfalt pro sportovní využití a pro rodiče kteří se bojí trocha bláta na botičkách dětí bude vybudován o sto metrů dále od P za Dentalem až do Dílců.
  Nejsou dva pruhy asfaltu v této krásné lokalitě velkým přepychem???

 4. Lucie Rychnová

  Po přečtení článku a vyposlechnutí audio záznamu z jednání jsem bohužel došla k závěru, že s většinou zastupitelů nelze diskutovat na vyšší argumentační úrovni. Některé výroky doprovázené následným potleskem komparzu vytvářely dojem pokrokového setkání pracujícího lidu budujícího společně světlé a šťastné zítřky: „ kdo nejde s námi, jde proti nám!!“. Tragikomických rozměrů nabylo také základní nepochopení technologie nabízené alternativy, která je ze zhutněného kamenného agregátu, načež někteří zastupitelé mluvili neustále a opakovaně i po upozornění o štěrku. Je opravdu výborné hlasovat a nedisponovat nejzákladnějším pochopením. Nedostatek intelektu, či dobré vůle rozumět? Nebo obojí?

 5. Michael

  Takže se schválila věc, která nikomu nepomůže a krajině uškodí… Chápu motivaci radních, nechápu motivaci občanů.

 6. petr

  jičín je tak bohatý,že bude mít vedle sebe dvě cyklostesky.ono nestačí,že máme nejdražší cákadlo ve střední evropě/koupaliště/

 7. Jaroslav Špigl

  Argumenty o čistých dětech a diskriminaci bruslařů přebily argumenty lidí, kteří o problematice něco vědí. Tak to v Jičíně prostě chodí. Ale s asfaltem se Jičín dostane hned do vyšší ligy. Trend je momentálně opačný ale to dojde do Jičína tak s další generací. To podle pana Puše bude krok ke světlým zítřkům. By mě zajímalo, jestli vůbec pan Puš ví, kde se tato lokalita nachází.
  Inteligence hold v Jičíně dlouhodobě nemá na růžích ustláno.
  Jen k argumentu o diskriminaci bruslařů. Je to něco jako automobilista, cyklista nebo handicapovaný. Handicapovaný je člověk, který má zdravotní stav, který je často nevratný. Bruslař má na nohou nepřirostlé brusle, které se nasazují na povrchu, který je k tomu vhodný. Pokud tento povrch není, tak si bruslař vezme boty, kolo, psa nebo kočárek stejně jako všichni ostatní. Jako třeba automobilista. Tudíž spojení diskriminace bruslařů je úplně mimo mísu.
  Na závěr bych chtěl říct, že to není zase taková katastrofa, protože až dojde ten dnešní trend, tak se prostě asfalt zase vybagruje.

 8. Jaroslav Špigl

  Ještě k těm dětem. Doufám, že každý rodič by měl raději umazané dítě od bláta, než sedřené o asfalt. Ale to nechci nikomu sahat do svědomí.

 9. HZ

  Ad J. Špigl – víte, na jednu stranu je škoda, že tam nebylo víc příznivců přírodě blízkého řešení, počet podpisů pod peticí „Alej bez asfaltu“ byl docela slušný. Ale na druhou stranu upřímně řečeno pokud máte normální myšlení, strašně byste tam trpěli. Je to kulturní šok, poslouchat tolik lidí, kteří nepochopí, o čem je řeč, ale rádobyodborně se k tomu vyjadřují, jejich projev nemá žádnou logiku, nebo pracují se zcela nesmyslnými fakty. Seriózní argument pro vyasfaltování jsem tam nezaslechl žádný, a bohužel se tam objevilo i dost výroků, které se záměrně odchylovaly od pravdy – a to jsem hodně diplomatický. Říkám to nerad, ale úroveň byla tak zoufalá, že nemělo cenu se pouštět do jakékoliv debaty, přestože téměř každý obhájce asfaltování pronesl nejméně jeden protimluv, pokud to nebyl přímo blábol, a bylo by extrémně snadné to vyvracet. Jednání zastuptelstva však není debata, takže reagovat nelze, a hlavně nemá smyslu mluvit s lidmi, kteří postrádají elementární schopnost vstřebat sdělovanou informaci. Bylo například příznačně, že úplně první reakce na přednesený návrh na změnu obsahovala osobní útok, a to se pak několikrát opakovalo.
  Čili já mám do přištích voleb jasno, třeba nebudu sám.

 10. Jaroslav Krejcar

  Dobrý den,
  Mrzí mě, že kvůli dovolené jsem osobně nemohl podpořit přírodní variantu cesty na zastupitelstvu.
  Dozvěděl jsem se výsledek krátkým telefonátem a informace o poměru hlasů mi v telefonu zněla jako herda do zad. Neobstálo tedy ekonomické hledisko (230 Kč/m2 přírodní povrch oproti pětinásobku za asfaltové), neobstál argument budoucího zdvojení asfaltových cyklotras v lokalitě, neobstály technické argumenty. Jičín tedy bude o chudší nejen o miliony v rozpočtu, nýbrž o vzácný kout přírody s jedinečným přírodním rázem. „Díky lidem“, kteří neváhali argumentovat, že bez asfaltu zkrátka do přírody nemohou vyrazit 🙂 🙂 :-), argumentovali, že sebe ani své děti v přírodě přírodou nehodlají umazat :-(, kteří z pohodlnosti alespoň na chvíli odhodit konzumní styl svého žití navíc věří ve svou neomylnost. Naučili jsme se konzumovat přírodu pro vlastní zábavu a pohodlnost a již nám to nepřipadá krátkozraké.

  PS: … po přečtení všech milých reakcí lidí, kteří jsou ochotni vnímat nevyvážený (v Jičíně nyní beznadějný) vztah člověka a přírody, mám stále někde v nitru pocit, že se něco málo ještě dá zachránit. Třeba již při příštích volbách. Děkuji ještě jednou za všechny krásné a povzbudivé e-maily. jk

 11. Milan Jagoš

  Takže ignorace slaví úspěch. Co dalšího by se dalo zdevastovat ? Doufám, že takto získané politické body budou mínusové.

Napsat komentář: Milan Jagoš Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *