Likvidaci barelů s chemikáliemi z Budčevsi uhradí Královéhradecký kraj

barely BUDČEVES / Jičínsko  –   Ve druhé polovině loňského roku řešilo město Jičín havárii v Budčevsi u Kopidlna. Po  anonymním oznámení  tam  Policie  ČR našla 49 barelů s chemikáliemi. v plastových kontejnerech byly směsi o různém složení, nejvíc byla zastoupena kyselina sírová. Ohledáním místa nebyl zjištěn žádný únik chemických látek do půdy, ani do okolí skládky. Protože původce barelů nebyl a stále není znám, město ze zákona muselo odstranění barelů uhradit z vlastního rozpočtu. Celkové náklady byly víc než tři miliony korun.  Jičín  zároveň požádal Královéhradecký kraj o kompenzaci nákladů. Po jednáních získá  město  jednorázovou dotaci ve výši přes tři miliony korun.  Jičínští radní schválili znění smlouvy o poskytnutí dotace.

V Budčevsi bylo v září 2019 nalezeno 49 IBC kontejnerů, každý o kapacitě 1 m3.  Všechny byly zcela naplněné a první odhady hovořily o kyselině sírové. Následně se potvrdilo, že ve směsích je tato sloučenina skutečně obsažena a že chemikálie byly pravděpodobně používány na odbarvování kovů. Při jejich uskladnění hrozilo poškození životního prostředí a spodních vod. Město Jičín proto uzavřelo smlouvu se specializovanou firmou AQUATEST a.s., která barely odstranila. Zároveň město tehdy vstoupilo do jednání s Královéhradeckým krajem o kompenzaci nákladů.

(jj a red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *