Město Turnov zajímá názor na dosavadní regeneraci sídliště

008a_foto_jak_vnimate_dosavadni_prace_regenerace_sidliste_u_nadrazi TURNOV / Český ráj  – Město Turnov postupně regeneruje  panelové sídliště v lokalitě Turnov II u nádraží. V prosinci 2016  chce ještě  požádat o dotaci na pátou etapu stavebních prací z  celkově sedmi plánovaných etap.  „Prosíme tímto občany, aby nám podali zpětnou reakci na dosavadní práce z  prvních čtyř etap regenerace sídliště u nádraží. Pomozte nám objektivně zhodnotit uskutečněné práce a pošlete nám váš názor, jak negativní tak pozitivní do 16. prosince 2016,“ vyzývá tisková mluvčí turnovské radnice Anna Šupíková  s tím, že občané mohou své názory posílat  na e-mailovou adresu   a.supikova@mu.turnov.cz .

Podle výsledků ankety s občany byly v roce 2009  zahájeny  přípravné práce na regeneraci panelového sídliště v lokalitě u nádraží.  Týkaly  se  rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukcí komunikací a  veřejného osvětlení, úpravy zeleně a oddychových ploch. Od roku 2009  se uskutečnily čtyři etapy. „První etapa byla uzavřena koncem listopadu 2011 a hodnota díla představovala částku ve výši cca  8 milionů korun. Součástí stavby byly rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a zeleně v části sídliště. Ve druhé etapě bylo vybudováno nové veřejné osvětlení  a  upravena  zeleň v další části sídliště. Celkové náklady  na  druhou etapu ve druhé polovině roku 2012 představovaly  5,8 milionu korun,“ zrekapitulovala A. Šupíková.

Na třetí etapu Turnov dotaci nezískal

V srpnu 2015 navázala třetí etapa regenerace sídliště,  kdy   město  ve  Sportovní  ulici  přispělo ke zvýšení  komfortu  bydlení.  I přes to, že  Turnov tentokrát  dotaci nezískal. Regenerace v hodnotě bezmála dvou milionů korun  pomohla k rozšíření  počtu parkovacích stání, k rekonstrukci silnic, chodníků a veřejného osvětlení.  Ostatní práce byly přesunuty do dalších etap.  „Po dokončení třetí etapy je  většina panelových domů zateplena a změnil se i vizuální vzhled celého sídliště,  jeho funkčnost a využití ploch. Všestranně se  zlepšilo životní prostředí sídliště, zvýšila se bezpečnost chodců a nové úpravy zajistily í přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,“ dodala mluvčí turnovské radnice.

Čtvrtá etapa zlepšila vzhled a zvýšila komfort v dalších ulicích

Poslední dokončená etapa  v roce 2016  byla ukončena k  31. říjnu v Květinové a Březové ulici.  Uskutečnila se  rekonstrukce silnic, chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře, dětského hřiště a zeleně.  Je tam víc  parkovacích stání pro osobní auta, nové povrchy veškerých silnic a chodníků, zlepšilo  se  veřejné osvětlení, odpočinkové plochy a  zeleň.  Čtvrtou  etapu uhradila  dotace Ministerstva pro místní rozvoj a  vlastní prostředky města. Celkem se  investovalo zhruba 5,3 milionu korun.

Turnovská radnice  předem  děkuje za názory obyvatel, kteří mohou pozitivně ovlivnit pátou etapu regenerace sídliště u nádraží.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *