Nominaci na Cenu města Jičína posoudí zastupitelé

oceneni

JIČÍN  –  Na veřejné schůzi zastupitelů města Jičína, která se uskuteční  1. listopadu od 15 hodin,  se budou poslanci  mj. zabývat  záměrem zavedení poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt, zařazením financování části oprav v jezuitské koleji, Programem regenerace Městské památkové rezervace  Jičín, ale taky letošním udělením Ceny města Jičína za rok 2017. A právě k nominacím na tuto cenu obdržela redakce DZ  vyjádření od občana Pavla Kracíka, kterého překvapilo, že město Jičín jména nominovaných osob letos tají.  Jeho komentář připojujeme:

V Jičíně dne 31. 10. 2017

Podivné tanečky kolem letošních nominací na Cenu města Jičína

Již desátým rokem je udělována „Cena města Jičína“, prestižní ocenění za celoživotní dílo a za přínos městu Jičínu a jeho občanům v jakékoliv oblasti života. Každým rokem se v médiích objevuje výzva jičínským občanům s prosbou o zasílání nominací a začátkem podzimu jsou vždy zveřejněna jména nominovaných osob, neboť jak představitelé města soustavně zdůrazňují, již samotná nominace je velikou poctou!
Jak si tedy vysvětlit, že v letošním roce vedení města zcela nečekaně odmítlo zveřejnit jména všech čtyř nominovaných osob? Podivné zatajování jednak nemá oporu v platných pravidlech pro udělování Ceny města Jičína, dále je v hrubém rozporu s dosavadní již zaběhnutou praxí a v neposlední řadě ani nebylo novinářům, potažmo občanům jakkoliv natož pak smysluplně zdůvodněno. Vzniklá situace působí vůči občanům města poněkud neuctivě, neboť jsou po nich na jedné straně požadovány nominace, ale za jejich zveřejnění již občané radnici nestojí, resp. s jejich zveřejněním dělá město zbytečné drahoty.
Především je ale tento přístup veřejným zpochybněním doposud soustavně deklarované teze, že již pouhá nominace představuje pro nominovanou osobu velkou poctou. Namísto okamžitého zveřejnění jmen nominovaných, tedy jakéhosi pomyslného hrdého vystavení poctěných osob, jsou v letošním roce jejich jména bůhví z jakého důvodu zatajována a jejich zveřejnění odkládáno na neurčito, popř. až po vybrání finálního laureáta. Takovéto mlžení, svádějící k nejrůznějším spekulacím, mohou nominované osoby jen stěží vnímat jako projev ocenění. Mělo-li jít ze strany vedení města o jakýsi dramatický prvek zvyšující napětí občanů, pak se zcela minul účinkem a rozhodně nebyl šťastný.
Vzniklou situaci si bohužel nelze smysluplně vysvětlit. Zvláště, když všechny čtyři nominace byly
kvalitní a přinesly jména respektovaných osob – Petr Heber, prof. PhDr. Miloš Šejn, MgA. Robert
Smolík a Petr Volf (viz příloha). Přirozeně se nabízí úvaha o zákulisních politických machinacích při volbě „vítězného“ nositele, kterou bude vedení města sice rezolutně odmítat, ale samo přitom touto podivnou praxí obdobným úvahám a spekulacích vydatně nahrává. Nesporným tak zůstává smutný fakt, že jsme se po deseti  letech dočkali nečekaného veřejného zpochybnění a tím i jisté formy devalvace institutu nominace jakožto tolik akcentované veliké pocty nominovanému. S ohledem na pracně budovanou tradici je to určitě škoda.

Pavel Kracík

Pozn. red. :  Město Jičín na  žádost P. Kracíka o informace  podle zákona č. 106/ 1999 odpovědělo:

Městský úřad Jičín obdržel dne 16. 10. 2017 Vaši žádost o informace. Žádost byla podána
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí informací týkajících
se: „jmen všech osob, které byly v roce 2017 nominovány na Cenu města Jičína…“.
Níže Vám zasíláme informaci zpracovanou Odborem kultury a cestovního ruchu
v Jičíně:
Na Cenu města Jičína byli v roce 2017 nominováni:
• Petr Heber,
• prof. PhDr. Miloš Šejn,
• MgA. Robert Smolík,
• Petr Volf.

(„otisk úředního razítka“)
S pozdravem
Ing. Pavlína Chvojková
Interní audit
MěÚ Jičín

Snímky letošních  nominovaných na Cenu města Jičína: 1/ Výtvarník a restaurátor Petr Heber se svým objektem na výstavě v jičínské galerii  Foto: VaW 2/Robert Smolík (zcela vpravo), scénograf, herec a  pedagog DAMU v Praze,  člen spolku Balbineum, který usiluje o záchranu a využití jičínské jezuitské koleje Foto : VaW  3/ Petr Volf, kameraman, fotograf, znalec jičínské historie  Foto: RMaG Jičín 4/ Miloš Šejn, český výtvarný umělec, performer a autor, profesor AVU Praha Foto: VaW 5/ Ilustrační snímek : Soška Ceny města Jičína  Foto: VaW

2 komentáře u „Nominaci na Cenu města Jičína posoudí zastupitelé

  1. Miloš

    Z původní krásné myšlenky se letos stala politická záležitost. Za koho že to p. Heber naposledy kandidoval ? ANO se o své postará.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *