Nosorožci u rybníka Kníže v Jičíně žijí i v sochách

titulka JIČÍN  –  U rybníka Kníže v Jičíně se nachází početné stádo nosorožců (asi 65 jedinců). Nejsou  to  ti  velcí savci, co žijí v Africe, ale o dost menší živočichové – nosorožíci. Na většině území České republiky vzácní brouci, chránění zákonem. Navíc takové velké množství brouků na jediné lokalitě je unikátní!  Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) je bezobratlý živočich, brouk. Má tři tvarově a funkčně oddělená životní období – stádia: larvu (tzv. ponravu), kuklu a dospělce (tzv. imago). Ve stadiu larvy tráví dřevo několik let, stádium kukly trvá rok a dospělec žije měsíce, týdny. Larva a kukla patří mezi nejzranitelnější období. Proč?

n-8-1 Původně totiž žily larvy a zakuklení nosorožíci v trouchu starých listnatých stromů, stojícím a ležícím mrtvém dřevu, pařezech listnatých stromů. V dnešní době, kdy mrtvé dřevo chybí v krajině a v lese jsou po holosečné těžbě odstraňovány i poslední zbytky dřeva – pařezy, nemá tento sympatický nosorožík kde žít. Je odkázán k nedůstojnému životu v kompostech, pilinách a dřevním odpadu.

Jičín  ale  tvoří výjimku. Zde je vázán nejen na komposty a uskladněné palivové dřevo, ale i (zřejmě) na sochy pohádkových bytostí a pařezy u rybníka Kníže. Tento poddruh nosorožíka Oryctes nasicornis holdhausi, který se pozná podle hladkých krovek, žije v mrtvém dřevě soch a odumřelém kořenovém systému stromů u rybníka.

Přítomnost nosorožíků v sochách je neklamným znakem toho, že dřevem vzlíná spodní voda a sochy jsou napadeny houbovými organismy. Jaký bude osud zákonem chráněných živočichů v Jičíně, zůstává otázkou. Budou vyhubeni, havarijní sochy odstraněny, nebo larvám nosorožíků bude ponecháno mrtvé dřevo soch? Stačí jen málo, ponechat mrtvé dřevo do zetlení, neošetřovat sochy protiplísňovými a nátěrovými hmotami a oplotit zbylé sochy.

Jan Šorf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *