Nové jičínské podzemní kontejnerové místo a archeologický nález z 16. století

kontejnery-klenba JIČÍN  –  Třetí  jičínské  hnízdo  podzemních kontejnerů  je  v  Lindnerově ulici,  která propojuje ulice Smiřických a Školní.  Instalovány tam  byly  čtyři podzemní nádoby  na separovaný odpad, zprovozněny budou v srpnu. Bývalé kontejnerové hnízdo bylo často přeplněné odpadem, nové nádoby teď mají dostatečnou kapacitu, aby se situace zlepšila.  Celkové náklady za pořízení a instalaci podzemních kontejnerů jsou 1 198 000 korun  včetně DPH. Stavební práce a kontejnery zajišťovala společnost STAVBY KOŤÁTKO s.r.o. ze Sobotky, která dodala nejlepší nabídku ve výběrovém řízení.  Vybudování podpořila 85 procentní  dotace z Operačního programu  Životní prostředí se spoluúčastí  Evropské unie, město Jičín vložilo 15 procent z nákladů.  Akce tak podpoří separaci odpadu v okolí Lindnerovy ulice a nezatíží rozpočet města vysokou částkou,“ řekl  místostarosta  Jan Jiřička.

Nové podzemní kontejnery se liší od těch, které byly vloni instalována poblíž ZŠ Husova a na nábřeží I. Geisslové, u nichž  je povrch z gumového recyklátu.

Výkopy a archeologický nález z konce 16. století 

Při výkopových pracích  v památkové zóně  byl zaznamenán archeologický nález.  Podle  archeologa Jiřího Ungera z Regionálního muzea v Jičíně  se  podařilo zdokumentovat několik archeologických objektů ilustrujících historii města:  suterén zahloubené stavby překryté požárovou vrstvou z konce 16. století, kterou  porušila o něco mladší část podzemního podlaží dalšího domu.  V rohu sondy byl odkryt rub valené klenby sklepa z pískovcových kvádrů. teď se zpracovávají data z výzkumů, o výsledcích vás v Dobrých zprávách budeme informovat.

Při stavbě byla zároveň odkryta klenba sklepa, která byla zachována. Její odstranění by totiž mohlo ohrozit stabilitu zdi na dvoře ZŠ 17. listopadu. Z toho důvodu byla klenba sklepa přikryta geotextilií a čtvrtý kontejner se tak musel posunout k ostatním na místo mezery plánované v projektové dokumentaci.

Instalace dalších podzemních kontejnerů bude v Jičíně  pokračovat.

(jj a red)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *