Platan javorolistý může být památným stromem. Nebo ne

titulka JIČÍN –  Svědek  starých  příběhů  v  místě  a  v  čase,  majestátný  platan  javorolistý  v blízkosti někdejších  Městských lázní v Jičíně (dnes Lázní Hilarion) může být nositelem ochranného titulu  „Památný strom ČR“.  Může, ale také nemusí.  Před více než sto lety  zakořenil v lokalitě, která mu skýtala bezpečí. Časy  se mění a  platan  prý  teď  ochranu  potřebuje.  V  jeho bezprostřední blízkosti  se  plánují  stavební  práce,  které  souvisejí  s  bývalým  bytovým  podnikem v ulici  B. Němcové.  O záměru jsme dříve informovali na tomto odkazu:  http://zpravyceskyraj.cz/minipivovar-v-jicine-nebude-regulacni-plan-je-proti/    Firma  SITIM s.r.o., která bytový podnik odkoupila od města, poukazuje na to, že  vyhlášení sousedního platanu památným stromem by jejich záměry do budoucna velmi  zkomplikovalo. „Ochranné pásmo platanu by nám zasahovalo zhruba do poloviny dvora. To by nás výrazně brzdilo ve všem, co bychom chtěli dělat.  proto jsme se odvolali, protože si navíc myslíme,  že  strom má  už  teď  dostatečnou ochranu, nikdo ho přece nechce skácet,  nám platan-4 se také líbí  a jasně jsme už v minulosti deklarovali, že ho budeme chránit,“ reagoval  společník firmy SITIM Richard Kopáček.  „Na pozemku lázní stojí vitální, mohutný strom. Svou velikostí a vznešeností  zkrášluje  okolí  a   místu  vtiskl identitu  a intimitu. Lidé si to možná  ani  neuvědomují, ale  platan  je  vidět  zdaleka.  Před mnoha  lety  jsme mluvili o tom, aby byl vyhlášen památným stromem, aby měl nějakou ochranu. Tenkrát to vyšumělo, nejspíš proto,  že ochranu aktuálně nepotřeboval,  sousední pozemek  totiž  vlastnilo město, byl  tam  bytový podnik. Prostranství  je  v  regulačním plánu  vedené jako veřejné prostranství  s pěší komunikací a zeleň vnitrobloku.  Sousední pozemek nyní  vlastní soukromá firma a ta si zažádala o změnu regulačního plán tak, aby tam bylo možné vystavět  komerční  areál.  Máme  proto celkem oprávněný strach, že se stromu ublíží, protože  větve  a  kořenový  systém zasahují  na  vedlejší  pozemek, “ obává se   majitelka  Lázní  Hilarion  Olga  Jarešová. A nejen ona, ozvali se  i  někteří  obyvatelé  sousedního   bytového  domu.

Firma  SITIM   nenašla  pro „památný strom“  logický argument

platan-3 Maximální  možná  ochrana   majestátného  platanu  javorolistého   závisí na  tom,  jak  rozhodne  město.   Zda  podpoří  vyhlášení  památného stromu nebo ne.  „Vzhledem k dosud  probíhajícímu řízení o vyhlášení památného stromu – platanu javorolistého a tedy  i  skutečnosti,  že správní orgán  ve  věci  nerozhodl, nemohu k problematice podat  vyjádření,“ napsal  s omluvou  do  redakce  DZ   místostarosta města  Jičína  Jan  Jiřička.  Závěr  odborného stanoviska  od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky je takový, že  jeho  zhotovitel  se  ztotožňuje s vyhlášením předmětného stromu za památný.  „Nechápeme, proč by to měl být památný strom, nenašli jsme  žádný logický argument, vždyť už teď je dostatečně chráněný. Kdyby ho například vysadil Valdštejn  nebo se  k němu vázaly  nějaké jiné historické souvislosti, ale takhle je to opravdu zvláštní. Platan stojí za domem, není ho zdálky vidět, netvoří výraznou dominantu většího prostoru.  Podle našich zjištění  oficiálně nesplňuje parametry „památného stromu“.  Požádali jsme proto i o vyjádření všech dotčených: města, architekta, oddělení památkové péče, odbor dopravy,“  říká   R.  Kopáček  a  dodává,  že  teď  to  spíš  vypadá  na  záměr  omezit  možnosti  firmy  SITIM  při nakládání  s  pozemkem.

Takových stromů v Jičíně mnoho není…

„Návrh na prohlášení památným stromem jsme podali už před více než rokem. Přiložili jsme dendrologický posudek od soudního znalce v oboru. Firma SITIM se odvolala a požádala město, aby na své náklady nechalo zpracovat revizní posudek. Město proto oslovilo Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky. Jak už víte, závěr zněl, že se přiklánějí k tomu, aby strom měl ještě větší ochranu. A ochranné pásmo mají jen památné stromy. Každá jiná dřevina, která roste mimo les, má pouze obecnou ochranu. Když jsme viděli projekt, se kterým nás sousední firma platan-2-1 seznámila, tak  jsme zjistili, že vedle  má  stát  velká budova, která by zasáhla jak korunu, tak i kořeny platanu,“ říká majitelka Lázní Hilarion Olga Jarešová, na jejímž pozemku  strom roste. „Chceme vystupovat vstřícně a jasně, ale požadujeme věcnou argumentaci. Dosud jsme ve všem vyšli vstříc. Nechápeme, že když  už jsme jednou dostali územní souhlas od všech orgánů a pozitivní stanovisko, tak se situace z ničeho nic mění,“ diví se společník firmy SITIM Richard Kopáček. „Je to výjimečný strom, který k lokalitě patří. Takových stromů v  Jičíně  mnoho  není. Argument, že je skrytý zástavbou a není přístupný veřejnosti, neobstojí,  cesta k němu je přístupná  v pracovní dny  od rána do večera, může sem přijít kdokoliv. A to, že strom neroste někde uprostřed náměstí, neznamená, že nepotřebuje ochranu. Firma poukazuje i na to, že vyhlášení památným stromem nepřinese žádný větší turistický ruch. Myslím si, že ochrana stromu nesouvisí s turistickým ruchem,“ uzavírá O. Jarešová  a  upozorňuje,  že  nejbližší schůzka na  dané téma  by  se  na  jičínské radnici  měla  uskutečnit  v pondělí  31. října.

(vaw)

4 komentáře u „Platan javorolistý může být památným stromem. Nebo ne

 1. Marie Prochazkova

  V článku mi chybí vyjádření pana místostarosty Hamáčka a jako občan bych na něj byla nesmírně zvědavá. Pan Hamáček totiž rád vystupuje jako ekologicky smýšlející člověk, ale v tomto případě je jeho podpora pro prohlášení stromu za památný nápadně malá až žádná a já se ptám proč? Nekončí snad jeho ekologické smýšlení v (štědré?) kapse zmíněného společníka firmy SITIM? Pak by se ovšem v případě jeho ekologického přesvědčení jednalo jen o líbivou fazonu k nalákání určitého spektra voličů. Mohl by se k tomu pan Hamáček zcela jasně vyjádřit? Děkuji.

  1. Jan Šorf

   Dobrý den,
   ale ano, platan splňuje vyhlášení za památný strom svým habitem, tj. svým mimořádným vzrůstem, eventuálně tvarem koruny. Cesta je volně přístupná k němu, po určitou dobu. Já osobně jsem si strom také fotil, líbí se mi! To je třeba další důvod na vyhlášení památným stromem, že se občanům líbí.

   Bohužel, celá tato kauza poškozuje dobré jméno firmy SITIM, zvláště pak pana Kopáčka. Nechci nikomu nic radit, ale domnívám se, že by mohlo tato kauza zdiskreditovat budoucí podnikatelskou činnost výše zmíněné firmy a jmenovaného pána, pokud by došlo k poškození stromu s důsledkem jeho uschnutí/odumření. Nálada v naší společnosti a obecně ve světě přeje stromům, zvláště pak v městské zástavbě a pokud dojde k pokácení, nebo poničení stromu/ů, nenávist občanů se obrací proto těm, kteří danou situaci způsobili.

   Navíc by frustrovaní občané mohli sepsat petici a podat podnět na Inspekci životního prostředí do Hradce Králové, pokud by došlo k narušení kořenové soustavy, nebo koruny stromu. Jak znám jednu zaměstnankyni inspekce, tak ta je přímo vysazená na firmy, které při stavební činnosti poškozují vzrostlé stromy (byť i nechtěně). Následná finanční sankce by pak mohla být velice citelná!

   Je totiž zcela evidentní, že se platan stane památným stromem. Prosím zástupce firmy SITIM, zvažte další kroky v této nešťastné kauze. Opakuji, nechci nikomu nic radit, ale myslím, že je třeba se dohodnout s občany, upravit stavební činnost v přilehlém pozemku, tak aby nezasáhla strom. Vždyť to můžete i podnikatelsky využít, když třeba bude výhled z budoucí zástavby na památný strom! Myslím to s vámi dobře! No tak, myslete lidi

   S pozdravem

   Jan Šorf

  2. VaW Autor příspěvku

   Dobrý den,
   pana místostarostu Petra Hamáčka jsme dnes kontaktovali telefonicky. Je ted mimo Jičín, nemá přístup k počítači, proto si dovolujeme (s jeho svolením) předat stručnou reakci, jak jsme ji zaznamenali z telefonátu: „Absolutně mě pobuřuje, že mě někdo obviňuje z korupce. Je to neslýchané, nemístné obvinění. Pokud bych se teď skutečně měl veřejně vyjádřit, pak upozorňuji, že stále pokračuje správní řízení a pokud bych to udělal, mohu tím všechno zhatit, což by se asi tazatelce nelíbilo. Příkladem může být záměr vybudování asfaltové cyklostezky v jabloňové aleji od zahrádek na Čeřovce směrem k rekultivované skládce pod Zebínem, kdy byl jičínský starosta kvůli zveřejnění svého názoru v této věci obviněn z podjatosti a všechno se zastavilo.“

 2. michal

  Pan Hamáček je opravdu velký kamarád zmíněné firmy a jsem zvědav, jak se z tohoto případu dostane se ctí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *