Poplatek za odpad v Jičíně by v roce 2018 mohl zůstat stejný

imgp5030

JIČÍN  –  Radní v Jičíně  navrhli zastupitelům, aby poplatek za odpad v roce 2018 zůstal beze změny, tedy  stejně jako letos  492 Kč za rok.  Hlasovat se  o něm bude na středeční veřejné schůzi 13. prosince.  „Výnos z poplatku nepokrývá celkové náklady za služby spojené s odpadem. Tyto náklady se navíc s každým rokem znatelně zvyšují, mezi roky 2015 a 2016 je v součtu patrný nárůst zhruba o 400 tisíc korun. Město Jičín je vyrovnává pomocí výnosů z provozu skládky,“ informuje Jan Jireš, mluvčí jičínské radnice.

Odměňování zastupitelů  se  podle zákona změní

Radní doporučí zastupitelům schválit novou výši měsíčních odměn, a to 1999 Kč pro zastupitele, 7998 Kč pro radního, 3999 Kč pro předsedu výboru a 2500 Kč pro předsedu komise. Od 1. ledna 2018  totiž vejde v platnost zákon č. 99/2017 Sb. a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které přináší úpravu jednak v právních poměrech mezi zastupiteli a obcemi, jednak v odměňování. Změny se dotknou také předsedů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. S těmi město Jičín uzavře dohody o provedení práce.   „Radní  navrhují, aby neuvolněný zastupitel byl  i nadále při kumulaci funkcí odměňován pouze za jednu z nich. Neuvolněný zastupitel, vykonává-li souběžně víc funkci, může totiž podle nového zákona od 1. ledna 2018 dostávat souhrnnou odměnu za 3 funkce,“ dodává J. Jireš.

V případě uvolněných zastupitelů se základní systém odměňování v zásadě nezměnil. Při výkonu více funkcí, stejně jako dosud, jim náleží jedna odměna, a to za tu, za kterou je odměna nejvyšší.

Město Jičín by mohlo koupit hrobku Františka Lepaře

Na středečním  veřejné schůzi budou zastupitelé hlasovat o koupi hrobky Františka Lepaře, jedné z nejvýznamnějších jičínských osobností. V návrhu kupní smlouvy, kterou už rada projednala, je kupní cena ve výši  8 313 korun.  Zastupitelé na svém letošním červnovém zasedání schválili záměr zakoupit hrobku Františka Lepaře (rodiny Svobodovy a Šírovy) od  JUDr. Jaroslavy Svejkovské, která ji zdědila.  Podle návrhu smlouvy musí restaurátorské práce začít do tří let od převodu.  Hrubé náklady na rekonstrukci se odhadují na půl milionu korun.

František Lepař (1831 – 1899) působil 35 let jako profesor  na jičínském gymnázium, z toho 20 let byl jeho ředitelem; a tento institut dnes nese jeho jméno. Byl klasickým filologem a překladatelem z řečtiny. Proslul také jako zakladatel a první předseda jičínského odboru Klubu českých turistů, který má velký podíl na zpřístupnění Prachovských skal návštěvníkům.

Geopark Český ráj  dostane od Jičína dotaci na provoz

Skalní město Hrubá skála

Radní se rozhodli poskytnout dotaci Geoparku Český ráj o.p.s. ve výši 50 tisíc  korun. Příspěvek, o který obecně prospěšná společnost zažádala prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Jičín, podpoří běžný provoz společnosti.

Geopark Český ráj se zabývá územím o rozloze zhruba 750 kilometrů čtverečních, které se rozprostírá na území tří krajů: Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského. Spadá do něj na 200 katastrálních území obcí. Dokumentuje geologickou historii Země a dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní vývoj lidské společností v průběhu tisíciletí. Do hlavních činností patří péče o místní prostředí, rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání, věda a výzkum. V managementu jsou zastoupeni odborníci, správní radu tvoří zástupci krajské a regionální správy. Geopark Český ráj je součástí sítě Globální Geopark UNESCO, kdy v loňském roce při pravidelné obhajobě na další čtyři roky udržel svůj status u této Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu.

Přestavbě vstupů do domu Na Jihu  by pomohla státní dotace

Čtyři vstupy do panelového domu v ulici Na Jihu, čp. 541 až 544, které teď nejsou upravené pro hendikepované občany, by mohly být bezbariérové. „Jičín nechal vypracovat projektovou dokumentaci na přestavbu těchto vchodů, stavební povolení už má, zakázku je třeba vysoutěžit. Náklady se odhadují na více než dva miliony korun,“ přibližuje mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.  Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, konkrétně z podprogramu „Bytové domy bez bariér, může pokrýt až padesát procent uznatelných nákladů, maximálně ale do výše 200 tisíc korun na jeden vchod. V nejpříznivějším případě by tedy město Jičín mohlo získat dotaci 800 tisíc korun.

Ilustrační fota Vaw a Geopark Český ráj

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *