Start reStartu je na dohled. Stín pokuty z prodlení zůstává

imgp9064 JIĆÍN  –  Společnost Hotel Start Jičín s.r.o.  poslala  městu dopis, který se týká požadované smluvní pokuty za nedodržení termínu zprovoznění hotelu Start. V dopise stojí, že město nezohlednilo všechny skutečnosti a akce, které investoři podnikli. Autoři dopisu zároveň město žádají o zdrženlivost.  Radní dopis vzali na vědomí a pověřili starostu Jana Malého, aby na něj odpověděl a zeptal se,  o co přesně firma žádá, protože v dopise to specifikované  není.  „Pokud bude společnost požadovat  odpuštění půlmilionové  pokuty,  musí o tom rozhodnout Zastupitelstvo město.  Jeho řádné zasedání je plánované  na září,“ dodává Jan Jireš, mluvčí jičínské radnice.


Před necelými osmi lety, v listopadu 2010, město Jičín se společností Hotel Start Jičín s.r.o. uzavřelo kupní smlouvu na budovu hotelu Start. Dohoda obsahovala i závazek o zprovoznění do určité lhůty. Tato lhůta byla v dalších letech podle tiskové zprávy z jičínské radnice  posouvána prostřednictvím dodatků č. 1, 2 a 3. Město s těmito odklady souhlasilo s podmínkou, že smluvní pokuta, která byla v původní smlouvě stanovena na 100 tisíc  korun za každý započatý rok prodlení, odpuštěna nebude a bude se kumulovat za jednotlivé roky,  městem ale bude  vyžadována jen tehdy, když investor nesplní termín dokončení stanovený a postupně posouvaný v dodatcích. Protože provoz nebyl spuštěn do začátku května 2018, což byl termín obsažený v dodatku č. 3, město začalo vyžadovat pokutu, která dosáhla 500 tisíc korun.
23. dubna 2018, tedy ještě před uplynutím lhůty stanovené dodatkem č. 3, požádala firma o prodloužení termínu. V této věci rozhodují radní, ale  ti 25. dubna nepřijali žádné usnesení  a o dva dny  později se osobně sešli se zástupci společnosti a jednali s nimi o prodloužení termínu.  Dodatek č. 4 měl obsahovat i závazek vybudování přístupové rampy při sportovní hale, na kterém se polovinou investic měla podílet firma a polovinou město.   Dodatek bylo nutné  podepsat nejpozději do 30. dubna 2018, ale  právě toho dne  zástupce firmy oznámil, že se zněním dodatku č. 4 nesouhlasí. Pokuta z prodlení se tak stala uplatnitelnou. Jičín ji v rámci zásady „dobrého hospodáře“ začal vyžadovat.
26. června 2018 MěÚ Jičín dostal dopis  od společnosti s upozorněním  na některé skutečnosti, jako jsou dílčí opravy stavby, které podle slov autora „výrazně posloužily občanům i městu“ a které firma uhradila „z vlastních zdrojů, aniž by se na financování město jakkoliv podílelo“. Dopis konkrétně zmiňuje rekonstrukci ochozu budovy spojující Aquacentrum a sportovní halu, opravu chodníků, úpravu veřejného prostranství, přeložení stožárů veřejného osvětlení, výstavbu parkoviště a podobně. V závěru dopisu se píše,  že zprovoznění hotelu se uskuteční v řádu týdnů, a žádá vedení města o zdrženlivost.

(jj a red)

O přítomnosti a budoucnosti hotelu Start jsme psali na těchto odkazech: 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *