Vodné a stočné na Turnovsku prozatím zůstává stejné

upravna_nudvojovice

TURNOVSKO / Český ráj  – Rada Vodohospodářského sdružení Turnov schválila výši ceny vodného a stočného pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.  Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 46,96 korun  bez DPH a stočné na stejné hodnotě 44,61 korun  bez DPH. Celková součtová cena vodného a stočného bude 91,57 korun  bez DPH. Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH tedy zůstane na letošní výši 105,30  korun, z toho cena vodného bude 54 korun a stočného 51,30 korun.  Starostové měst a obcí se už od počátku letošního roku zabývali otázkou, jak se postavit k cenové problematice roku 2018. S ohledem na celkovou situaci ve vodárenství v České republice začali vážně řešit, jestli opravdu neponechat cenu alespoň jeden rok na stejné úrovni, nebo  ji  meziročně navýšit podle schválených dřívějších dohod. Starostové na svénm konečném jednání nakonec zvolili  hodnota nájmu pro příští rok ve výši 100 milionů korun, která je o víc  než tři miliony korun nižší než v letošním roce, a to proto, aby mohla být zachována stejná cena vodného a stočného i pro příští rok.

Foto: Úpravna vody v Nudvojovicích  Zdroj: P. Charousek

VHS Turnov bude příští rok čerpat významné evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí. Podpoří  výstavbu vodovodního přivaděče Bátovka v Jilemnici, kanalizaci v Dolních Štěpanicích na Benecku a pak dvě investice v  Turnově:  na intenzifikaci úpravny vody v Nudvojovicích a na odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska. „Ministerstvo zemědělství České republiky pak pravděpodobně podpoří i výstavbu dvou vodovodů a části kanalizace v Rokytnici nad Jizerou. U všech dotací, které jsou přínosem a základním kamenem k realizaci našich akcí, ale platí jasné pravidlo, a to, že v součtu  přinesou velký požadavek na spoluúčast  z našich peněz. Vodohospodářské sdružení Turnov připravuje vedle dotovaných akcí na příští rok i dvě velké akce hrazené pouze ze zdrojů sdružení a rozpočtů měst. Jde o rekonstrukci významné části čistírny odpadních vod v Semilech a rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici v Turnově a v navazujících lokalitách Ohrazenic a Přepeř,“ informuje Milan Hejduk, předseda  Rady sdružení VHS Jičín.

S čím se ještě v  příštím roce  počítá

Sdružení v příštím roce připravuje i další důležité vodohospodářské stavby  v  městech a obcích, a také několik akcí na obnově sítí v městských komunikacích. Zasíťuje pět bytových zón a stavebně dokončí výstavbu úpravny pitné vody v Loučkách, i areál vodojemů v Benešově u Semil. Vymění  vodohospodářské  sítě  ve Wolkerově ulici v Semilech, v Metyšově ulici v Jilemnici, v Lomnici nad Popelkou v ulicích Karla Čapka a Za školou a v Turnově v ulicích Palackého a Přemyslově. „Nové vodovody postavíme i v menších obcích. V  Benešově u Semil, ve Ktové, na Vyskři a na Benecku. V Rovensku pod Troskami bychom měli modernizovat čerpací stanici pitné vody do lokality Liščí Kotce. Budeme taky hledat nové vodní zdroje pro Semilsko a Troskovice,“ dodává M. Hejduk.

Padesátimilionová investice v Nudvojovicích zlepší kvalitu vody v Turnově

Úpravna vody v Nudvojovicích byla uvedena do provozu v roce 1991. Veškerá technologie a zařízení jsou dosud původní. Součástí prameniště je celkem šest vrtů vybudovaných v průběhu let 1967 až 1982. Všechny objekty jsou umístěné v záplavovém území, kde v minulosti při povodních docházelo ke znečištění vrtů. Jde o druhý hlavní zdroj pitné vody pro Turnov a okolní napojené obce, který dokáže vyrobit do sítě 50 litrů vody za vteřinu. Odsud se voda čerpá do vodojemů na Károvsku a v Ohrazenicích. Z Károvska pak voda teče  do dalších vodojemů až do nejvzdálenějšího na Pohoři (Olešnice).

„Klíčovou roli získávají  Nudvojovice  v době, kdy je hlavní vodní zdroj, kterým jsou studny v Dolánkách, postižený silným zákalem. Ten vzniká většinou po velkých deštích a při povodňových stavech. Dolánky se musí odstavit a z Nudvojovic je pak hlavní místo zásobování pitnou vodou celého Turnovska. Tohle se naposledy stalo letos v říjnu a na počátku listopadu. Po zabezpečení vrtů proti povodním a po celkové rekonstrukci úpravny pak připravíme pro Turnov a sousední obce druhý hlavní a plnohodnotný zdroj pitné vody,“ přibližuje plánovanou rekonstrukci Milan Hejduk, předseda Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *