Zvony mají dnes v Lomnici nad Popelkou svátek

plakat_zvony_web

LOMNICE  NAD  POPELKOU  – Do Lomnice nad Popelkou  se dnes odpoledne  vrací zvony. Za účasti královéhradeckého biskupa Mons. Josefa Kajneka se na nádvoří zámku uskuteční žehnání novým zvonům Maria a Eliška a zrestaurovanému Mikuláši. Mše svatá pod širým nebem začne ve 14 hodin.  Těšit se také můžete na koncert pražské mobilní zvonkohry Carillon s 57 zvony a zvonky. Všechny zvony, nové i ten stávající, se pak ve zvonici slavnostně rozezní v pravé poledne na první adventní neděli, 3. prosince 2017. Veřejná sbírka „Návrat zvonů do Lomnice nad Popelkou“ začala vloni na podnět místních dobrovolných zvoníků a stále pokračuje až do konce roku. Jejím cílem bylo a je nashromáždit peníze na odlití  a vrácení dvou chybějících zvonů z lomnické zvonice, které byly zrekvírovány za první světové války, tedy před sto lety.

Dřevěná zvonice, nejstarší stavba ve městě, se nachází na městském hřbitově vybudovaném v polovině 17. století. Ve zvonici byly postupně zavěšeny tři velké a dva malé zvony, z nichž se dodnes zachovaly pouze dva. Lomničtí zvoníci k pravidelnému nedělnímu a svátečnímu zvonění využívají velký zvon „Mikuláš“, který městu Lomnice v roce 1591 věnovala Eliška z Martinic, majitelka lomnického panství.

„Jsme přesvědčeni, že Lomničtí si jsou vědomi významu dědictví našich předků a považují zvony za součást své historie. Z těchto důvodů by se měly na lomnickou zvonici vrátit zvony, které po staletí sdělovaly občanům důležité informace. Jejich magický zvuk bude moci být i nadále mostem mezi odkazem našich předků a poselstvím budoucím generacím,“ řekli ke sbírce lomničtí zvoníci.

Veřejná  sbírka ještě nekončí 

Veřejná sbírka byla zahájena 15. května 2016 benefičním koncertem Smíšeného pěveckého sboru Bořivoj v kostele sv. Mikuláše. NPak se uskutečnilo několik dalších akcí na její podporu. Zájemci mohou přispívat na speciální bankovní účet nebo do kasiček umístěných na několika místech ve městě – radnice, muzeum, informační středisko, restaurace Babylon a G Fajx. Na konci října loňského roku byly všechny pokladničky rozpečetěny a peníze uloženy. Dohromady v nich bylo nasbíráno 35.000 Kč. Kasičky pak byly opět zapečetěny a vráceny na svá místa. Aktuální stav sbírkového účtu můžete sledovat na webu města.

Za zhotovitele nových zvonů bylo vybráno zvonařství Petr Rudolf Manoušek z Prahy 5 – Zbraslav. Ke stávajícímu zvonu v ladění G přibude menší s tónem H (spodní průměr zvonu 830 mm, hmotnost 350 kg) a větší s tónem E (1235 mm, 1130 kg). Celková cena za výrobu a montáž je 1,3 mil. Kč.

Stávající zvon „Mikuláš“ byl díky velkému vytlučení věnce v roce 1946 pootočen. Stalo se tak ale  už pozdě a oslabení stěny by podle  posouzení zvonaře v budoucnu pravděpodobně způsobilo puknutí zvonu. Římskokatolická farnost, která je jeho majitelem, rozhodla, že je nutné ho  teď také opravit. Cena opravy vyvařením výtluku  je podle nabídky zvonařství 240 tisíc korun,  podle předběžných jednání se o náklady město a farnost podělí. K potřebné částce bude nutné připočíst také cenu za práci jeřábu, který do zvonice zvony vyzvedne, a provedení montážního otvoru v opláštění zvonice.

Město ve svém rozpočtu na spolufinancování výroby zvonů vyčlenilo částku dvou milionů korun. Veřejná sbírka ale stále pokračuje a bude uzavřena až na konci letošního roku. Na pamětní desce, která bude u příležitosti umístění nových zvonů ve zvonici připevněna, budou uvedeni všichni dárci, kteří přispěli na sbírkový účet částkou 5.000 korun a vyšší.

Další informace o sbírce jsou zveřejněny na webu  www.lomnickezvony.cz 

Číslo speciálního bankovního účtu sbírky je 020036-1263279319/0800.

Předem za všechny Vaše příspěvky děkujeme!

Zdeněk Rajm, lomnický místostarosta

Lenka Morávková, kronikářka města

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *