A zase ten ROUNDUP v Jičíně. Před rokem a dnes

titulka Jičín / Český ráj –  Roundupové téma, které po loňském jarním postřiku v jičínských ulicích otevřeli občané, se překvapivě vrací zpátky. Přitom už to vypadalo, že se chemikálie stane jen neblahou vzpomínkou. Připomeňme, že jičínská Komise pro životní prostředí vloni v závěru června navrhla a doporučila Radě města tento text usnesení: „Komise podporuje záměr TS zakoupit vysokoteplotní parní nástavbu (na dosud používaný zametací stroj) pro šetrnou likvidaci plevelů na zpevněných plochách jako náhradní řešení za používání glyfosátu Roundup. Glysofát Roundup vyhodnocují renomované ekologické a zdravotnické organizace jako zdraví škodlivý. Komise doporučuje položku na nákup parní nástavby zařadit do rozpočtu na rok 2021.“  Jaká byla loňská reakce radních? http://zpravyceskyraj.cz/na-odstranovani-plevele-uz-roundup-v-jicine-nepouzivaji/

Redakce DZ se tedy takřka po roce zeptala předsedkyně komise pro životní prostředí Terezie Dubinové, jak bude loňské rozhodnutí naplňováno. Dubinová odpověděla: „Na první komisi po dlouhé kovidové pauze nám pan místostarosta Jiřička řekl, že Technické služby si vloni na podzim parní nástavbu půjčily na vyzkoušení a nebyly s ní spokojeny z důvodu, cituji, „nízké účinnosti“. Proto k nákupu nedošlo.

pl-2 Město Jičín zadalo Technickým službám, ať předloží seznam prostředků likvidace plevelů: které prostředky chtějí používat a jaké mají certifikáty, včetně certifikátů od veterinární správy. Uvažuje se o používání takzvaného  bio-roundupu, což je ovšem stále roundup, pouze naředěný na nižší koncentraci. Následně by podle toho byly stanoveny podmínky k užívání těchto prostředků, například  formou upozornění občanů. I když chápu, že nákup parní nástavby je finančně náročný a používání roundupu je logisticky jednodušší a bohužel již zaběhané, domnívám se, že zdraví občanů, domácích zvířat i životního prostředí je přednější. Jaké jsou možnosti? Kromě parní nástavby je to užívání šetrnějších prostředků nebo staré dobré mechanické čištění. K němu by ovšem Technické služby potřebovaly navýšit stav zaměstnanců, a tedy finanční injekci. Každopádně používáním roundupu a nehledáním jeho náhrad se řešení problému pouze oddaluje. Ke zvýšení nákladů v budoucnosti jednou dojde, a budou to i náklady na odstranění ekologických škod  nebo nápravu zdraví občanů a domácích zvířat. Zároveň si myslím, že by se o téma sami občané měli aktivněji zajímat. I městská příroda potřebuje prostor a touha po sterilním úklidu není zdravá ani pro ni, ani pro obyvatele města.“

O reakci jsme požádali  také  jičínského  místostarostu Jana Jiřičku, který má v kompetenci mj. i  životní prostředí a Technické služby:  „Podle mého názoru je to v současné době nejefektivnější metoda a při dodržení jasně určených pravidel i metoda přiměřeně šetrná. Používání tohoto přípravku bylo diskutováno i s členy Komise ŽP a ekologie a samozřejmě ne všichni toto řešení akceptují.“  Ing. Jiříčka  zároveň poskytl redakci DZ  text z komuniké z posledního jednání jičínských radních:

Usnesení č. 13/81/RM

Technické služby budou ošetřovat chodníky proti plevelu

pl-3 Technické služby města Jičína předložily Plán ošetření pozemních komunikací proti nežádoucímu plevelu. Odstraňování plevelu je nezbytné z důvodu poškození ploch (hlavně chodníků), pokud by se plevel ponechal bez dozoru. Protože pokusy o mechanické odstraňování (pára, žeh, vytrhávání) nebyly úspěšné, budou používány chemické prostředky, avšak se zvláštním zřetelem na jejich bezpečné použití.

Ulice města jsou rozděleny do pěti rajónů, kdy samotné centrum je v prvním rajónu. Další ulice jsou rozděleny zhruba ve smyslu, že čím dále od centra, v tím vyšším jsou rajónu. Velké obytné čtvrti jsou umístěny zhruba od třetího do pátého rajónu. Zatímco v prvním rajónu proběhne chemické ošetření třikrát do roka, v jiných rajónech to bude méněkrát a v pátém rajónu pouze jednou. Nástřik budou provádět odborně vyškolení pracovníci technických služeb, a to za pomoci specializovaného zařízení SOLO 416. Před aplikací pracovník pomocí kuželů na začátku a na konci označí, že došlo k nedávné aplikaci postřikové kapaliny. Aplikace se bude provádět při bezvětří, maximálně při mírném vánku. Jako přípravek bude primárně sloužit Roundup Bioaktiv, který je nejšetrnější. Ve výjimečných případech mohou být použity přípravky Roundup Klasik Pro a Roundup Flex. Postřiková kapalina bude směsí samotného přípravku a pitné vody, přičemž příprava bude probíhat pouze v areálu Technických služeb města Jičína, a to striktně podle předepsaného postupu. Postřik bude prováděn přímo na plevelné rostliny. Nebude nikdy používán na plochy jako prevence.

Už v roce 2019  redakce DZ na základě připomínek občanů zjišťovala, jak si s likvidací plevelu poradili jinde v okolí. Jako příklad zvolila město Turnov, kde se snažili hledat optimální cestu z hlediska ochrany životního prostředí a ekologie: http://zpravyceskyraj.cz/proti-plevelu-na-verejnych-mistech-chemicky-nebo-parou/

A kam se v Turnově posunuli v roce 2021?  O tom jsme v DZ psali 10. května letošního roku: http://zpravyceskyraj.cz/jake-zbrane-pouziva-turnov-pri-hubeni-plevele/

Další předchozí odkazy na „roundupové“ téma v Jičíně :

http://zpravyceskyraj.cz/plevel-v-zadlazbe-v-jicine-a-nahrada-za-roundup/ http://zpravyceskyraj.cz/proc-je-v-jicine-pouzivan-prostredek-roundup/ http://zpravyceskyraj.cz/chemicky-zasah-proti-plevelu-v-jicinske-dlazbe-pokracuje/

(red)

 

3 komentáře u „A zase ten ROUNDUP v Jičíně. Před rokem a dnes

 1. Ondřej Březovský

  Zajímalo by mě jak dlouho po aplikaci budou kužely umístěny na místě postřiku? A zda bude nějaká mapa míst s datem postřiku, aby se člověk co venčí třeba psa, nebo jde s dětmi ven mohl těmto místům vyhnout. Dál bych rád věděl jak se dá zabránit tomu aby se lidem tento pesticid nedostal přes plot na zahrádku, kde si pěstují zeleninu, nebo ovoce pro svou potřebu, nebo aby jim pesticid neohrozil domácí zvířata. Budou lidé nějak předem informováni že bude postřik proveden před jejich domem? A jak postupovat pokud dojde ke kontaminaci obuvi nebo tlapek aby si Roundap nenosili až domů?

 2. Jarmill

  Karcinogenní chemie místo „namáhavější práce s horkou vodou, nebo párou“. Holt v člověku je zakotven sebedestrukční mechanismus příliš pevně a neomylně ….

 3. Terezie Dubinová

  Dobrý den, za komisi už bohužel více udělat nemůžeme, náš hlas je pouze poradní. Opravdu by to chtělo, kdyby se občané zorganizovali a aktivně dali radnici najevo, že s používáním glyfosátu nesouhlasí. Jenom pak může dojít ke změně.
  A ještě důležitý „detail“. Jako ženu pracující profesně se slovem mne zaujal newspeak nápisu na kuželu: „Tento úsek je ošetřen přípravkem proti růstu plevele“. Čti přeloženo: „Zde byl nastříkán jed. Škodí vašim dětem, psům i životnímu prostředí.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *