Čistá Cidlina přišla o sedmnáct a půl milionu korun

pumpa JIČÍNSKO – Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín musí oželet zhruba 17 a půl milionu korun. Evropská komise poslala na ministerstvo financí rozhodnutí o zkrácení dotace na akci Čistá Cidlina. Našla nesrovnalosti v zadávací dokumentaci,  i v kritériích výběru zhotovitele stavby. Kompletní zprávu chce ředitel VOS Ing. Richard Smutný zveřejnit po souhlasném vyjádření z ministerstva financí na stránkách společnosti. „Nehodláme nic zastírat, rozhodnutí zveřejníme. Osobně však mám dobrý pocit z toho, že jsme peníze dostali. Když se vloni objevily negativní články v médiích, tak jsem se obával, že můžeme přijít o celou dotaci,“ řekl dnes Ing. Smutný, který šéfuje společnosti od konce roku 2012.

Ke smlouvě s dodavatelem, firmou Geosan, pro jejíž výběr posloužilo i kritérium neuvěřitelně vysoké smluvní pokuty, potvrdil, že tam byly rozpory. „Smlouva v některých bodech odporovala sama sobě, proto si myslím, že je dobře, že jsme kvůli smluvní pokutě do právního sporu se zhotovitelem nešli, protože bychom to zřejmě neustáli. Na druhou stranu, v letech 2006-2007 legislativa výběrových řízení u nás umožňovala, aby byla využita různá hodnotící kritéria, tedy i výše smluvní pokuty. Tehdy to bylo standardní,“ dodal ředitel společnosti. Některé nezodpovězené problémy v souvislosti  s Čistou Cidlinou, která stála téměř 700 milionů korun a uskutečnila se v letech 2008-2009, najdete i na tomto odkazu: http://megainfo.cz/projekt-cista-cidlina-resi-jicinsko-i-po-jeho-ukonceni/

Akcionáři o nic nepřijdou, dopad na hospodaření to mít nebude…

„Čistá Cidlina“  byla největším vodárenským projektem v Královéhradeckém kraji s evropskou dotací, jenž současně řešil zlepšení kvality vod v několika  tocích. Zahrnoval budování nových kanalizací a opravy stávajících, intenzifikace čistíren odpadních vod i výstavbu nových. To se podařilo a nyní podle ředitele funguje kvalitně a v souladu s evropskými požadavky. Proto je   závěrečná zpráva od Evropské komise dvojnásob nepříjemná: mít nebo nemít 17 a půl milionu korun, to je totiž na pováženou. A rozhodnutí komise je nezvratné:  kvůli nesrovnalostem při zadávacím řízení a následné administraci projektu jičínská vodohospodářská společnost obdrží od Evropské unie zadržovaný doplatek dotace ve výši 1.578.000 Eur, tedy asi 43 milionů korun. Oproti původnímu rozhodnutí bude dotační částka nižší o 648 000 Eur. „Nejedná se o pokutu, kterou by společnost musela zaplatit, nýbrž o nevyplacení předem schválené dotace v plné výši. I těchto 17,5 milionů už bylo v rámci stavební akce proinvestováno. VOS tak vlastně tuto část zaplatila ze svého a navýšila tím hodnotu svého majetku,“ ujišťuje ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. „Je samozřejmě mírným zklamáním, že doplatek dotace nedosahuje výše původního rozhodnutí, nicméně pro společnost to není ztráta nebo škoda z ekonomického hlediska, protože přislíbená dotace je právně nevymahatelná,“ dodává ředitel. Podle jeho názoru byla již v prvopočátku poměrně nedbale zpracovaná zadávací dokumentace, čímž vznikly potíže již při výběrovém řízení. Situace se prý však nedotkne ani cen vodného a stočného.

Chceme vědět, kdo za to  může…

„Z toho, že společnost přichází o téměř 18 milionů korun, je mi smutno. Každopádně jsme zhruba před měsícem zadali právní rozbor, abychom zjistili, kdo za to může. Předpokládám, že na začátku dubna, na dalším jednání představenstva společnosti, budeme mít závěr, protože důvody jsou přesně vyjmenované. Týká se to výběrové komise na dodavatele, toho, kdo podepsal dodatek ke smlouvě a kdo vypracoval zadávací podmínky,“ informoval člen představenstva VOS a.s.  a radní města Jičína Luděk Havel. „Těžko se bude dohledávat, jaký je hlavní důvod korekce ze strany Evropské komise. Hlavní chybu vidím ve využití kritéria výše smluvní pokuty při výběrovém řízení na dodavatele stavby. Vím, že to není malá částka, určitě je to nepříjemné. Jako nejvíce problematický se ukazuje dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým argumentuje jak Evropská komise, tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od advokátní kanceláře necháme posoudit, zda můžeme využít bankovních záruk. Ty ještě máme u správce stavby, který dozoroval a měl se tedy vyjadřovat i ke všem dodatkům smlouvy a u firmy Geosan, která nedodržela lhůty záručních dat u odstraňování nedostatků. Je to však celé hodně složité,“ doplnil současný předseda představenstva Pavel Šubr.

Takové peníze navíc mít v rozpočtu města, to by bylo terno

 „Kdybych měl sedmnáct a půl milionu korun v rozpočtu města, tak udělám třeba nákladové nádraží. Částka je to nezanedbatelná a tu teď namísto Bruselu uhradí odběratelé vody v regionu. To můžeme dělat kudrlinky jaké chceme a říkat, že jsme nepřišli o majetek, ale nic nám to nepomůže,“ míní jičínský místostarosta Petr Hamáček. Podle něj se potvrdilo, že ve výběrovém řízení vyhrála firma „na termín a pokutu“, přičemž termín dokončení nedodržela a pokutu nezaplatila.  „Jsem skeptik v tom, že bychom se na někom, kdo to zavinil, domohli zodpovědnosti. Navíc nejsem z těch, kteří by „honili čarodějnice“ a chtěli se někomu pomstít. Pro mě je důležité, že už jsou v České republice a tím pádem i v Jičíně jinak nastavené mechanismy a že se něco takového už nebude opakovat. Teď se k tomu však musí postavit čelem představenstvo společnosti, protože by se mohlo stát, že by od něj akcionáři chtěli, aby se zodpovídalo,“ uzavřel Petr Hamáček. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve udělil vodohospodářské společnosti pokutu ve výši jednoho milionu korun  a to za hodnocení nabídek firem a také za dodatek č. 1 ke smlouvě s Geosanem. Společnost se odvolala, ale podle předsedy představenstva Pavla Šubra úřad své rozhodnutí těžko změní, protože by tím jinak zpochybnil stanovisko Evropské komise.

(vaw)

1 komentář u „Čistá Cidlina přišla o sedmnáct a půl milionu korun

  1. Jaroslav Krejcar

    K fungování akciové společnosti… prohlásit, že krácením dotace z účetního hlediska nevznikla škoda, pouze VOTS navýšila hodnotu svého majetku, to je ekonomická fabulace, kterou bych nečekal. Mít za domácí úkol od nadřízených po večerech vymýšlet mlžící formulace a tisková prohlášení… komu mají sloužit ? Naopak bych měl zpracovávat podrobný rozbor vzniklé škody + vyvození konkrétních důsledků pro ty, kteří krácení dotace nesprávným postupem a pletichařením s kritérii způsobili. To by ale nesměli být titíž současně zadavatelé, že… takže další a další střety zájmů, na které už jsme ale z minulosti zvyklí… A to ani ještě není teplo na koupání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *