Cyklostezka z Jičína do Železnice přibrzdila na dalším rozcestí

s 1 JIČÍN/ Železnice – Kontroverzní téma třímetrové asfaltové cyklostezky z Jičína do Železnice se probouzí do jara. Dnes dopoledne opět ožilo na plánovaném setkání jičínských radních s novináři. Hostem byl projektový manažer městského úřadu Ladislav Brykner. Představil podpisovou akci  na podporu asfaltové cyklostezky, kterou inicioval Jaroslav Štefan ze Železnice. „Podepsaní vyjadřují podporu výstavbě plánované cyklostezky vedoucí po historické trase kolem skládky Zebín a podél řeky Cidliny, kterou podle iniciátora bude možné díky asfaltovému povrchu využívat celoročně. Navíc údajně dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří se tam pohybují, ať už rekreačně, při cestě do zaměstnání nebo do školy,“ citoval z textu ing. Brykner. Podpis pod petici připojilo 636 občanů Železnice, Jičína a dalších obcí,  kteří by cyklostezku rádi využívali.  Ing. Brykner připomněl, že město splnilo náročná kritéria Státního fondu dopravní infrastruktury a má na akci vyčleněnou dotaci ve výši  3 milionů 190 tisíc korun. V rozpočtu Jičína na letošní rok jsou připravené peníze na spoluúčast.

Odpoledne již bylo všechno jinak…

Připomeňme, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje k 30. říjnu loňského roku zrušil s 2 rozhodnutí jičínského odboru dopravy o ohlášení stavby na cyklostezku Jičín – Železnice. Podle krajských úředníků totiž současná cesta není stavbou, a tudíž musí odbor dopravy na akci vydat povolení v režimu územního a stavebního řízení, nikoliv pouze ohlášení stavby. Podnět na prošetření povolení podali odpůrci stavby asfaltové cyklostezky. Město se proti tomuto rozhodnutí odvolalo. Více na odkazu: http://zpravyceskyraj.cz/planovanou-vystavbu-cyklostezky-z-jicina-do-zeleznice-zastavil-kraj/ . Při dnešním odpoledním setkání  radních a úředníků ( 9. března) bylo již jasné, jak v této věci rozhodlo ministerstvo dopravy. „V patnáct hodin přišlo do datové schránky rozhodnutí ministerstva. Naše jednání začalo v 16 hodin, informaci o zamítnutí našeho odvolání ve věci asfaltové cyklostezky  nám předal šéf odboru dopravy ing. Duczynski. Zatím se k němu nebudu vyjadřovat, protože je nutné text prostudovat. Ve středu se sejdou odborníci z úřadu, kteří rozhodnutí vyhodnotí a na tomto základě  budeme postupovat dál,“ informoval dnes v podvečer jičínský místostarosta Petr Hamáček. A ing. Brykner upozorňuje, že jeho úkolem bude nyní vysondovat, zda je možné převedení dotace na cyklostezku do dalšího roku. Právní oddělení teď podle něj rozhodnutí ministerstva dopravy prozkoumá, jeho rozklad pak nejspíš v příštím týdnu dostanou radní k posouzení.

Šotolina nebo asfalt? Celoroční užívání závisí na pravidelné  údržbě

Podnět k zahájení přezkoumání řízení postupu města Jičína podal Mgr. Pavel Kracík vloni v říjnu na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Mimo jiné v něm uvedl, že stavební povolení bylo vydáno v rozporu se závazným stanoviskem odboru životního prostředí MÚ Jičín, neboť ten jej vydával k původnímu řešení stavby- k nezpevněnému povrchu, přičemž následně došlo ke změně projektu na povrch asfaltový. Rozhodnutí ministerstva dopravy, které nyní odvolání Města Jičína zamítlo, vám přinášíme pod článkem. „To, zda bude mezi Jičínem a Železnici cyklostezka z asfaltu nebo hutněné šotoliny, nikterak nezmění skutečnost, že cyklostezku bude možné tak jako tak využívat maximálně osm měsíců v roce. Tedy pokud nám zástupci města Jičína nechtějí tvrdit, že technické služby budou zajišťovat pravidelnou údržbu asfaltové cyklostezky stejně jako na jiných pozemních komunikacích, tedy každodenním vyhrnováním sněhu, solením a podobně. Pak by ovšem stálo za to, zřídit při cestě i několik stanic první pomoci, kde budou kvalifikovaní zdravotníci každodenně poskytovat ošetření všem, kteří se tam na namrzlém hladkém asfaltu po ránu vymáznou,“ komentoval plány města Pavel Kracík. Ve svém vyjádření dále upozornil, že bude-li cyklostezka využívána od jara do podzimu, pak pro běžného cyklistu dojíždějícího do školy či do zaměstnání není mezi asfaltem a hutněnou šotolinou prakticky žádný rozdíl. „Závodníci na galuskách tu asi nebudou moci jezdit časovky, stejně jako machři na čtyřkolkách nebo mládež na in-linech. A v tom je ten háček, protože o to tu jde, zdá se, především,“ myslí si P. Kracík.

Rozhodnutí ministerstva dopravy :MD_01 MD_02 MD_03 MD_04 MD_05

15 komentářů u „Cyklostezka z Jičína do Železnice přibrzdila na dalším rozcestí

 1. Eva Francová Autor příspěvku

  Takovouhle úžasnou cyklostezku postavili v Hořicích, vylili asfaltem kus lesa. Už ani les a louky nejsou v bezpečí před betonem a asfaltem.

 2. Jaroslav Krejcar

  Pro někoho je cyklistika po asfaltu blaženým zážitkem, pro někoho noční můrou v krásném koutu přírody… jako bychom nemohli asfaltem šetřit na výstavbu silnic a dálnic. Holt má vnímání světa každý nastaven jinak. jk

 3. Kolemjdoucí

  Já chci, aby kolem skládky na Zebíně nechodili žádný lidi. Ani cyklisti. Chci tam mít klid. Ať choděj do školy lipovou alejí., když už je zmrzačená asfaltovou cestou.

 4. Jan Šorf

  Evropská unie vypracovala plán ohledně tzv. cyklostezek. Velký důraz je kladen na udržitelnost projektů (tj. jejich využívání v průběhu roku a péčí o ně). Status quo se mění…

 5. Filip K.

  Nezlobte se, že se ptám, ale existujete, nebo jste ze stejné mlhy jako ten vozíčkář minule, kterého nikdy nikdo neviděl?

 6. Tomáš Kudrnáč Autor příspěvku

  Nejhorší možná varianta, jak tento projekt může dopadnout. Pokácené stromy z první etapy realizace už stejně nikdo nezachrání, cyklostezka nebude a pěší a cyklisti se budou nadále přepravovat z Železnice a okolních obcí do Jičína po nebezpečném úseku hlavní silnice do Valdic. Na šotolinovou cyklostezku se dotace vztahovat nemusí, takže jestli to pan Kracík myslí opravdu vážně, měl by si založit „Fond šotolinových cyklostezek“, aby se stavba dle jeho představ vůbec někdy dokončila a nezůstalo vše, tak je teď.

 7. Ondřej Pivrnec Autor příspěvku

  Zásah do přírody cyklostezkou = nula, využitelnost stezky = obrovská. Většina lidí ohánějící se ochranou přírody absolutně nemá zdání, co je v dané oblasti potřeba chránit a jak by měla taková ochrana vypadat. Pokud by stezka stála a kolem ní by byly tabule (stačí dvě), které by lidi seznamovali s problematikou místní fauny a flory, tak jsem přesvědčen, že by to pomohlo asi milionkrát více než informace tajit a stezku jednoduše zamítnout. Zajímalo by mě, proč je tak důležité chránit nepůvodní třešňový sad, když je možnost, jak napsal v předchozím komentáři Tomáš odklonit cyklo-dopravu z nebezpečné hlavní silnice a tím také omezit počet aut, jelikož se najde mnoho lidí, kteří o cestování na kole stojí. Je jasné, že Zebín je ojedinělá lokalita například,co se týče motýlů a některých druhů rostlin, ale jedna asfaltová cesta široká tři metry opravdu tyto společenstva nezničí a při dobré propagaci se lidé budou rádi jezdit na tyto druhy koukat. Pochopitelně by situace byla jiná kdyby se zde vyskytoval nějaký kriticky ohrožený druh, který je extrémně citlivý na rušení člověkem, takové druhy tu ovšem nemáme. Považuji to za velké zklamání.

 8. Jaroslav Krejcar

  Jen abychom nemuseli šlapat kopec kolem Zebína do lip, tak si zkratkou zaasfaltujeme louku? Trochu drsné.

 9. Ruda

  Konec diskusí. Cyklostezku se podařilo pohřbít. Děkuji p. Kracíkovi. Do Železnice pojedu přes Lípy a po hlavní. Snad mě auto nesrazí. Stará cesta do Železnice je prakticky celoročně nesjízdná. Bahno, koleje…… Pochopil jsem konečně termín ekoterorista.

 10. Martin Horčička

  Pane Kracíku, se vší úctou, ale větší blábol, než ten, pod kterým jste výše podepsán, jsem ještě neslyšel. Většina lidí, kteří jsou pro vybudování asfaltové cesty, jako důvod uvádí především bezpečnější spojení mezi Železnicí a Jičínem, zpřístupnění cesty pro rodiče s kočárky, cyklisty a kolečkové brusle. Vy se tu oháníte nějakými závodníky na galuskách (?), machry na čtyřkolkách (už vidím tyto lidi, jak s nadšením dají přednost ježdění po asfaltu před jízdou ve volném terénu) a mládeží na inlinech (starší lidé podle vás na bruslích jezdit nesmějí? Tak jako tak, co je na inlinech tak špatného?!).
  Jak jste dále přišel na to, že cyklostezka bude uživatelná “pouze” osm měsíců v roce? Jo aha, ona za posledních 5 let byla na Jičínsku tak tuhá zima, že se 4 měsíce v podstatě nedalo vyjít ven, všude hromady sněhu, chodníky permanentně namrzlé..Bullshit!
  Tak jako tak, já a většina příznivců vybudování cyklostezky, jsme malí páni a finální rozhodnutí bohužel těžko ovlivníme. Přeji tak nejen Vám, ale i vašim příznivcům spoustu krásných chvil strávených v neposkrvrněném koutu přírody, zejména pak tam, kde není zdevastována třímetrovou asfaltovou cyklostezkou.
  PS: Měli byste si ale pospíšit, než zde bude vybudována silnice nebo dálnice (na kterou už jistě šetří pan Krejcar, viz příspěvek výše..)

 11. Jaroslav Krejcar

  Asfaltové cyklo dálnice bez vyjádření dotčených stran, jen aby se čerpadla dotací nezasekla. Bourání a stavby bytových domů v historickém centru Jičína, jejichž vyjadřovačky se obstarávají taktéž dodatečně. Riskantní a špatný postup, který se nevyplatí. Toť vše. Že nemáme pár tisíc na zásyp bahnitých míst, tak jak to stovky let dělali naši předkové, přisuzuji ješitnosti a dotacemi pokřivené morálky společnosti.

  1. Luboš Kotlář

   To je přesné, bahnitá místa stačí zasypat, jako to po staletí dělali předkové. Kromě budování stezek odmítám opravy silnic, protože mezi dírami ,,může být jízda mnohdy zábavnější“, (jak nám již sdělil pan Jiřička v souvislosti s hliněnou stezkou). Proti opravám a hlavně výstavbě nových chodníků jsem z principu. Všichni chodci můžou chodit po silnici. Pouze vyslovení nemotorové nebo líné matky s kočárky nedokáží včas uhnout automobilu skokem do příkopu. Pokud se chceme hrabat v historii, tak od prvních silnic, které budovali římské legie až po cca období 2. světové války, sledovaly hlavní cesty či silnice vojenské zájmy, stejně, jako později železnice. Rozvoj techniky znamenal rozvoj a kvalitu sítí. Všude v západní Evropě budují asfaltové cyklostezky. Městské i dálkové, tedy ty, co spojují větší města vzdálená desítky kilometrů. Zkuste si odpovědět proč ?

 12. Marcela Burešová

  Trvám na tom, že dostat se např. z Jaselské ulice na Čeřovce přes podzebínskou panelovku (lze vytrhat a nahradit asfaltem), kolem vodárny pod Zebínem, krajem louky nedaleko střelnice, pak po už existujícím mostku přes trať a krajem valdické zástavby k fotbalovému hřišti ve Valdicích je už dnes snadné a dostupné, ta chybějící asfaltová cyklostezka má pak dostatek místa mezi Valdicemi a Železnicí nalevo od vozovky ve směru na Těšín – jaké jsou důvody k tomu tuto trasu záměrně ignorovat a záměrně nevyužít ani k úpravám, ani k cestování z JC do Železnice?
  Je tedy jednodušší dělat stavbu nákladnější, na povrchu více přírodním, směřující k okraji Železnice, místo do centra, s realitou spadaných jablek, z větší části nezpevněnou, než je druhá zde zmíněná varianta – pardon, ale pořád ještě nerozumím (pokud je vůbec jak rozumět). Čekám na Vaše argumenty. S díky M. Burešová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *